Genel Müdürlüğümüz > Kütüphane > Z-Kütüphane        2014 yılında Genel Müdürlüğümüz Eğitim Araçları ve Yayımlar Daire Başkanlığı uhdesine geçen Zenginleştirilmiş Kütüphane
(z-Kütüphane) projesi kapsamında okullarda z-kütüphane kurulması çalışmaları yürütülmekte, okuma kültürünü arttırmaya yönelik projeler geliştirilmektedir. Bu doğrultuda 2014 Yılı Ekim ayında Başkanlığımızca z-Kütüphane Etki Analizi araştırması gerçekleştirilmiştir.