Bakanlığımız Merkez Teşkilatında Alt İşveren’de (Taşeron) Çalışanların sürekli/geçici işçi kadrolarına geçişleri ile ilgili kabul/ret listelerinin ilanı