Genel Müdürlüğümüz > Daire Başkanlıkları > Sosyal Tesisler ve İşletmeler Daire Başkanlığı

Görevleri

 1. Döner Sermaye İşletmelerinin açma, kapama, devir, sermaye tahsisi, birinden diğerine sayman nakli ve görevlendirilmelerine ilişkin teklif ve benzeri iş ve işlemlerini yapmak,

 2. Döner Sermaye İşletmeleri ile ilgili mevzuat, fizibilite, performans değerlendirme, standartları oluşturma ve benzeri iş ve işlemleri yapmak,

 3. Döner Sermaye İşletmeleri ile ilgili modüllerin takibini yapmak,

 4. Bakanlık merkez teşkilatı lojmanları ile ilgili tahsis, tahliye iş ve işlemlerini yapmak,

 5. Lojmanlar ile ilgili mevzuat, tahsis ve tahliye işlemleri ile ilgili standartları oluşturma ve benzeri iş ve işlemleri yapmak,

 6. Lojmanlar ile ilgili modülün takibini yapmak,

 7. Öğretmenevleri ile ilgili açma, kapama, devir, tahsis ve benzeri iş ve işlemleri yapmak,

 8. Öğretmenevleri ile ilgili mevzuat, fizibilite, performans değerlendirme, denetleme standartları oluşturma ve benzeri iş ve işlemleri yapmak,

 9. Öğretmenevleri ile ilgili modüllerin takibini yapmak,

 10. Başkanlık faaliyetleri kapsamında Birim çalışanları ve paydaşların mesleki gelişimlerini sağlamak, koordinasyon ve işbirliğini artırmak amacıyla çalıştay, seminer ve hizmetiçi eğitim etkinlikleri düzenlemek,

 11. Bakanlığımız merkez teşkilatı yemekhane hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 12. Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Personel & İletişim

Daire Başkanı

:

Harun KARCI

Sekreter

:

Nermin KARLi

Telefon

:

413 19 21

Adres

:

Atatürk Bulvarı No:98 Kat:8 A Blok Bakanlıklar/ANKARA

Faks

:

425 58 86

Öğretmenevleri Servisi

Adı ve Soyadı Görevi Tel
Olcay GÜNAYDIN Koordinatör 413 39 26
Caner YENAL ޞef 413 19 26
Selda TOKOL ޞef 413 19 25
Hatice Nurdan KÖKSOY ޞef 413 19 25
Rıdvan KARADOĞAN Teknisyen 413 29 83

Lojmanlar Servisi

Adı ve Soyadı Görevi Tel
Fuat KIRIMޞELİOĞLU Koordinatör 413 19 22
Nilgün YALNIZ ޞef 413 19 27
İlkay ޞeyda ARSLAN ޞef 413 19 26
Fethiye BULUT V.H.K.İ 413 29 82
Abdullah ARSLAN Teknisyen 413 29 83

İşletmeler Servisi

Adı ve Soyadı Görevi Tel
Hasan ERDOĞAN Koordinatör 413 16 31
Meryem SALMAN ޞef 413 29 84
Teyfik BİLGE ޞef 413 29 84
Coşkun KILIÇ Öğretmen 413 16 18
ޞeyma VURAL V.H.K.İ. 413 19 27

İdari İşler Servisi

Adı ve Soyadı Görevi Tel
Tekgül YILDIRIM V.H.K.İ 413 19 21
Nalan BALAMİR Bilgisayar İşletmeni 413 29 81
Nermin KARLİ Sekreter 413 19 21
Elif Nihan İŞžLER Öğretmen 413 29 83

Yemekhane Servisi

Adı ve Soyadı Görevi Tel
İshak ADIYAMANKoordinatör4131791
ޞükrü KOCABAޞMuhasebe ޞefi4131792
Sertaç AYDINSatınalma ޞefi4131794
Erdal BÖLÜKBAޞISatınalma Memuru4131794
ޞeref YILDIZSatınalma Memuru4132987
Atilla DİLANYönetim Temsilcisi4132986
Korkmaz KARACAAmbar Memuru4131365 /1366
Recai ÖZTÜRKMuhasebe Memuru4131792
Bakır KAÇARSistem Sorumlusu4131881
Erdal BİLGEBEYAmbar Memuru4132985
Selami KANDEMİRAşçı4131372
Mehmet DOĞANAşçı4131372
Mustafa ÖRNEKGarson4131365 /1366
Emir Hasan ÇELİKYemekhane Sorumlusu4133961
Yaşar GÜMÜŞžŞžef4133961
Ali DEMİRKANޞef4133961
Hacı ޞAHİNV.H.K.İ.4133961
Talat YILMAZProgramcı4132489
Nurettin YİĞİTAşçı4133025
Hayri SUCUAmbar Memuru4132490
Ahmet İŞžYemekhane Sorumlusu4133026
Ahmet YURTDOĞANYemekhane Sorumlusu4133961

Daire Başkanlığı ile İlgili Mevzuat

Kanunlar

Tüzük

Yönetmelik

Yönerge

Tebliğ

Genelge ve Özelgeler

Öğretmenevleri Servisi

 1. Öğretmenevlerinin taşımalı ilköğretim öğrencilerine verilecek yemek ihalelerine katılımı ile ilgili Kamu İhale Kurumunun görüş yazısı
 2. Milli Eğitim Bakanlığı ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü İle İmzalanan Protokol
 3. Öğretmenevleri, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Lokalleri ve Sosyal Tesislerin öğretmenlerimize ve konuklarımıza hizmet verirken dikkat edilecek hususlar
 4. Öğretmenevleri, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları ile Öğretmen Lokallerinde Çalışan 657 Sayılı Kanuna Tabi Personel
 5. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Öğretmenevleri, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmenevi Lokalleri, Eğitim Merkezleri ve Sosyal Tesisler ile Sağlık Bakanlığına bağlı Hekimevleri, Eğitim Merkezleri ve Sosyal Tesislerden her iki Bakanlık personelinin ortak yararlandırılmasına ilişkin Protokol
 6. Bakanlığımıza bağlı öğretmenevi, öğretmenevi ve akşam sanat okulu müdürlüklerinin bakım onarım giderlerini karşılamak üzere oluşturulan, %5 Bakım Onarım Fonu
 7. T.C. Kahramanmaras 2.Sulh Ceza Mahkemesince Alinan Karar(2010/143)
 8. Milli Eğitim Bakanlığına Öğretmenevleri Tanıtım Kartı Çalışması

Lojmanlar Servisi

İşletmeler Servisi

 1. DÖSE İşletmeleri Sene Sonu İdare Hesapları (Yılı : 2011 Sayısı : 5)
 2. DÖSE İşletmeleri Sene Sonu İdare Hesapları (Yılı : 2009 Sayısı : 3501)
 3. DÖSE İşletmeleri Sene Sonu İdare Hesapları (Yılı :2009 Sayısı : 35)
 4. Yeni Yönetmeliğin Uygulanması Hakkında (Yılı :2006 Sayısı : 2862)
 5. Parçabaşı Üretim Yapılabilecek Alanlar (Yılı :2006 Sayısı : 2848)
 6. Döner Sermaye Harcamalarında İhale Yetki Limitleri (Yılı :2006 Sayısı : 382)
 7. Genelgelerin WEB Sayfasında Yayımlanması (Yılı :2004 Sayısı : 4372)
 8. Kredi Kartı İle Tahsilat Yapılmasına İlişkin Genelge (Yılı :2002 Sayısı : 495)
 9. Kredili Satış, Mal ve Hizmet Bedellerinin Belirlenmesi ile ilgili Genel Uygun Görüş (Yılı :2002 Sayısı : 360)
 10. DÖSE İşletmeleri Saymanlık Hizmetlerinin Birleştirilmesi genelgesi (Yılı :2001 Sayısı : 6330)
 11. Haberleşmenin Elektronik Ortamda Yapılması (Yılı :2001 Sayısı : 1121)
 12. DÖSE Bilgisayar Programı 2000 Versiyonu kullanımına ilişkin uyarı (Yılı :2001 Sayısı : 410)
 13. DÖSE Bilgisayar Programı 2000 Versiyonu genelgesi (Yılı :1999 Sayısı : 6052)
 14. Döner Sermayede İmza Yetkilileri ve İmza Sirküleri (Yılı :1997 Sayısı : 2556)
 15. DÖSE işletmeleri Muhasebe Kayıt ve İşlemlerinin Bilgisayar ile yürütülmesine ilişkin genelge (Yılı :1997 Sayısı : 935)
 16. DÖSE işletmeleri Muhasebe Kayıt ve İşlemlerinin Bilgisayar ile yürütülmesine ilişkin onay (Yılı :1997 Sayısı : 910)
 17. Tekdüzen Muhasebe Sistemi İçin Bilgisayar Alımı ve Muhasebenin Bilgisayar Ortamında Tutulması (Yılı :1996 Sayısı : 810)
 18. Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Esaslarına ilişkin genelge (Yılı :1995 Sayısı : 191)
 19. Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Esaslarına ilişkin onay (Yılı :1995 Sayısı : 190)
 20. KDV İstisnası 1
 21. KDV İstisnası 2
 22. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu İle İlgili Kamu İhale Kurumunun Görüş yazısı
 23. DÖSE Açma Kapatma Kriterlerine İlişkin 04.07.2018 Tarih ve 12823722 Sayılı Resmi Yazı
 24. DÖSE Açma Kapatma Kriterlerine İlişkin 26.07.2018 Tarih ve 13791143 Sayılı Resmi Yazı

Genel Görüş Yazıları

Diğer

Daire Başkanlığına Ait Duyurular

Bağlı Kurumlar

Ankara 1.Akşam Sanat Okulu (Genel Depo) Müdürlüğü

Görevleri

1-Kadrosunda bulunan öğretmen ve diğer personele ait iş ve işlemleri yürütmek,

2-Genel Müdür ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.


Personel ve İletişi Bilgileri


Faks 0 312 - 223 62 02
E-Posta geneldepo06@meb.gov.tr

Personel Görevi Tel
Enver KESİKTAޞ Müdür 413 24 70
Yasemin ERDOĞRU Müdür Yardımcısı 413 24 76
Süleyman MAZLUM Müdür Yardımcısı 413 24 08
Yasin MERİÇ Şžef 413 24 74
Ercivan BURAN ޞef 413 24 72
Mustafa GÜLTEKİN ޞef 413 24 77
Erdal SALCAN Teknisyen 413 24 73
Ömer KAYA V.H.K.İ 413 24 07
Bayram KARAKIޞ Hizmetli 413 24 69
ޞerif MINGIR Hizmetli 413 24 69

Programlar