Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Ders Kitapları ve Yayımlar Daire Başkanlığı

Ders Kitapları ve Yayımlar Daire Başkanlığı

 

Görevleri

 1. Ücretsiz dağıtılacak ders kitabı, eğitim aracı ve öğretim materyali ihtiyacını Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri ortamında tespiti ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, satın alınan ders kitabı, eğitim aracı ve öğretim materyallerinin yayınevi yüklenici ve teslim noktası bazında dağıtım planlarını hazırlamak,
 2. Bakanlığımızca satın alınan ders kitaplarının sözleşme uygulama aşamasında çıkabilecek sorunların çözümü için ilgili öğretim daireleri ile işbirliği yapmak,
 3. Bakanlık yayını ders kitaplarının baskı sonrası dağıtımını yürütmek,
 4. Yayın Kurulları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 5. Kültür Yayınlarına ilişkin tüm iş ve işlemleri yürütmek,
 6. Kültür Yayınlarına ilişkin proje, yarışma, fuar ve benzeri organizasyonlar düzenlemek,
 7. Bakanlık mevzuatı ve yayın ilkeleri doğrultusunda Millî Eğitim Dergisi ve Tebliğler Dergisi ve benzeri dergiler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 8. Eğitim müzelerinin kurulması, kurulacak eğitim müzelerinde yer alacak eserlerin tespiti ve toplanması, toplanan eserlerle ilgili belgeleme (arşivleme) işlevinin yapılması, toplanan eserlerin korunması, sergileme bölümünün oluşturulması, eğitim müzeleri ve okullar arasında sürekli iş birliğinin sağlanması,
 9. Okul/kurumların z-kütüphane kurma taleplerinin değerlendirilmesi, planlama yapılması, z-kütüphane teknik şartnamelerinin hazırlanması, maliyetlerinin belirlenmesi, bütçe serbestileri oranında ödenek gönderilmesi ve takibi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 10. Arşiv ve merkez kütüphanesine konulmak üzere gönderilen eserleri tasnif etmek, bibliyografik kayıtlarını oluşturmak, kataloglamak ve okuyucuların hizmetine sunmak, arşiv kütüphanesinde yer alan eserleri muhafaza edilmesi ve yenilenmesi çalışmalarını yürütmek,
 11. Bakanlık Arşiv ve Merkez Kütüphanesi ile z-kütüphanelerde otomasyon ve kataloglama çalışmalarını yürütmek, Arşiv Kütüphanesinde yer alan eserlerin sayısallaştırma çalışmalarını gerçekleştirmek ve kullanıma sunmak,
 12. Bakanlıkça yayımlanan veya satın alınan kültür eseri ve dokümanların depolama ve dağıtım işlemlerini yürütmek, okul kütüphanelerine kültür kitabı, dergi vb. sağlamak
 13. Başkanlık faaliyetleri kapsamında Birim çalışanları ve paydaşların mesleki gelişimlerini sağlamak, koordinasyon ve işbirliğini artırmak amacıyla çalıştay, seminer ve hizmetiçi eğitim etkinlikleri düzenlemek,
 14. Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Bağlı Kurumlar

 

Personel & İletişim

Sekreter

:

 

Telefon

:

 413 19 30

Adres

:

 Atatürk Bulvarı No:98 Kat:4 C Blok Bakanlıklar/ANKARA

Faks

:

 418 14 61

Ders Kitapları Şubesi
Adı ve Soyadı Görevi Tel
Habip SALBAŞ Devlet Kitapları Müdürü 413 19 12
Ömer Faruk TURHAL Devlet Kitapları Müd. Yrd. 413 15 51
Hakan ERDEM Şef 413 18 96
Sevgi TELEFONCU Şef 413 29 97
Kültür Yayınları Şubesi
Adı ve Soyadı Görevi Tel
Hikmet AZER Basım Evi Müdür Yardımcısı (Koordinatör) 413 36 48
Barış ÖZPINAR Öğretmen 413 36 47
Huri DURSUN ÖZKAN Öğretmen 413 36 50
Sergül ERKENE MADENCİOĞLU Öğretmen 413 36 50
Ahmet ALPTEKİN Öğretmen 413 24 80
Pınar BALKIŞ İşçi/Dizgici 413 24 82
Melek GEREK Öğretmen 413 24 79
Hakkı USLU Öğretmen 413 19 17
Köksal DOĞAN Öğretmen 413 24 79
Rabia Sultan GÜNEŞ KOÇ Öğretmen 413 19 33
Nazlı YILDIZ Öğretmen 413 19 33
Afife Nur SUCU Öğretmen 413 24 80
Müzeler ve Kütüphaneler Şubesi (Atatürk Eğitim Müzesi Koordinatörlüğü)
Adı ve Soyadı Görevi Tel
Sedat Seçkin BOZKURT Devlet Kitapları Müdür Yardımcısı (Koordinatör) 413 14 23
Güngör KİRAZ Şef 413 36 44
Erhan HARMANDAR Şef 413 36 44
Müzeler ve Kütüphaneler Şubesi (75.Yıl Cumhuriyet Eğitim Müzesi Koordinatörlüğü)
Adı ve Soyadı Görevi Tel
Sedat Seçkin BOZKURT Devlet Kitapları Müdür Yardımcısı (Koordinatör) 413 14 23
Zehra OKUMUŞOĞLU Şef 232 04 24
Halime BENGİ Şef 232 04 24
Deniz AKGÜN Şoför 232 04 24
Salih DURMAZ Hizmetli 232 04 24
Müzeler ve Kütüphaneler Şubesi (Arşiv Kütüphanesi)
Adı ve Soyadı Görevi Tel
Sedat Seçkin BOZKURT Devlet Kitapları Müdür Yardımcısı (Koordinatör) 413 14 23
Adil ÇOLAK Hizmetli 413 21 38
Hatice ŞENOL İşçi 413 21 35
Muhammed Şeref BİLGİN İşçi 413 21 35
Mehmet UYAR Öğretmen 413 21 39
Erdinç ÇETİNKAYA Öğretmen 413 21 39
Fatma ÇELİK V.H.K.İ. 413 21 40
Hasret PARLAK İşçi 413 21 41
Ayşegül ER İşçi 413 21 41
Fatih BİKLİÇ Şef 413 21 38
Barış BİLEN Bilgisayar İşletmeni 413 21 37
Müzeler ve Kütüphaneler Şubesi (Z-Kütüphane)
Adı ve Soyadı Görevi Tel
Nurcan ŞEN Öğretmen, Koordinatör 413 29 72
Tuba ŞENDUR Şef 413 27 67
Havva ŞAHİN Programcı 413 27 67
İletişim ve Arge Şubesi (İletişim, Dağıtım, Depo)
Adı ve Soyadı Görevi Tel
Nurcan ŞEN Öğretmen, Koordinatör 413 29 72
Seval ÇELİK Şef 413 29 71
Kafiye Nehir TAŞ Programcı 413 34 46
Arslan ŞAHİN Şef 413 12 33
Nazım KESER Şef 413 21 42
Sadık KARABULUT VHKİ 413 21 42
Halil İbrahim ERDURAN İşçi 413 21 42


Daire Başkanlığı ile İlgili Mevzuat

Kanunlar

Yönetmelik

Yönergeler

Genelgeler

Atatürk Bulvarı No98 3. Kat C Blok Bakanlıklar/ANKARA - 0 312 413 26 80/81

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.