1. Milli Eğitim Bakanlığına Öğretmenevleri Tanıtım Kartı Çalışması (DHGM /Sosyal Tesisler ve İşletmeler Grup Başkanlığı - 12.06.2012 - 14:30)
 2. Ücretsiz Ders Kitaplarının Teslim Alınması ve Dağıtımı (DHGM /Satınalma Grup Başkanlığı - 07.06.2012 - 13:00)
 3. Eğitim Araçları ve Donatım İhtiyaçlarının Temininde Kullanılmak Üzere, Okul ve Pansiyonlara Gönderilen 2.Parti Ödenek Listesi (DHGM /Satınalma Grup Başkanlığı - 24.05.2012 - 13:00)
 4. "Tarım ve İnsan" konulu Fotoğraf Yarışması (DHGM /İdari İşler Grup Başkanlığı - 08.05.2012 - 12:00)
 5. Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği (DHGM /Sosyal Tesisler ve İşletmeler Grup Başkanlığı - 07.05.2012 - 13:30)
 6. 07-11 Mayıs 2012 tarihinde yapılacak olan 99 nolu İşletme Yönetimi semineri katılacak personel listesi. (DHGM /Sosyal Tesisler ve İşletmeler Grup Başkanlığı - 04.05.2012 - 08:45)
 7. Talim Terbiye Kurulunun 19.04.2012 tarih ve 26 sayılı kararı ile, Bakanlığımıza ait ya da Bakanlığımızca satın alınacak ders kitaplarının arka kapakları değiştirilmiştir. (DHGM /Satınalma Grup Başkanlığı - 25.04.2012 - 14:30)
 8. Üzerine kayıtlı dizüstü bilgisayarı bulunmayan il eğitim denetmenlerine bilgisayar temini için ödenek gönderilmiştir. (DHGM /Satınalma Grup Başkanlığı - 20.04.2012 - 16:00)
 9. 16 Nisan 2012 tarihi itibariyle makine teçhizat ve donatım ödeneği gönderilen okul ve pansiyon listesi (DHGM /Satınalma Grup Başkanlığı - 17.04.2012 - 16:30)
 10. Okul / Kurum Donatımına ait 2012/16 nolu Genelge (DHGM /Satınalma Grup Başkanlığı - 12.04.2012 - 13:30)
 11. Personele yapılan ek ödemenin 5473 sayılı Kanun kapsamında üretimi teşvik priminden mahsup edilip edilmemesine ilişkin konuda muhatap Maliye Bakanlığı olduğundan, konuya ilişkin Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı aracılığıyla görüş talep edilmiş olup, sonuç alındığında tüm döner sermaye işletmelerimize duyuru yapılacaktır. Bilgilerinizi rica ederim. (DHGM /Sosyal Tesisler ve İşletmeler Grup Başkanlığı - 11.04.2012 - 08:30)
 12. Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlüğü Banka Promosyon İhalesi (DHGM /Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlüğü - 29.03.2012 - 10:30)
 13. 05-08 Mart Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi Eğitimi (DHGM /İşletmeler Grup Başkanlığı - 28.02.2012 - 16:00)
 14. Onur Üyeliği Uygulamasının Kaldırılmasına Dair Bakan Emri (DHGM /Sosyal Tesisler Grup Başkanlığı - 22.02.2012 - 17:00)
 15. Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi Eğitimi (DHGM / İşletmeler Grup Başkanlığı - 20.02.2012 - 12:00)
 16. 2012 Yılı Aile Dinlenme Kampı (DHGM /Sosyal Tesisler Grup Başkanlığı - 15.02.2012 - 12:00)
 17. Döner Sermaye İşletmelerinde İş ve İşlemlerin Yürütülmesi ve Yetki Devri (DHGM /İşletmeler Grup Başkanlığı - 13.02.2012 - 12:00)
 18. Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2012/1) (DHGM / İşletmeler Grup Başkanlığı - 13.02.2012 - 12:00)
 19. 2012 Yılı Kamu İhale Kanunu Pazarlık Usulu ve Doğrudan Temine İlişkin Parasal Limitler (DHGM /İşletmeler Grup Başkanlığı - 10.02.2012 - 12:00)
 20. Bakanlığımıza bağlı öğretevi, öğretmenevi ve akşam sanat okulu müdürlüklerinin bakım onarım giderlerini karşılamak üzere oluşturulan, %5 Bakım Onarım Fonu. (DHGM / Sosyal Tesisler Grup Başkanlığı - 07.02.2012 - 12:00)
 21. Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüklerinde konaklayan misafirlerden kimlik fotokopisi alınıp alınmayacağı hususu? (DHGM/ Sosyal Tesisler Grup Başkanlığı)
 22. Taşra Teşkilatı Konut Tahsisi 2012/08 nolu Genelge (DHGM / Sosyal Tesisler Grup Başkanlığı)
 23. Merkez Teşkilatı Konut Tahsisi 2012/07 nolu Genelge (DHGM / Sosyal Tesisler Grup Başkanlığı)
 24. Milli Eğitim Müdürlüklerinin Dikkatine; 2012 Yılında Yeni Açılacak Okul/Kurum ve Pansiyon Donatımı İle İlgili Yazı ve Eki Form İçin tıklayınız.. (DHGM /Eğitim Araçları ve Yayımlar Grup Başkanlığı - 01.02.2012 - 12:00)
 25. Öğretmenevi Ücretleri (DHGM / Sosyal Tesisler Grup Başkanlığı - 27.01.2012 - 12:00)
 26. Öğretmenevleri İndirimli Ücret Uygulaması Makam Onayı (DHGM / Sosyal Tesisler Grup Başkanlığı - 25.01.2012 - 17:00)
 27. 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kitabı İhtiyacının MEBBİS Ortamına Girilmesi (DHGM / Eğitim Araçları ve Yayımlar Grup Başkanlığı - 23.01.2012 - 17:00)
 28. 2012 Yılında Uygulanacak Fazla Çalışma Saat Ücreti (DHGM / İşletmeler Grup başkanlığı - 19.01.2012)
 29. 2012 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Tutarı (DHGM / İşletmeler Grup Başkanlığı - 19.01.2012)
 30. Ücretsiz Verilecek Ders Kitaplarının Temini ve Dağıtımı (DHGM / Satınalma Grup Başkanlığı - 16.01.2012)
 31. 2012 Yılı Öğretmenevleri Üye Aidatı (DHGM / Sosyal Tesisler Grup Başkanlığı - 11.01.2012)
 32. 2012 Yılı Fazla Çalışma (DHGM / Sosyal tesisler Grup Başkanlığı - 05.01.2012)
 33. Banka promosyon hizmet işine ait ihale sonuç duyurusu (DHGM / 05.12.2011)
 34. AFAD - Van Depremzedeleri Genelgesi (DHGM / Sosyal Tesisler Grup Başkanlığı - 24.11.2011)
 35. Sayıştay Denetim Alanının Belirlenmesi (DHGM / Sosyal Tesisler Grup Başkanlığı - 09.08.2011)
 36. 6111 sayılı Kanuna göre, belediyelerden Bakalnlığımız taşra teşkilatına gelecek işçiler ile ilgili duyuru (DHGM /İşletmeler Grup Başkanlığı - 08.04.2011)
 37. DÖSE İşletmeleri Sene Sonu İdare Hesapları (2010) (DHGM /İşletmeler Grup Başkanlığı - 05.01.2011)
 38. Yeni Kurulan, Kapatılan DÖSE'ler ve Yeniden Düzenlen Saymanlık Hizmetleri (DHGM /İşletmeler Grup Başkanlığı - 27.12.2010)
 39. Merkez Saymanlık IBAN numarası (DHGM /İşletmeler Grup Başkanlığı - 04.01.2010)
 40. Öğretmenevleri, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okullarına Verilmek Üzere Taşınır İşlem Fişi ile çıkış Kaydedilen Taşınırların Muhasebeleştirilmesine İlişkin (DHGM /Sosyal Tesisler Grup Başkanlığı - 12.07.2010)
 41. T.C. Antalya 3. İdare Mahkemesi Kararı (DHGM /Sosyal Tesisler Grup Başkanlığı - 12.07.2010)
 42. T.C. İstanbul 11. Vergi Mahkemesi Kararı (2010/147) (DHGM /Sosyal Tesisler Grup Başkanlığı - 23.06.2010)
 43. T.C. İstanbul 11. Vergi Mahkemesi Kararı (2010/145) (DHGM /Sosyal Tesisler Grup Başkanlığı - 23.06.2010)
 44. T.C. İstanbul 11. Vergi Mahkemesi Kararı (2010/143) (DHGM /Sosyal Tesisler Grup Başkanlığı - 23.06.2010)
 45. T.C. Kahramanmaras 2.Sulh Ceza Mahkemesince Alinan Karar(2010/143) (DHGM /Sosyal Tesisler Grup Başkanlığı - 05.05.2010)
 46. Kamu Konutları ile İlgili 26 Mayıs 2005 Tarihli ve 25826 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 294 Sıra Nolu Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Tebliği (DHGM /Sosyal Tesisler Grup Başkanlığı - 05.05.2010)
 47. Öğretmenevleri, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları ile Öğretmen Lokallerinde Çalışan 657 Sayılı Kanuna Tabi Personel (DHGM /Sosyal Tesisler Grup Başkanlığı - 04.08.2005)
 48. Yurt dışında bulunan öğretmenler için öğretmenevleri, öğretmenevi ve akşam sanat okullarından üye statüsünde yararlanma belgesi (DHGM /Sosyal Tesisler Grup Başkanlığı)
Genel Müdür Grup Başkanlıkları Teşkilat Şeması Görevleri Tarihçesi Misyon, Vizyon
Eğitim Araçları ve Yayımlar Grup Başkanlığı Sosyal Tesisler ve İşletmeler Grup Başkanlığı İdari İşler Grup Başkanlığı Satın Alma Grup Başkanlığı Genel Evrak ve Taşınır Grup Başkanlığı
Arşiv & Müzeler Depolarımız Devlet Kitapları Döner Sermaye İşletmesi Ders Aletleri Yapım Metrkezi Öğretmenevleri Şura Salonu
Ankara 1. Akşam Sanat Okulu İstanbul 1. Akşam Sanat Okulu
Ankara Atatürk Eğitim Müzesi Ankara 75.Yıl Cumhuriyet Eğitim Müzesi Milli Eğitim Bakanlığı Arşiv Kütüphanesi