Genel Müdürlüğümüzün Tarihçesi25.08.2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığımız yönetim yapısı yeniden yapılandırılmış ve buna bağlı olarak İdarî ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı, İşletmeler Dairesi Başkanlığı, Yayımlar Dairesi Başkanlığı ve Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı görev, yetki ve sorumlulukları birleştirilerek Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü kurulmuş ve Genel Müdürlük görevine de Yusuf ESENER getirilmiştir.

Genel Müdür Grup Başkanlıkları Teşkilat Şeması Görevleri Tarihçesi Misyon, Vizyon
Eğitim Araçları ve Yayımlar Grup Başkanlığı Sosyal Tesisler ve İşletmeler Grup Başkanlığı İdari İşler Grup Başkanlığı Satın Alma Grup Başkanlığı Genel Evrak ve Taşınır Grup Başkanlığı
Arşiv & Müzeler Depolarımız Devlet Kitapları Döner Sermaye İşletmesi Ders Aletleri Yapım Metrkezi Öğretmenevleri Şura Salonu
Ankara 1. Akşam Sanat Okulu İstanbul 1. Akşam Sanat Okulu
Ankara Atatürk Eğitim Müzesi Ankara 75.Yıl Cumhuriyet Eğitim Müzesi Milli Eğitim Bakanlığı Arşiv Kütüphanesi