Millî Eğitim
Üç Aylık
Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi

°
Millî Eğitim Bakanlığı Adına Sahibi
Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK
°
Yayın Yönetmeni
Aziz ZEREN
Yayımlar Dairesi Başkan V.
°
Yazı İşleri Müdürü
Selâmi YALÇIN
Şube Müdürü
°
Yayın Kurulu
Prof. Dr. Ramazan KAPLAN
Prof. Dr. Ahmet İNAM
Prof. Dr. Yüksel KAVAK
Doç. Dr. Derya ÖRS
Yrd. Doç. Dr. M. Kayahan ÖZGÜL
°
Ön İnceleme Kurulu
Celal ASLAN

°
Redaksiyon-Düzelti
Celal ASLAN
Dinçer EŞİTGİN
°

İletişim
Celal ASLAN
(caslan@meb.gov.tr)
°
Grafik - Tasarım
Hakkı USLU
°
Dizgi
Devlet Kitapları Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
Reyhan İLKER
°

Web Tasarım: Hikmet ALTUN


Yazışma Adresi
MEB Yayımlar Dairesi Başkanlığı Teknikokullar/ANKARA
e-mail: med@meb.gov.tr
web: http://yayim@meb.gov.tr
Tel: (0312) 212 81 45 - 213 65 12
Fax: (0312) 212 81 48
°
İlkeler
-Gönderilen yazılar yayınlansın veya yayınlanmasın, iade edilmez.
-Yazıların içeriğinden yazarları sorumludur.
-Yayın Kurulu, gönderilen yazıları yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir.
-Millî Eğitim adı anılmadan alıntı yapılamaz.
-Millî Eğitim hakemli bir dergidir.
°
Abonelik Koşulları
Derginin yıllık abone bedeli
20 YTL dir. Abonelik için yıllık abone bedelinin Millî Eğitim Basımevi Müdürlüğünün Ziraat Bankası Bahçekapı-İSTANBUL şubesindeki 93851 no'lu hesabına yatırılarak makbuzun ve açık adresin Yayımlar Dairesi Başkanlığı Teknikokullar/ANKARA adresine gönderilmesi gerekmektedir.
°
Millî Eğitim Bakanlığı Yayımlar Dairesi Başkanlığının 22/12/2005 tarih ve 6089sayılı oluru ile 5.000 adet basılmıştır.
°
Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları: 4354
Süreli Yayınlar Dizisi: 220

 

İçindekiler / Table of Contents

Yuksel Kavak(Türkiye de İlköğretime Katılım ve Okula Gidemeyen Çocuklar )

Hasan Basri Memduhoglu (Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği )

M. Akif Cecen (İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Met.)

Halit Karatay(Türkçe Dersi Kitaplarında Kelime Çalışmaları Halit KARATAY •)

Mehmet N. Gomleksiz(Yeni Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının Uygulamadaki )

Bayram Tay(Öğrenme Stratejilerinin Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğ.)

Lale Altinkurt(Sanat Eğitimi ile İlgili Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi La.)

Aysel Demiroglu Memis (Ders Çalışmaya İlişkin Öğrenci Görüşleri (İlköğretim 5. )

Yasemin Aydogan ( Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu Öğrencilerinin )

Ali Tas(İngiltere ve Türkiye deki Okulların Denetimi Ali TAŞ-Canan )

Ismail Guven(Lisansüstü Öğretim Öğrencilerinin Akademik Sorunları )

Ilhan Gunbayi(İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüt Yaklaşımına )

Mustafa Sevik(Öğretmen Adaylarının Yabancı Dil Derslerindeki Farklılıkları)

Salih Zeki Genc (Öğrenci Algılarına Göre İdeal Bir Öğretim Elemanında Bulunma)

Muammer Calik (Farklı Öğrenim Seviyesindeki Öğrencilerin Çözünme Esnasında )

Kemal Doymus(Kimyasal Bağların Öğretilmesinde Jigsaw Tekniğinin Etkisi )

Idris Engin("Yer Yuvarlağı" Ünitesinin Öğretiminde Bilgisayarlı ve Gelen)

Omer Beydogan(Derinliğine ve Yüzeysel Öğrenmede Kavram Haritaları ve Şema)

Burak Kagan Temiz(Lise 1. Sınıf Fizik Ders Kitaplarında Yer Alan Deneysel )

Filiz Yurtal(İlköğretim Okullarındaki Rehberlik Servislerinin Mekan Dona)

Niyazi Ozer(Okul Güvenliğine İlişkin Kurumsal Etkenler ve Alınabilecek )

Yusuf Cerit(Üniversite Seçiminde Etkili Olan Faktörlere İlişkin Eğitim )

Kurban Unluonen (Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesinde Uygulanan Okul Deneyim)

Derya Celik (7 8 ve 9. Sınıf Öğrencilerinin Olasılık ile İlgili Anlama )

 

 

Yayın İlkeleri • 336

 

 

 

 

© 2005 T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Yayımlar Dairesi Başkanlığı
URL: http://yayim.meb.gov.tr
Yorum, öneri ve yazılarınız için;
E-Posta: med@meb.gov.tr