1978 yılında Samsun Eğitim Enstitüsü Türkçe bölümünü bitirdi. Çeşitli okullarda Türkçe ve Edebiyat öğretmenliği yaptı. Sırasıyla Müdür Yardımcılığı, Müdür Baş Yardımcılığı, Okul Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaymakam vekilliği yaptıktan sonra İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı, bakanlığımız merkez teşkilatında Şube Müdürlüğü ve Daire Başkan V. görevlerinde bulundu.22/05/2014 tarihi itibariyle Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal Tesisler ve İşletmeler Daire Başkanlığına atandı. 1950 doğumlu olup,evli ve 3 çocuk babasıdır.


Görevleri

 1. Bakanlığa bağlı döner sermaye iş ve işlemlerini yürütmek,
 2. Merkez teşkilatına ait lojmanlar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 3. Öğretmenevleri ve sosyal tesislerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 4. Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Personel & İletişim


Daire Başkanı Makamı:

Daire Başkanı

:

Mustafa Rasim GÜRSOY

Sekreter

:

Selma İNCİ

Telefon

:

413 19 20 / 21

Adres

:

Atatürk Bulvarı No:98 Kat:8 A Blok Bakanlıklar/ANKARA

Faks

:

425 58 86

Öğretmenevleri Servisi

Adı ve Soyadı Görevi Tel
Olcay GÜNAYDIN Uzman Koordinatör 413 19 23
Caner YENAL Şef 413 19 26
Umut VELİECEOĞLU Şef 413 19 24
Tülin ÖZİŞ Şef 413 19 24
Tekgül YILDIRIM V.H.K.İ 413 19 25

Lojmanlar ve Kamplar Servisi

Adı ve Soyadı Görevi Tel
Fuat KIRIMŞELİOĞLU Koordinatör 413 19 22 - 425 10 58
Nilgün YALNIZ Şef 413 19 27
Fethiye BULUT V.H.K.İ 413 19 27
Mehmet ÖZBEK Şef 413 19 26
İlkay Şeyda ARSLAN Şef 413 19 25
Nalan BALAMİR V.H.K.İ 413 19 27

İşletmeler Servisi

Adı ve Soyadı Görevi Tel
Meryem SALMAN Şef 413 19 24
Teyfik BİLGE Şef 413 19 25
Aynur ÇATAKÇI Şef 413 19 25
Derya ALBAYRAM V.H.K.İ. 413 19 24

Daire Başkanlığı ile İlgili Mevzuat

Kanunlar

Tüzük

Yönetmelik

Yönerge

Tebliğ

Genelge ve Özelgeler

Öğretmenevleri Servisi

 1. Öğretmenevlerinin taşımalı ilköğretim öğrencilerine verilecek yemek ihalelerine katılımı ile ilgili Kamu İhale Kurumunun görüş yazısı
 2. Milli Eğitim Bakanlığı ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü İle İmzalanan Protokol
 3. Öğretmenevleri, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Lokalleri ve Sosyal Tesislerin öğretmenlerimize ve konuklarımıza hizmet verirken dikkat edilecek hususlar
 4. Öğretmenevleri, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları ile Öğretmen Lokallerinde Çalışan 657 Sayılı Kanuna Tabi Personel
 5. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Öğretmenevleri, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmenevi Lokalleri, Eğitim Merkezleri ve Sosyal Tesisler ile Sağlık Bakanlığına bağlı Hekimevleri, Eğitim Merkezleri ve Sosyal Tesislerden her iki Bakanlık personelinin ortak yararlandırılmasına ilişkin Protokol
 6. Bakanlığımıza bağlı öğretmenevi, öğretmenevi ve akşam sanat okulu müdürlüklerinin bakım onarım giderlerini karşılamak üzere oluşturulan, %5 Bakım Onarım Fonu
 7. T.C. Kahramanmaras 2.Sulh Ceza Mahkemesince Alinan Karar(2010/143)
 8. Milli Eğitim Bakanlığına Öğretmenevleri Tanıtım Kartı Çalışması

Lojmanlar ve Kamplar Servisi

İşletmeler Servisi

 1. DÖSE İşletmeleri Sene Sonu İdare Hesapları (Yılı : 2011 Sayısı : 5)
 2. DÖSE İşletmeleri Sene Sonu İdare Hesapları (Yılı : 2009 Sayısı : 3501)
 3. DÖSE İşletmeleri Sene Sonu İdare Hesapları (Yılı :2009 Sayısı : 35)
 4. Yeni Yönetmeliğin Uygulanması Hakkında (Yılı :2006 Sayısı : 2862)
 5. Parçabaşı Üretim Yapılabilecek Alanlar (Yılı :2006 Sayısı : 2848)
 6. Döner Sermaye Harcamalarında İhale Yetki Limitleri (Yılı :2006 Sayısı : 382)
 7. Genelgelerin WEB Sayfasında Yayımlanması (Yılı :2004 Sayısı : 4372)
 8. Kredi Kartı İle Tahsilat Yapılmasına İlişkin Genelge (Yılı :2002 Sayısı : 495)
 9. Kredili Satış, Mal ve Hizmet Bedellerinin Belirlenmesi ile ilgili Genel Uygun Görüş (Yılı :2002 Sayısı : 360)
 10. DÖSE İşletmeleri Saymanlık Hizmetlerinin Birleştirilmesi genelgesi (Yılı :2001 Sayısı : 6330)
 11. Haberleşmenin Elektronik Ortamda Yapılması (Yılı :2001 Sayısı : 1121)
 12. DÖSE Bilgisayar Programı 2000 Versiyonu kullanımına ilişkin uyarı (Yılı :2001 Sayısı : 410)
 13. DÖSE Bilgisayar Programı 2000 Versiyonu genelgesi (Yılı :1999 Sayısı : 6052)
 14. Döner Sermayede İmza Yetkilileri ve İmza Sirküleri (Yılı :1997 Sayısı : 2556)
 15. DÖSE işletmeleri Muhasebe Kayıt ve İşlemlerinin Bilgisayar ile yürütülmesine ilişkin genelge (Yılı :1997 Sayısı : 935)
 16. DÖSE işletmeleri Muhasebe Kayıt ve İşlemlerinin Bilgisayar ile yürütülmesine ilişkin onay (Yılı :1997 Sayısı : 910)
 17. Tekdüzen Muhasebe Sistemi İçin Bilgisayar Alımı ve Muhasebenin Bilgisayar Ortamında Tutulması (Yılı :1996 Sayısı : 810)
 18. Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Esaslarına ilişkin genelge (Yılı :1995 Sayısı : 191)
 19. Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Esaslarına ilişkin onay (Yılı :1995 Sayısı : 190)
 20. KDV İstisnası 1
 21. KDV İstisnası 2
 22. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu İle İlgili Kamu İhale Kurumunun Görüş yazısı

Genel Görüş Yazıları

Diğer

Daire Başkanlığına Ait Duyurular

Bağlı Kuruluşlar

Programlar

Genel Müdür Daire Başkanlıkları Teşkilat Şeması Görevleri Tarihçesi Misyon, Vizyon
Eğitim Araçları ve Yayımlar Daire Başkanlığı Sosyal Tesisler ve İşletmeler Daire Başkanlığı İdari İşler Daire Başkanlığı Satın Alma Daire Başkanlığı Genel Evrak ve Taşınır Daire Başkanlığı
Arşiv & Müzeler Depolarımız Devlet Kitapları Döner Sermaye İşletmesi Ders Aletleri Yapım Metrkezi Öğretmenevleri Şura Salonu
Ankara 1. Akşam Sanat Okulu İstanbul 1. Akşam Sanat Okulu
Ankara Atatürk Eğitim Müzesi Ankara 75.Yıl Cumhuriyet Eğitim Müzesi Milli Eğitim Bakanlığı Arşiv Kütüphanesi