Genel Müdürlüğümüz > Daire Başkanlıkları > Satın Alma Daire Başkanlığı
        1967 yılında Eskişehir’de doğdu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1990 yılında mezun oldu. Ankara – Kalecik, Çankırı-Ilgaz ve Eskişehir’de çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. Eskişehir İl Özel İdaresi Eğitim ve Kültür Daire Başkanlığı yaptı. Eskişehir Tepebaşı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünde ve Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürlükleri görevlerinde bulundu. 14.03.2014 tarihinden itibaren Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkan vekili olarak görevlendirilen başkanımız, 20.05.2014 tarihi itibariyle Satın Alma Daire Başkanlığına atandı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.Görevleri

 1. Bakanlık merkez teşkilatı birimlerinin tüm taşınır ihtiyaç taleplerini alarak karşılanması için gerekli iş ve işlemleri yapmak,

 2. Ekonomik ömrünü tamamlamış veya tamamlamadığı hâlde kullanılmasında yarar görülmeyen taşınırlara ait işlemleri yapmak,

 3. Yılsonunda Harcama Birimi Yönetim Hesabı Cetvelini hazırlayarak Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne göndermek,

 4. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında kullanılan taşıtlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak,

 5. Bakanlık merkez teşkilatı birimlerinin resmî mühür iş ve işlemlerini yapmak,

 6. Bakanlık merkez teşkilatı birimlerine ait doğrudan temin usulü kapsamındaki satın alma iş ve işlemlerini yürütmek,

 7. Bakanlık merkez teşkilatı birimlerinde kullanılan makine ve teçhizatın periyodik bakımları ile bina küçük onarımlarını yaptırmak,

 8. Bakanlık merkez demirbaş ve tüketim malzeme depo iş ve işlemlerini yürütmek

 9. Bakanlık merkez teşkilatının mal, hizmet ve yapım ihalelerine ve ödemesine ilişkin tüm iş ve işlemleri yapmak,

 10. Başkanlık faaliyetleri kapsamında Birim çalışanları ve paydaşların mesleki gelişimlerini sağlamak, koordinasyon ve işbirliğini artırmak amacıyla çalıştay, seminer ve hizmetiçi eğitim etkinlikleri düzenlemek,

 11. Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Personel & İletişim

Sekreter

:

Derya TÜRKMEN

Telefon

:

413 12 21

Faks

:

418 19 44

Adres

:

Atatürk Bulvarı No:98 Kat:1 C Blok Bakanlıklar/ANKARA


Daire Başkanlığı ile İlgili Mevzuat