MİLLİ EĞİTİM DERGİSİ

Sayı 165

Kış  2005


EDİTÖR' DEN...

Ali KARAÇALI

 

Millî Eğitim dergisi olarak, 2005 yılının ilk sayısıyla karşınızdayız.

Bir önceki sayımızda, 2004 yılının Türk eğitim sistemi için önemli eğitim uygulamalarının ve yeni projelerin hayata geçirildiği, köklü değişikliklerin başlatıldığı atılım yılı olduğunu belirtmiş ve dergi olarak eğitim gündemimizi yakından izlemeye, olabildiği ölçüde eğitim gündeminde yer alan konulara ilişkin makalelere öncelik vermeye özen göstereceğimizi söylemiştik.

Daha önceki sayılarımızda olduğu gibi bu sayımızda da yine eğitimimizin çeşitli sorunlarını, yeni proje ve uygulamalarını çeşitli açılardan inceleyen ve değerlendiren kapsamlı araştırma, inceleme   ve değerlendirme yazılarına yer verdik.

Ayrıca dergimizde, sosyal bilimlerin  farklı alanlarında üretilmiş ürünlere de yer vermeyi sürdürüyoruz. Doç. Dr. Nurullah ÇETİN’in “Türk Edebiyatında Deneme” konusunu irdelediği yazısı bu bağlamda Millî Eğitim okuyucularına farklı bir okuma ufku açıyor.

Dergimizin 2005 yılı içerisinde yayımlanacak olan son iki sayısından birisinde “AB Sürecinde Eğitim” (Yaz), diğerinde ise “Edebiyat Eğitimi” (Güz) konularının dosya ve özel sayı boyutlarında irdeleneceğini bir kez daha haber veriyoruz.

Başta akademisyenlerimiz olmak üzere konu ile ilgilenen herkesin dosya içeriğinin oluşturulması ve yazı bağlamındaki  öneri ve katkılarını bekliyoruz.

Daha nitelikli yeni sayılarda buluşmak dileğiyle.

 

From Editor

As a National Education Journal, we are here with the first issue of  2005.

In previous issue, we have indicated that for Turkish education system, the year of 2004 is the enterprise year in which important educational applications and new projects were applied, and rooted changes were started. Also we have said that we would follow our education agenda to publish articles about education.

As it has been in the last issues, in this issue we published comprehensive researchable, investigatory and evaluative articles which analyse different problems of our education and investigate new projects and applications from different points.

In the Journal, we are carring on publishing the studies which were produced in different areas of social sciences. In this sense, Assoc. Prof. Nurullah ÇET‹N’s article which is related to “Essay in The Turkish Literature” is opening a new and different reading horizon to readers of National Education.

We are re-announcing that in the year of 2005 publication program these two subjects will be presented as special issues: “Education in EU Process” (Summer) and “Literature Education” (Autumn).

We are waiting suggestions and contributions from concerned persons, especially from academicians  in order to prepare file content.

Hope to meet you in more qualified new issues.

 


 

 

İçindekiler...

© T.C. MEB Yayımlar Dairesi Başkanlığı
Teknikokullar, ANKARA
Tel. (312) 2128145
Fax (312) 2124668
med@meb.gov.tr

 

[ yukarı ]

Arşiv