Millî Eğitim
Üç Aylık
Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi
°
Millî Eğitim Bakanlığı Adına Sahibi
Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK
°
Yayın Yönetmeni
Şadi KESKİN
Yayımlar Dairesi Başkan V.
°
Yazı İşleri Müdürü
Selâmi YALÇIN
Şube Müdürü
°
Yayın Kurulu
Prof. Dr. Ramazan KAPLAN
Prof. Dr. Ahmet İNAM
Prof. Dr. Yüksel KAVAK
Doç. Dr. Derya ÖRS
Yrd. Doç. Dr. M. Kayahan ÖZGÜL
°
Ön İnceleme Kurulu
Celal ASLAN

°
Redaksiyon-Düzelti
Celal ASLAN
Dinçer EŞİTGİN
°

İletişim
Celal ASLAN
(caslan@meb.gov.tr)
°
Grafik - Tasarım
Hakkı USLU
°
Dizgi
Devlet Kitapları Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
Reyhan İLKER
°

Web Tasarım: Hikmet ALTUN


Yazışma Adresi
MEB Yayımlar Dairesi Başkanlığı Teknikokullar/ANKARA
e-mail: med@meb.gov.tr
web: http://yayim@meb.gov.tr
Tel: (0312) 212 81 45 - 213 65 12
Fax: (0312) 212 81 48
°
İlkeler
-Gönderilen yazılar yayınlansın veya yayınlanmasın, iade edilmez.
-Yazıların içeriğinden yazarları sorumludur.
-Yayın Kurulu, gönderilen yazıları yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir.
-Millî Eğitim adı anılmadan alıntı yapılamaz.
-Millî Eğitim hakemli bir dergidir.
°
Abonelik Koşulları
Derginin yıllık abone bedeli
20 YTL dir. Abonelik için yıllık abone bedelinin Millî Eğitim Basımevi Müdürlüğünün Ziraat Bankası Bahçekapı-İSTANBUL şubesindeki 93851 no'lu hesabına yatırılarak makbuzun ve açık adresin Yayımlar Dairesi Başkanlığı Teknikokullar/ANKARA adresine gönderilmesi gerekmektedir.
°
Millî Eğitim Bakanlığı Yayımlar Dairesi Başkanlığının 22/12/2005 tarih ve 6089sayılı oluru ile 5.000 adet basılmıştır.
°
Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları: 4344
Süreli Yayınlar Dizisi: 216

06-Ozcan Demirel (Basamaklı Öğretim Programının Süreç ve Ürün Açısından Değerl)

07-Ali Riza Akdeniz (Öğretmen Adaylarına Materyal Geliştirme ve Uygulama Becerile)

08-Akif Tok-Serpil Sontay ( Mesleki Eğitimde Öğrenci Memnuniyeti ve Etkili Öğretim Akif )

09-Hikmet Yazici ( Üniversite Öğrencilerinin Sigara İçme Davranışlarının Biliş)

10-Zarife Secer (Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden ve Etmeyen Çocukların)

11-Suleyman Murat Yildiz ( Bir Orta Öğretim Kurumunda Toplam Kalite Yönetimi Uygulama)

12-Hulya Yilmaz (Proje Yaklaşımıyla Bir Uygulama Örneği Süt Projesi Hülya YIL)

13-Alev Sinar Cilgin (Çocuğa Büyülü Bir Dünyanın Kapılarını Açmak Alev Sınar ÇILGI)

14-Mustafa Sanal (Türk Eğitim Tarihi İçerisinde Kayseri Zincidere Köy Muallim )

15-Selahattin Gonen (İlköğretim Öğrencilerinin Okul Olanaklarına ve Fen Derslerin)

16-Umit Kumbicak (İlköğretim Okullarındaki Fen Bilgisi Dersinde Yer Alan Biyol)

17-Ercan Akpinar ( Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Yazılı Sınav Sorularının Değerle)

18-Mustafa Gunduz (Okulsuz Eğitim Uygulamasına İlişkin Yeni Yaklaşımlar -Tutori)

19-Muamber Yilmaz ( İlköğretim Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersine )

20-Ayhan Dikici (Eğitim Fakültesi Mezunlarının Eğitim Bilimleri Derslerine )

21-Mete Alim-Unsal Bekdemir ( Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik)

22-Mustafa Sozbilir ( Öğrenci Gözüyle Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Derslerinde Kul)

23-Yasin Unsal ( Fizik Öğretiminde Problem Çözme Yöntemi ile İlgili Olarak )

24-Tuncay Ozsevgec ( Farklı Sınıflardaki Öğrencilerin Yüzme ve Batma Kavramlarını)

25-Betul Bakir ( İlköğretim Öğrencilerine Verilen İlk Yardım Eğitiminin Bilgi)

26-Bilal Coban ( Spor Lisesi Öğrencilerinin Tercih Ettikleri Alana İlişkin)

 

 

27-Yayin ilkeleri

 

 

 

 

 

 

© 2005 T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Yayımlar Dairesi Başkanlığı
URL: http://yayim.meb.gov.tr
Yorum, öneri ve yazılarınız için;
E-Posta: med@meb.gov.tr