Millî Eğitim
Üç Aylık
Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi

°
Millî Eğitim Bakanlığı Adına Sahibi
Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK
°
Yayın Yönetmeni
Şadi KESKİN
Yayımlar Dairesi Başkan V.
°
Yazı İşleri Müdürü
Selâmi YALÇIN
Şube Müdürü
°
Yayın Kurulu
Prof. Dr. Ramazan KAPLAN
Prof. Dr. Ahmet İNAM
Prof. Dr. Yüksel KAVAK
Doç. Dr. Derya ÖRS
Yrd. Doç. Dr. M. Kayahan ÖZGÜL
°
Ön İnceleme Kurulu
Celal ASLAN

°
Redaksiyon-Düzelti
Celal ASLAN
Dinçer EŞİTGİN
°

İletişim
Celal ASLAN
(caslan@meb.gov.tr)
°
Grafik - Tasarım
Hakkı USLU
°
Dizgi
Devlet Kitapları Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
Reyhan İLKER
°

Web Tasarım: Hikmet ALTUN


Yazışma Adresi
MEB Yayımlar Dairesi Başkanlığı Teknikokullar/ANKARA
e-mail: med@meb.gov.tr
web: http://yayim@meb.gov.tr
Tel: (0312) 212 81 45 - 213 65 12
Fax: (0312) 212 81 48
°
İlkeler
-Gönderilen yazılar yayınlansın veya yayınlanmasın, iade edilmez.
-Yazıların içeriğinden yazarları sorumludur.
-Yayın Kurulu, gönderilen yazıları yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir.
-Millî Eğitim adı anılmadan alıntı yapılamaz.
-Millî Eğitim hakemli bir dergidir.
°
Abonelik Koşulları
Derginin yıllık abone bedeli
20 YTL dir. Abonelik için yıllık abone bedelinin Millî Eğitim Basımevi Müdürlüğünün Ziraat Bankası Bahçekapı-İSTANBUL şubesindeki 93851 no'lu hesabına yatırılarak makbuzun ve açık adresin Yayımlar Dairesi Başkanlığı Teknikokullar/ANKARA adresine gönderilmesi gerekmektedir.
°
Millî Eğitim Bakanlığı Yayımlar Dairesi Başkanlığının 22/12/2005 tarih ve 6089sayılı oluru ile 5.000 adet basılmıştır.
°
Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları: 4302
Süreli Yayınlar Dizisi: 212

 

İçindekiler / Table of Contents

Necati Cumalı Viran Dağlar ve Makedonya Yakup ÇELİK • 8

Devlet Yönetiminde Adaletin Yeri ve Klasik Türk şiirine Yansıması Abdulhakim KOÇİN • 15

“Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi” Uygulamalarının Değerlendirilmesi Remzi Y. KINCAL-Selçuk UYGUN • 31

Demokratik Kazanımların Gerçekleştirilmesinde İlköğretim Öğretmenlerinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi Salih Zeki GENÇ • 43

Öfke ile Başaçıkma: Bilişsel Davranışçı Terapilere Dayalı Bir Program Atılgan ERÖZKAN • 55

Bilgisayar Oyunları ve İnternet Sitelerinde Sanal şiddet Ögelerinin Değerlendirilmesi Hasan AKGÜNDÜZ-Behçet ORAL- Yunus AVANOĞLU • 67

Dil ve Bilim Açısından Eğitim ve Eğitim Bilimi’nin Dili Zekeriyya ULUDAĞ • 84

Metaforik Düşünme ve Öğrenme Yaklaşımının Eğitim-Öğretim Açısından İncelenmesi M. Metin ARSLAN-
Mustafa BAYRAKCI • 100

İlk Okuma Öğretiminde Ses Temelli Cümle Yöntemiyle Çözümleme Yönteminin Karşılaştırılması İsmet şAHİN-Sibel İNCİ-Hakan TURAN-Özlem APAK • 109

Söz Varlığının Temel Dil Becerilerinin ve Akademik Disiplinlerin Kazanımına Olan Etkileri Süleyman Kaan YALÇIN-Fatih ÖZEK • 130

Amasya’daki İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin ‘İmla Kurallarını Kullanma Düzeyleri’ Üzerine Bir Değerlendirme Yavuz BAYRAM-Avni ERDEMİR • 140

Okul ve Öğretmenin Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkisi Mustafa TATAR • 156

Cumhuriyet Dönemi İlköğretim Programlarında Esnek Program ve Uygulanması Çavuş şAHİN • 167

Bilgisayar Destekli Biyoloji Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi Filiz ARIKAN-Mustafa AYDOĞDU- Mustafa DOĞRU- Muhemmet UşAK • 177

Fen Eğitimi ve Modeller Gül ÜNAL-Ömer ERGİN • 188

Yetkilendirmenin Önemi ve Çalışanların Yetkilendirilmesi İbrahim KOCABAş- Turgut KARAKÖSE • 197

Eğitim Yöneticisinin Takdir Yetkisi İsmail AYDOĞDU-Faruk YAYLACI • 203

Yükseköğretimin Finansmanı Kasım KARAKÜTÜK • 219

İlköğretim Öğrencilerinin Traşk Hakkındaki Bilgi ve Davranışlarının Belirlenmesi İlkay ULUTAş-Çağlayan DİNÇER • 243

Afyon İli Salim Pancar İlköğretim Okulu I. ve II. Kademe Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının Karşılaştırılması Melek YAMAN-Hülya YALÇINKAYA- Mine KORKMAZ • 257

Coğrafya Öğretiminde Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri Rüştü ILGAR • 276

Coğrafya Öğretiminde Televizyon ve Video Kullanımı Hilmi DEMİRKAYA-Halil TOKCAN • 287

Lise Coğrafya Derslerinde Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Kavram Öğretimi Necati TOMAL• 298

İlköğretim Ders Kitaplarında Görsel Tasarım ve Resimleme Anıl ERTOK ATMACA• 318

Resim-İş Öğretmenlerinin Resim-İş Dersleri Uygulamalarıyla Ders Dışı Etkinliklerinin İrdelenmesi A. Yaşar SERİN • 329

Yayın İlkeleri • 336

 

 

 

 

© 2005 T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Yayımlar Dairesi Başkanlığı
URL: http://yayim.meb.gov.tr
Yorum, öneri ve yazılarınız için;
E-Posta: med@meb.gov.tr