MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI
(DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)
SÜREKLİ/GEÇİCİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ
SÖZLÜ SINAV HAK SAHİPLİĞİ

SONUÇ SORGULAMA EKRANI


T.C. Kimlik No Güvenlik Kodu