Genel Müdürlüğümüz > Daire Başkanlıkları > İdari İşler Daire Başkanlığı

Görevleri

 1. Görev alanı ile ilgili hizmet alımları kapsamında kontrol teşkilatı ve muayene kabul komisyonlarını kurmak ve hak ediş işlemlerinin yapılarak ödeme için ilgili birime göndermek,

 2. Hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personel ile ilgili hukuki yönden ve benzeri konularda Sosyal Güvenlik Kurumu ile yazışmalar yapmak,

 3. Çay ocakları, berber, kuaför, terzi, ayakkabı tamircisi, kuru temizleme ve benzeri işletmeler ile ilgili işlemleri yapmak ve gerekli tedbirleri almak,

 4. Kripto merkezinin iş ve işlemlerini yürütmek,

 5. Bakanlık merkez binalarında faaliyet yürüten hizmet birimlerinin yerleşim planlarına uygun olarak yerleşimini sağlamak,

 6. Bakanlık merkez teşkilatı binalarının; ısınma, soğutma, aydınlatma, bakım onarım ve temizlik işleri ile personelinin; taşıma, ulaşım, haberleşme ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,

 7. Kurum, yönlendirme ve adlandırma tabelalarının 9/8/2006 tarihli ve 26254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmesini ve uygun mekânlara asılmasını sağlamak,

 8. Belirli gün ve haftalarda, resmî tatillerde bayrakların çekilmesi ve indirilmesini takip etmek,

 9. Gelen ve giden evrak iş ve işlemlerini yürütmek,

 10. Arşiv hizmetlerine ilişkin iş ve işlemleri mevzuata uygun olarak yürütmek,

 11. Bakanlık şura salonu, spor salonu ile Toplantı salonları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve hizmete sunulmasını sağlamak,

 12. Başkanlık faaliyetleri kapsamında Birim çalışanları ve paydaşların mesleki gelişimlerini sağlamak, koordinasyon ve işbirliğini artırmak amacıyla çalıştay, seminer ve hizmetiçi eğitim etkinlikleri düzenlemek,

 13. Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Personel & İletişim

Sekreter

:

Selma İNCİ

Telefon

:

413 19 10

Adres

:

Atatürk Bulvarı No:98 Kat:4 C Blok Bakanlıklar/ANKARA

Faks

:

417 14 61

Genel Evrak Faks

:

413 25 76


Daire Başkanlığı ile İlgili Mevzuat

Kanunlar

Tüzük

Yönetmelik

Yönerge

Genelge

Diğer