Genel Müdürlüğümüz > Daire Başkanlıkları > Ders Kitapları ve Yayımlar Daire Başkanlığı

Görevleri

 • Ücretsiz dağıtılacak ders kitabı, eğitim aracı ve öğretim materyali ihtiyacını Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri ortamında tespiti ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, satın alınan ders kitabı, eğitim aracı ve öğretim materyallerinin yayınevi yüklenici ve teslim noktası bazında dağıtım planlarını hazırlamak,
 • Ücretsiz ders kitapları, karne ve başarı belgelerinin alımı, dağıtımı ve taşınır iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Bakanlık yayını ders kitaplarının baskı öncesi iş ve işlemlerini yürütmek, kitaplarla ilgili değişiklik ve düzeltme işlemleri ile baskı aşamasında çıkabilecek sorunların çözümü için ilgili öğretim daireleri ile iş birliği yapmak,
 • Yayın Kurulları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Kültür Yayınlarına ilişkin tüm iş ve işlemleri yürütmek,
 • Kültür Yayınlarına ilişkin proje, yarışma, fuar ve benzeri organizasyonlar düzenlemek,
 • Bakanlık mevzuatı ve yayın ilkeleri doğrultusunda Millî Eğitim Dergisi ve Tebliğler Dergisi ve benzeri dergiler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Eğitim müzelerinin kurulması, kurulacak eğitim müzelerinde yer alacak eserlerin tespiti ve toplanması, toplanan eserlerle ilgili belgeleme (arşivleme) işlevinin yapılması, toplanan eserlerin korunması, sergileme bölümünün oluşturulması, eğitim müzeleri ve okullar arasında sürekli iş birliğinin sağlanması,
 • Okul/kurumların z-kütüphane kurma taleplerinin değerlendirilmesi, planlama yapılması, z-kütüphane teknik şartnamelerinin hazırlanması, maliyetlerinin belirlenmesi, bütçe serbestileri oranında ödenek gönderilmesi ve takibi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Arşiv ve merkez kütüphanesine konulmak üzere gönderilen eserleri tasnif etmek, bibliyografik kayıtlarını oluşturmak, kataloglamak ve okuyucuların hizmetine sunmak, arşiv kütüphanesinde yer alan eserleri muhafaza edilmesi ve yenilenmesi çalışmalarını yürütmek,
 • Bakanlık Arşiv ve Merkez Kütüphanesi ile z-kütüphanelerde otomasyon ve kataloglama çalışmalarını yürütmek, Arşiv Kütüphanesinde yer alan eserlerin sayısallaştırma çalışmalarını gerçekleştirmek ve kullanıma sunmak,
 • Bakanlıkça yayımlanan veya satın alınan kültür eseri ve dokümanların depolama ve dağıtım işlemlerini yürütmek, okul kütüphanelerine kültür kitabı, dergi vb. sağlamak
 • Başkanlık faaliyetleri kapsamında Birim çalışanları ve paydaşların mesleki gelişimlerini sağlamak, koordinasyon ve işbirliğini artırmak amacıyla çalıştay, seminer ve hizmetiçi eğitim etkinlikleri düzenlemek,
 • Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Personel & İletişim

Makam Sekreterliği

: Hande ÇELİKSOY

Telefon

:

413 19 30

Adres

:

Atatürk Bulvarı No:98 Kat:4 C Blok Bakanlıklar/ANKARA

Faks

:

417 14 61Ders Kitapları Şubesi

 

Adı ve Soyadı Görevi Tel
Kamil ERDOĞAN Müdür Yardımcısı, Koordinatör 413 29 97
Ömer Faruk TURHAL Devlet Kitapları Müd. Yrd. 413 15 51
Habip SALBAŞ Devlet Kitapları Müd.Yrd. 413 19 12
Hakan ERDEM Şef 413 18 96
Mustafa AKTÜRK V.H.K.İ. 413 16 41
Nafia GÖKÇE POYRAZ Programcı 413 14 68

Kültür Yayınları Şubesi

 


Adı ve Soyadı Görevi Tel
Kültür Yayınları Koordinatörlüğü
Hikmet AZER Eğitim Uzmanı, Koordinatör 413 36 48
Döndü DÜZGÜN Şef 413 36 46
Barış ÖZPINAR Öğretmen 413 36 46
Ekrem ACAR Sözleşmeli Grafiker 413 24 79
Huri DURSUN Öğretmen 413 36 50
Mücella ÇETİNKAYA Öğretmen 413 36 50
Nergis GÖNÜLALAN Öğretmen 413 36 50
Ahmet ALPTEKİN Öğretmen 413 24 80
Pınar BALKIŞ İşçi/Dizgici 413 24 79
Adı ve Soyadı Görevi Tel
Süreli Yayınlar Koordinatörlüğü
Arif BÜK Eğitim Uzmanı 413 19 17
Çetin ELMAS V.H.K.İ. 413 19 13
Barış BİLEN Bilgisayar İşletmeni 413 24 80

Müzeler ve Kütüphaneler Şubesi


Adı ve Soyadı Görevi Tel
Atatürk Eğitim Müzesi Koordinatörlüğü
Güngör KİRAZ Şef 413 36 44
Hakkı USLU Eğitim Uzmanı 413 36 44
Erhan HARMANDAR Şef 413 36 44Adı ve Soyadı Görevi Tel
75.Yıl Cumhuriyet Eğitim Müzesi Koordinatörlüğü
Zehra OKUMUŞOĞLU Şef 232 04 24
Halime BENGİ Şef 232 04 24
Deniz AKGÜN Dağıtıcı 232 04 24
Salih DURMAZ Hizmetli 232 04 24Adı ve Soyadı Görevi Tel
Arşiv Kütüphanesi
Leyka YILMAZ IŞIK Öğretmen 413 21 34
İlhan ÖZDEMİR Eğitim Uzmanı 413 21 37
Raife Sibel AKTÜRK Bilgisayar İşletmeni 413 21 39
Adil ÇOLAK Hizmetli 413 21 38
Hatice ŞENOL İşçi 413 21 35
Muhammed Şeref BİLGİN İşçi 413 21 35
Zeki ÇATAL Öğretmen 413 21 39
Mehmet UYAR Öğretmen 413 21 39
Erdinç ÇETİNKAYA Öğretmen 413 21 39
Özge Çağla EREN Öğretmen 413 21 39
Fatma DOĞAN Öğretmen 413 21 40
Fatma ÇELİK V.H.K.İ. 413 21 38
Kamile OMAK Teknisyen 413 21 37
Hasret PARLAK İşçi 413 21 40
Ayşegül ER İşçi 413 21 39
Fatih BİKLİÇ Şef 413 21 38
Erdal GÜLTEKİN V.H.K.İ. 413 21 38Adı ve Soyadı Görevi Tel
Z-Kütüphane
Nurcan ŞEN Eğitim Uzmanı, Koordinatör 413 29 72
Tuba ŞENDUR Şef 413 27 67
Havva ŞAHİN V.H.K.İ. 413 27 67İletişim ve Arge Şubesi

 

Adı ve Soyadı Görevi Tel
İletişim, Dağıtım, Depo
Nurcan ŞEN Eğitim Uzmanı, Koordinatör 413 29 72
Yakup IRMAK Eğitim Uzmanı 413 14 34
Kafiye Nehir DAĞLI V.H.K.İ. 413 34 46
Arslan ŞAHİN Şef 413 14 33
Nazım KESER Şef 413 21 42
Halil İbrahim ERDURAN İşçi 413 21 42

 


Daire Başkanlığı ile İlgili Mevzuat

Kanunlar

Kanun Hükmünde Karanameler

Yönetmelikler

Yönergeler

Genelgeler

Daire Başkanlığına Ait Duyurular

Bağlı Kurumlar