Görevleri :


Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 14 Eylül 2011 Tarihli ve 28054 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan KHK/652 Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname;MADDE 21 – (1) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:


  • a) 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak.
  • b) Bakanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek.
  • c) Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.
  • ç) Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.
  • d) Ders kitaplarını, kaynak ve yardımcı eğitim dokümanlarını, ders ve laboratuvar araç ve gereçleri ile basılı eğitim malzemelerini, makine, teçhizat ve donatım ihtiyaçlarını temin etmek.
  • e) Bakanlığa bağlı döner sermaye işletmeleri ile ilgili işleri yürütmek.
  • f) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Genel Müdür Grup Başkanlıkları Teşkilat Şeması Görevleri Tarihçesi Misyon, Vizyon
Eğitim Araçları ve Yayımlar Grup Başkanlığı Sosyal Tesisler ve İşletmeler Grup Başkanlığı İdari İşler Grup Başkanlığı Satın Alma Grup Başkanlığı Genel Evrak ve Taşınır Grup Başkanlığı
Arşiv & Müzeler Depolarımız Devlet Kitapları Döner Sermaye İşletmesi Ders Aletleri Yapım Metrkezi Öğretmenevleri Şura Salonu
Ankara 1. Akşam Sanat Okulu İstanbul 1. Akşam Sanat Okulu
Ankara Atatürk Eğitim Müzesi Ankara 75.Yıl Cumhuriyet Eğitim Müzesi Milli Eğitim Bakanlığı Arşiv Kütüphanesi