Page 9 - E- Bülten
P. 9

DHGM E-Bülten                                 01-15 HAZİRAN 2022
                                       ROBOT
                                      MUNCUK


                                  •   ÇOCUK EDEBİYATI

                                  •    978-975-11-3601-5
                                  •    En:19

                                  •   Boy:27
                                  •   Sayfa Sayısı:80

                                  •   Yazar: Ahmet ZÜBEYİR
     Dağhan ve Den zhan kardeşt ler. Her k s de araştırma ve nceleme
   yapmayı çok sev yordu. Daha okul açıkken gelecektek  catları ç n plan

   yapmaya başlamışlardı. Bu yıl tat ller n Mers n’de geç rmek st yorlardı

   çünkü Akden z’ n berrak sularında yüzmey çok sev yorlardı. Tat le g tmek
    ç n Ankara’dan otobüse b nd kler nde çok heyecanlandılar. Otobüs

   Ankara’nın aydınlatılmış bulvarında lerlerken Dağhan, Den zhan’a dönerek:

    − Den zhan, Mers n’de neler yapmayı planlıyorsun, d ye sordu.
   Den zhan b raz düşündükten sonra cevap verd :

    − Ben b r gölet yapacağım.

    − Küçük mü, büyük mü?

    − Çok büyük b r gölet yapacağım.
    …

   Dağhan ve Den zhan kardeşler n b r robotla maceralarını anlatan eser

   “Robot Muncuk”, çevreye duyarlı çocuklar yet şt rmek ç n öneml b r seç m.

                             -8-
  https://dhgm.meb.gov.tr/                                   Tw tter: meb_dhgm
   4   5   6   7   8   9   10