Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sıkça Sorulan Sorular

COVID-19 Yeni Koronavirüs

 • Yüz yüze eğitimde öğrencilerin maske takması zorunlu mudur?

  Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tarafından 01.10.2020 tarihinde güncellenen Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ne göre çalışmalar yürütülmektedir. İlgili Rehber’in” 78. Bölümünde “COVID-19 KAPSAMINDA OKULLARDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER” başlığı altında konu ile ilgili gerekli açıklamalar yer almaktadır. Buna göre; 2 yaş üstündeki tüm çocuklara mümkünse maske takılmalıdır. Ancak aktiviteler sırasında maske takılamıyorsa en az 1 metre sosyal mesafenin korunması sağlanmalıdır.

 • Okulda Covid-19 pozitif vaka çıkması durumunda neler yapılmalıdır?

  13.10.2020 tarihli ve 14739810 sayılı Koronavirüse Karşı Alınacak Tedbirler konulu Genel Müdürlüğümüz yazısı ile Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilimsel Danışma Kurulu tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi  "Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar" başlığı altında yer alan açıklamalara uygun olarak hazırlanan "Vaka Algoritması" okullarımızda süreç yönetimini sağlamak üzere merkez ve taşra teşkilatı birimlerine iletilmiştir. Buna göre;

   

  1- Kreşlerde öğretmen veya öğrencilerden birinin okula pozitif olduğu halde gelmesi durumunda; bu sınıftaki öğrencilerin hepsi yakın temaslı olarak kabul edilerek eve gönderilir. Okul öncesi, 1, 2 ve 3. sınıflarda pozitif vaka çıkması durumunda tüm sınıf yakın temaslı kabul edilir.

   

  2- Sınıftaki öğrencilerden birinde COVID-19 pozitif vaka saptanması durumunda;

  a) Öğretmen ve öğrencilerin kurallara uygun maske kullandığı durumlarda; sınıfta yer alan tüm öğrenciler ve sınıfta ders anlatan tüm öğretmenler temaslı kabul edilir.

  b) Öğretmen(ler) kuralına uygun, öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda; sınıfta yer alan tüm öğrenciler yakın temaslı, sınıfta ders anlatan tüm öğretmenler temaslı kabul edilir.

  c) Öğretmen(ler)in ve öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda; sınıfta yer alan tüm öğrenciler, vaka çıkan sınıfta ders anlatan tüm öğretmenler yakın temaslı kabul edilir.

  d) Aynı sınıfta ikinci defa vaka çıktığında;

  İkinci pozitif vaka öğrenci olunca, sınıf öğrencilerinin tamamı yakın temaslı kabul edilir.

  İkinci pozitif vaka öğretmen olunca, öğretmenin okul dışında riskli bir teması yok ise ilk pozitif vaka çıkan sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı, okuldaki tüm öğretmenler temaslı kabul edilir. Öğretmenin okul dışında riskli bir teması olunca, diğer öğretmenler ve ilk vaka çıkan sınıftaki öğrenciler temaslı kabul edilir.

   

  3- Sınıfta ders veren öğretmende COVID-19 pozitif vaka saptanması durumunda;

  a) Öğretmen ve öğrencilerin sürekli şekilde kuralına uygun maske kullandığı durumlarda, öğretmenin dersine girdiği öğrenciler ve öğretmen(ler) temaslı kabul edilir.

  b) Öğretmenin kuralına uygun, öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda, öğretmenin dersine girdiği öğrenciler ve öğretmen(ler)  temaslı kabul edilir.

  c) Öğretmen(ler) ya da öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda, öğretmenin eğitim verdiği tüm sınıflar ve tüm öğretmenler yakın temaslı kabul edilir.

   

  4) Okul servislerinde öğrencilerden birinde COVID-19 pozitif vaka saptanması durumunda;

  a) Servis şoförü /rehber personel ve öğrencilerin kurallara uygun maske kullandığı durumlarda; öğrenciler ve servis şoförü /rehber personel temaslı kabul edilir.

  b) Servis şoförü/ rehber personel kurallara uygun, öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda, öğrenciler yakın temaslı servis şoförü /rehber personel temaslı kabul edilir.

   

  5) Öğretmen veya öğrencinin ailesinde pozitif bir vaka tespit edildiğinde vakanın tespit edildiği ailedeki öğretmen veya öğrenci yakın temaslı kabul edilir.

   

  6) Okuldaki öğretmen veya öğrencilerden birinde Covid-19 vakası çıkması durumunda Covid-19 döneminde yapılan temizliğe ek olarak, Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilimsel Danışma Kurulu tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nin "Covid-19 Kapsamında Okulda Alınması Gereken Önlemler" başlığı altındaki bilgilere göre süreç takip edilir.

   

  7) Temaslı kabul edilenler;

  a)      Kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula/çalışmaya devam eder.

  b)     Okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati ara ile günde iki kez belirti sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır.

  c)      Belirti veya yüksek ateş tespit edilen kişi sağlık kuruluşuna yönlendirilir.

  d)     Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre herhangi bir belirti göstermeyen öğrenci/öğretmen okula devam eder, aksi durumda ise vaka olarak kabul edilir.

  e)     Temaslı kabul edilen sınıftaki çocukların saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması sağlanır.

   

  8) Yakın temaslı kabul edilenler, eve gönderilerek 14 gün boyunca temaslı takibine alınır.

 • Okullarda idareciler; öğrenci, öğretmen ya da çalışanların Covid-19 pozitif oldukları bilgisine nasıl ulaşıyorlar?

  HES kodları alınarak okullarda yazılım aracılığıyla ilişkilendirilerek öğretmen, öğrenci, çalışan ve servis şoförü, ailesinde ya da kendisinde Covid-19 tespit edildiğinde doğrudan okul yönetimine Sağlık Bakanlığı ve Filyasyon Ekipleri tarafından bilgilendirme yapılmaktadır.

 • Tip-1 diyabetli öğrenci yüz yüze eğitime katılabilir mi?

  Tip-1 diyabetli öğrenciler risk grubunda yer aldıklarından dolayı pandemi süresince evden uzaktan eğitimlerine devam edecekler ve bu süreçte devamsız öğrenci olarak değerlendirilmeyecektir.

 • Yüz yüze eğitimin başlaması ile okul/kurumlarda hijyen konusunda ne gibi önlemler alınmaktadır?

  Bakanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü" imzalanarak "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kılavuzu" hazırlanmıştır. Okulların açılması ile yapılacak olan hazırlıklarda yol gösterici kaynak olarak uygulamaya geçilecektir. Söz konusu kılavuz, yeni normalleşme döneminde okullarımıza rehberlik edecek, hijyen ve enfeksiyon konularında okulların kurumsal sorumluluklarını yerine getirmesi için sağlıklı bir rehber olacaktır. Bu bağlamda gerekli tedbirler alınacaktır.

 • Yeni Koronavirüs (COVID-19) nedir?

  Yeni Koronavirüs (COVID-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür. Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine ve diğer dünya ülkelerine yayılmıştır.

  Coronavirüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir. İnsanlarda, birkaç koronavirüsün soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir. Koronavirüs hastalığına COVID-19 neden olur.

 • Yeni Koronavirüsün (COVID-19) nasıl bulaşır?

  Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir.

 • Yeni Koronavirüs Enfeksiyonu tanısı nasıl konur?

  Yeni Koronavirüs tanısı için gerekli moleküler testler ülkemizde mevcuttur. Tanı testi sadece Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında ve belirlenmiş Halk Sağlığı Laboratuvarlarında yapılmaktadır.

 • Yeni Koronavirüs (COVID-19) enfeksiyonunu önlemek veya tedavi etmek için kullanılabilecek virüse etkili bir ilaç var mıdır?

  Hastalığın virüse etkili bir tedavisi yoktur. Hastanın genel durumuna göre gerekli destek tedavisi uygulanmaktadır. Bazı ilaçların virüs üzerindeki etkinliği araştırılmaktadır. Ancak şu an için virüse etkili bir ilaç yoktur.

 • Antibiyotikler Yeni Koronavirüs (COVID-19)enfeksiyonunu önleyebilir mi veya tedavi edebilir mi?

  Hayır, antibiyotikler virüslere etki etmez, sadece bakterilere karşı etkilidir. Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) bir virüstür ve bu nedenle enfeksiyonu önlemek veya tedavi etmek amacıyla antibiyotikler kullanılmamalıdır.

 • Yeni Koronavirüs (COVID-19) aşısı var mıdır?

  Hayır, henüz geliştirilmiş bir aşısı bulunmamaktadır. Teknolojideki gelişmelere rağmen insanlar üzerinde güvenle kullanılabilecek bir aşının en erken bir yılda üretilebileceği bildirilmektedir.

 • Yeni Koronavirüsün (COVID-19) kuluçka (inkübasyon) süresi ne kadardır?

   Virüsün kuluçka süresi 2 gün ile 14 gün arasındadır.

 • Yeni Koronavirüsün (COVID-19) neden olduğu belirtiler ve oluşturduğu hastalıklar nelerdir?

  Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.

 • Yeni Koronavirüs (COVID-19) kimleri daha fazla etkiler?

  Elde edilen veriler doğrultusunda ileri yaş ve eşlik eden hastalığı (astım, diyabet, kalp hastalığı gibi) olanlarda virüsün ağır hastalık oluşturma riski daha yüksektir. Bugünkü verilerle hastalığın %10-15 olguda ağır seyrettiği, yaklaşık %2 olguda da ölümle sonuçlandığı bilinmektedir.

 • Hastalıktan korunma önlemleri ve öneriler nelerdir?

  Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs (COVID-19) için de geçerlidir. Bunlar;

  - El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

  - Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.

  - Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).

  - Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir.

  - Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.

  - Bugün için ülkemizde sağlıklı kişilerin maske kullanmasına gerek yoktur. Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişinin öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kağıt mendil ile örtmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunu kapatması, mümkünse tıbbi maske kullanması önerilmektedir.

  - Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.

  - Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.

  - Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.

 • Millî Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda yaptığı çalışmalar nelerdir?

  Bakanlığımız tarafından hastalıkla ilgili dünyadaki gelişmeler ve hastalığın uluslararası yayılımı Solunum yolları enfeksiyonları ve küresel ölçekte dünyanın pek çok bölgesinde yayılan bulaşıcı virüslere karşı afişler, sosyal medya videoları ve alternatif basılı materyallerle etkin bir bilgilendirme çalışmalarının ardından tüm okullarda etkin ve kapsamlı bir program çerçevesinde eş zamanlı hijyen çalışması başlatıldı.

  Bakanlığımız tarafından tüm okul/kurumlarımızda Küresel ölçekli yaşanan koronavirüse karşı eş zamanlı hijyen uygulaması başlatıldı. Elle temas edilen bütün alanlar eğitim dışındaki zamanlarda özel dezenfektanlarla temizlendi. Her okulun aksamadan dezenfekte edilebilmesi için hassas bir çalışma yürütülmektedir. El hijyeninin nasıl sağlanması gerektiğine ve virüslerden nasıl korunacağımıza dair bilgilendirme okullarımızda öğretmenlerimiz aracılığı ile yapıldı. 29 ilde 44 meslek lisemiz günlük ortalama 100 ton dezenfektan üretimini sağlamaktadır.

  İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimimiz, kış aylarının başlangıcından itibaren solunum yollarını etkileyen salgınlara karşı okul/kurumlarımızda eğitim, gözetim ve rehberlik çalışmaları yürütmektedir.

  81 İl ile kurulan yazılı bilgilendirme ve uyarı koordinasyonuyla okullara el hijyeni, kapalı alanların sıkça havalandırılması, okullar, servisler ve kantinlerde hijyenin sağlanmasına yönelik önlemler konusunda bildirimler yapılmıştır.18 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmenin günün büyük bölümünü geçirdiği okullarda, enfeksiyona sebep olan virüslerin uzaklaştırılması amacıyla hipoklorit esaslı yüzey dezenfektanlarıyla kapsamlı bir hijyen işlemi uygulanmaktadır. Elle temas edilen bütün alanlar, hafta sonları ve eğitim dışı zamanlarda dezenfekte edilmektedir.

  Tüm okullara ulaştırılan yüzey dezenfektanlarının uygulama yöntemleri ve işlem basamaklarını içeren detaylı bir bilgilendirme notu da gönderildi.

  Dezenfeksiyon sonrasında ve olabildiğince sıklıkla sınıflar, öğretmen odaları, idari odalar, tuvaletler, laboratuvar ve atölye gibi kapalı alanlar havalandırılarak eğitime hazır hale getirilecektir.

 • Çocuğumu okula gönderiyorum, Yeni Koronavirüs (COVID-19) hastalığı kapabilir mi?

  Çocuğunuz okulda grip, nezle ve soğuk algınlığına neden olan virüsler ile karşılaşabilir. Bu kapsamda okul/kurumlara  hastalık konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.  Bakanlığımız tarafından koruma ve kontrol önlemleri uygulanmaktadır.

 • Okula devam edeceğim, öğrenci yurdunda kalıyorum, Yeni Koronavirüs (COVID-19) hastalığı kapabilir miyim?

  Ülkemizde Koronavirüs vakası görülmesi nedeniyle yurtlar, kapalı alanlar, toplu yaşanan yerler risk oluşturabilir.

  Okul/Kurumlarımızda öğrencilere Bakanlığımız tarafından hastalık konusunda gerekli önlemler alınmış ve bilgilendirmeler yapılmıştır.

 • Evde bakılan hayvanlar Yeni Koronavirüs (COVID-19) taşıyıp, bulaştırabilir mi?

  Evde bakılan kedi/köpek gibi evcil hayvanların Yeni Koronavirüsla (COVID-19) enfekte olması beklenmemektedir. Ancak evcil hayvanlarla temas sonrası her zaman için ellerin su ve sabunla yıkanması gereklidir. Böylece hayvanlardan bulaşabilecek diğer enfeksiyonlara karşı korunma sağlanacaktır.

 • Yurtdışından kargo ile gelen paket ya da ürünlerden Koronavirüs bulaşma riski var mıdır?

  Genel olarak bu virüsler yüzeylerde kısa süre canlı kalabildikleri için paket veya kargo ile bulaşma olması beklenmemektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün de bu konuda kısıtlaması yoktur.

  Detaylı bilgi için http://merkezisgb.meb.gov.tr/www/koronavirus/dosya/48 adresinden ulaşabilirsiniz.

Kamu Konutları

 • Kamu konutları öncelikle kime tahsis edilir?

  Kamu konutları tahsis türlerine uygun olarak öncelikle ait oldukları okul /kurum/birim personeline mevzuatta belirtilen esaslar doğrultusunda tahsis edilir.

 • Kamu konutlarının tahsisi nasıl yapılmaktadır?

  2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve 23.09.1984 tarih ve 18524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Konutları Yönetmeliği doğrultusunda konut tahsis edilen kurum/okul/birimler bünyesinde oluşturulan ilgili konut dağıtım komisyonlarınca puan sıra üstünlüğüne göre tahsis işlemleri gerçekleştirilmektedir.

 • Kimler kamu konutundan faydalanabilir?

  2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu’nun 2 nci maddesinde belirtilen kurum personeli kamu konutlarından faydalanabilir

 • Kamu konutlarının satışında ön alım hakkı ve ödeme esasları nasıl olacak?

  385 sıra numaralı Millî Emlak Genel Tebliği’nde belirtilen esaslar çerçevesinde işlem tesis edilecektir.

 • Kamu konutları satılıyor mu?

  Kamu konutlarının ekonomiye kazandırılması 4706 ve 7061 sayılı kanunlarda yapılan değişiklikle hüküm altına alınmıştır. Süreç Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili birimlerince yürütülmektedir. İlgililer tarafından anılan Bakanlıkça yapılan kamu bildirimleri takip edilmelidir.

Kültür Yayınları

 • Millî Eğitim Bakanlığı tarafından basılan Kültür Yayınlarını nereden satın alabilirim?

  Bakanlığımızın satış sitesi olan www.kultureserleri.meb.gov.tr internet adresinden istediğiniz eserimizi satın alabilirsiniz.

 • Eserimi/ kitabımı Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlatmak için ne yapmalıyım?

  Eserinizin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanması için Yayın Kurulu tarafından yayımlanmasına karar verilmesi gerekmektedir. Bu nedenle;

  Eserinizin dizgi ve tasarımı yapılmış 2 adet nüshası,

  Eserinizin kopyalandığı 1 adet CD/DVD/Taşınır Bellek,

  Kısa özgeçmiş,

  Dilekçe ve iletişim bilgilerinizden oluşan evraklarla birlikte şahsen ya da posta ile aşağıdaki adrese başvurmanız gerekmektedir.

   

  Başvuru adresi:

             

   Millî Eğitim Bakanlığı

                 Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

                 Ders Kitapları ve Yayımlar Dairesi

                  4.Kat   C Blok         Bakanlıklar /ANKARA

Okul Sağlığı

 • Millî Eğitim Bakanlığına bağlı çalışan diyetisyen bulunmakta mıdır?

  10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 301'inci ve 508'inci maddesi gereğince Bakanlığımız taşra teşkilatında görevli diyetisyenlerin daha etkin ve verimli çalışmalar yürütmeleri önemli görülmektedir.

                  Buna göre Bakanlığımız taşra teşkilatı birimlerinde görevli diyetisyenlerin;

                  a) İl Millî Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İl İSGB) ve/veya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Bürosu (İlçe İSGBR) bünyesinde İl İşveren Vekili ile İl İSGB Koordinatörü yönetiminde, İl Sağlık Hizmetleri Sorumluları ile koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütmekte,

                  b) Okul çağı çocuklarının; büyümesi, gelişmesi, sağlığının korunması için bireysel ve toplu beslenme plan ve programlarının düzenlenmekte,

                  c) Okullarımızda öğrencilerimizin sağlıklı beslenmelerini sağlamak üzere okul gıda işletmeleri ve diğer beslenme alanlarının denetimlerinin yapılmakta,

                  d) Beslenme konusunda öğrenciler, öğretmenler ve veliler bilgilendirilmektedir.

 • Millî Bakanlığına bağlı okul sağlığı hemşiresinin görev ve sorumlulukları nelerdir?

  Eğitim kurumlarında görev yapan “Okul Sağlığı Hemşirelerinin” görev ve sorumluluklarının belirlenmesi, hizmet sunumlarının geliştirilmesi, okullarda öğrencilerimizin fiziksel, ruhsal ve bedensel yönden tam bir iyilik halinde olabilmesi için sağlık durumlarının periyodik olarak izlenerek değerlendirilmesi, okullarımızda acil sağlık müdahalelerin yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan ve standartlara uygun altyapı şartlarının elde edilmesi, okul hemşirelerinin mesleki gelişimlerinin sağlanarak, gelişen ve değişen şartlara uyum sağlamaları amacı ile “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlarda Görev Yapan Okul Sağlığı Hemşirelerinin Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönerge” hazırlanmış 19.04.2022 tarih ve 48033538 sayı ile yayımlanmıştır.

 • Okul/kurumların temizlik ve hijyen şartların sağlanması için hangi çalışmalar yürütülmektedir?

  Bakanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü", imzalanarak "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kılavuzu" hazırlanmıştır. Söz konusu kılavuz, okullarımıza rehberlik edecek, hijyen ve enfeksiyon konularında okulların kurumsal sorumluluklarını yerine getirmesi için sağlıklı bir rehber olmaktadır. Bu bağlamda gerekli tedbirler alınmaktadır.

 • Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı'nın amacı nedir?

  Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul öncesinden ortaöğretime kadar çocuklarımızın geleceğe güvenle adım atmaları, fiziksel, bilişsel ve sosyal yönden gelişimlerinin en iyi şekilde sağlanması, ulusal ve uluslararası standart ve şartlara göre güvenilir gıdaya erişim süreçlerinin yönetilmesi amacı ile çocuklarımıza güvenilir ve kaliteli gıda servis edilen ortamların geliştirilmesi, öğrenci, öğretmen, veli ve diğer paydaşların katılımı ile programın etkinliğinin artırılması, sunulan şartların sürekliğinin sağlanması ve geliştirilmesi, sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırılmasının teşvik edilmesi, obezite ile mücadele, gıda güvenliği, gıda güvencesi ve sunulan gıdanın kalitesi konularında farkındalığın artırılması yönünde faaliyetler planlanmaktadır.

  Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel eğitim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane, kantin/kooperatif, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde öğrencilerimize servis edilen yiyeceklerin, öğrencilerimizin fiziksel gelişimlerine ve öğrenme süreçlerinde etkisi olduğu bilinmektedir. Bu kapsamda okul ve kurumlarda, gıda güvenliği ile yeterli ve dengeli beslenme konularında farkındalık oluşturmak hedeflenmektedir.

  Çocuğun sağlıklı beslenmeye ilişkin bilgi ve davranışı önce aile çevresinde gelişir, gerek okul öncesinde, gerekse okul yıllarında öğretmenlerinin ve çevresel etmenlerin etkisiyle belirginleşir.

  Öğrenci, veli ve öğretmenlerimizde sağlıklı beslenme kültürü oluşmasını sağlamak,

  Öğrencilerimizi fiziksel aktivite yapmaya teşvik etmek,

  Öğrencilerimizi ve velilerimizi gıda okuryazarlığı konusunda bilinçlendirmek,

  Eğitim kurumlarımızdaki gıda güvenliği ve kalitesinin artırılmasını sağlamak, beslenme ve fiziksel aktivite ortamlarını iyileştirmek,

  Okullarda öğrencilerimizi geleneksel tatlarla buluşturmak,

  Gıda israfına yönelik bilinçlendirme sağlamak.

 • Okul/kurumlarda Diyabetli Öğrenciler için ne gibi çalışmalar yürütülmektedir?

  Diyabetle ilgi eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları kapsamında Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığı ve Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği arasında 05.10.2017 (Her üç yılda bir süre taraflarca itiraz olmadığından uzatılmaktadır.) tarihinde “Okullarda Diyabet Eğitim Programı” adıyla protokol imzalanmıştır. Ekim 2020 tarihli ve 2757 sayılı Tebliğler Dergisinde “Millî Eğitim Bakanlığı Tip 1 Diyabetli Öğrencilerin Okul/Kurumlarda Bakımı Ve Desteklenmesi Hakkında Yönerge” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından diyabetli öğrencisi bulunan okullara İl Sağlık Hizmetleri Sorumluları ile koordineli olarak eğitimler verilmektedir.

  “Okulda Diyabet Programı Eğitim Platformu” okuldadiyabet.meb.gov.tr adresi ile erişim açılmış, eğitimini tamamlayan öğretmenlerimize belge düzenlenmiştir.

 • Çölyak Hastalığı nedir?

  Çölyak hastalığı genetik olarak yatkın bireylerde buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi tahıl ve tahıl ürünlerinde bulunan "gluten" proteinine karşı duyarlılık sonucu gelişen ince bağırsak hastalığı olarak tanımlanmaktadır.

  Glutensiz diyet ile yakınmaların kısa sürede kaybolacağı, bağırsakların normale döneceği, hastalığın tanısı konulmaz veya diyete uyum iyi olmaz ise, çocuklarda büyüme ve gelişme geriliği başta olmak üzere anemi, vitamin yetersizlikleri, diş çürükleri, troit hastalıkları, kemik erimesi, diyabet ve kanser gibi birçok kronik hastalığa yakalanma riski artabileceği, çölyak hastalığı tanısı konulan bireylerin glutensiz beslenmeye uymalarının sağlıklı büyüme ve gelişmenin sağlanmasında, yetişkin çağında oluşabilecek problemlerin önlenmesinde ve okul başarısının artmasında etkili olduğu bilinmektedir.

 • Okul/kurumlarda Çölyak Hastalığı ile Mücadele nasıl yürütülmektedir?

  Bakanlığımız “Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi Genelgesi” ve “Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı” kapsamında 9 Mayıs Dünya Çölyak Gününde; öğrenci, öğretmen, veli, yemekhane-kantin işletmecisi/çalışanı ve diğer okul çalışanlarına yönelik farkındalık eğitimlerinin yapılmasının sağlanması, çölyaklı öğrencilerin  beslenmesinin  sağlanabilmesi  için kantinlerde, okul/kurum ve pansiyon yemekhanelerinde glutensiz ürünlerin bulundurulması, glutensiz besin hizmetinin sağlanması amacı ile gerekli tedbirler alınmaktadır.

  Okul/kurumlar tarafından planlanan farkındalık etkinliklerinde kullanılmak üzere afiş ve broşür vb. gerekli dokümanlara www.sagliklibesleniyorum.meb.gov.tr adresimizden yararlanılmaktadır.

 • Okul/kurumlarda okul sağlığı hizmetleri nasıl yürütülmektedir?

  Sağlık Bakanlığı ile birlikte yürütülen Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü ve Okulda Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Programı kapsamında yürütülmektedir. Konuyla ilgili detaylı bilgi için http://okulsagligi.meb.gov.tr/www/protokoller/dosya/15 linkinden ulaşabilirsiniz.

 • Okullarda, öğrenciler okul önlerine gelen seyyar satıcılardan yiyecek satın almaması için neler yapılmaktadır?

  Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı ve diğer kurum ve kuruluşlar işbirliği içerisinde “Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi Konulu Genelge (2020/8)” imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Genelgenin B- Gıda İşletmeleri, Gıda Güvenilirliği-Beslenme ve Hijyen Şartları: Gıda İşletmeleri ile İlgili Genel Hususlar: k maddesi “Okul/kurum yönetimince öğrencilerin, kontrol ve denetimi olmayan işletmelerden (seyyar satıcılar vb.) yiyecek satın almamaları konusunda bilgilendirilmesi ile okul/kurumu etkileyen kontrol ve denetimi olmayan gıda satışı konusunda önleyici gerekli tedbirlerin alınması” yer almaktadır.

  Ayrıca okul ve kurumlarda öğrenci, öğretmen, yönetici ve memurlar diğer okul çalışanlarına (hizmetli, kantin işletmecisi/çalışanı, servis şoförü vb.) ve velilere yönelik farkındalık eğitimleri verilmektedir.

  Okul yönetimleri tarafından öğrencileri okul zamanı içerisinde dışarıya çıkışları önlenmesine yönelik tedbirler alınmakta ve bu konularda veli ile işbirliği yapılmaktadır.

 • Okul ve kurum kantinlerinde satılan gıdalar neye göre belirlenmektedir?

  Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışı yapılacak olan gıdalar ve bu gıdalara ilişkin kriterler Sağlık Bakanlığı “Bilim Kurulu” önerileri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenir. Okulda satışı yapılabilecek yiyecek içeceklere ilişkin talep ve öneriler Tarım ve Orman Bakanlığı başkanlığında üç Bakanlığın ikişer temsilcisinden oluşan komisyonca alınır. Yapılan değerlendirme sonucu Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından resmi yazı ile Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararı için iletilir. Komisyon izleme ve değerlendirme yapmak üzere yılda en az bir kez toplanır.

 • Okul ve kurumlarda kantın ve yemekhane denetimleri nasıl gerçekleştirilmektedir?

  Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi Konulu Genelge (2020/8) imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Genelgenin etkinliğinin artırılması, okullarda sağlıklı beslenmenin sağlanması amacıyla; kurumlar arası verimli ve eşgüdüm içerisinde hareket edilmesi açısından illerde Valinin onayı ile İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan İl/İlçe Denetim Ekipleri ile yılda en az bir kez denetim yapılmaktadır. Denetim raporları Temmuz ayının ilk haftası tamamlanarak Bakanlık düzeyinde değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmektedir.

Öğretmenevleri

 • Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüklerinde fiyatlar nasıl belirlenmektedir?

  Öğretmenevi ve akşam sanat okulu müdürlüklerinde sunulmakta olan bütün hizmetlerin bedelleri Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları Yönetmeliği’nin “Fiyat tespiti” başlıklı 17’nci maddesi hükümleri çerçevesinde belirlenmektedir.

 • Öğretmenevlerinde kimler kalabilir?

  Öğretmenevi ve akşam sanat okulu müdürlüklerinde konaklama ve diğer hizmetlerden yararlanma ile ilgili iş ve işlemler, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları Yönetmeliği’nin hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, bu kurumlardan yararlanacak olanlara uygulanacak olan fiyat tarifeleri,  her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde belirlenmektedir. Bu kapsamda öğretmenevi ve akşam sanat okullarından öncelikle Bakanlığımız çalışanları ve kamu personeli, yer kalması durumunda diğer vatandaşlarımızın da yararlanması mümkündür.

Sınav Ücretleri

 • Yanlış sınava ücret yatırdım. Ücretimi ne zaman ve nasıl geri alabilirim?

  Ücreti sehven yatırılıp da başvurusu alınmayan “Açık Öğretim ve Protokol Sınavlarının” ücret iadesi sınav tarihinden sonra veya bir sonraki kayıt yenileme döneminde ilgilinin  T.C. kimlik numarası ile adına T.C. Ziraat Bankasına iade edilir. Adınıza iade çıkması durumunda, sisteme ücret yatırırken eklenmesi istenen cep telefonu numaralarına mesaj atılmak sureti ile haber verilir. Mesaj geldiğinde herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubesinden merkezi ödemeler ekranını açtırarak T.C. kimlik numaranız ile ücret iadenizi tahsil edebilirsiniz.

 • Yanlışlıkla e-sınav ücreti yatırdım, ücretimi nasıl geri alabilirim?

  e-sınav ücretlerinin iadesi için https://odeme.meb.gov.tr adresinden ücret iade talebi oluşturmanız gerekmektedir.

 • Yanlışlıkla sertifika/ustalık/kalfalık sınavlarına ücret yatırdım ücretimi nasıl geri alırım?

  Söz konusu sınavın ücret iadesi vatandaşların dilekçelerine binaen yapılmaktadır. Konu ile ilgili kimlik bilgilerinizi ve talebinizi belirttiğiniz dilekçenizi varsa dekontunuzu da ekleyerek 0 312 419 16 61 numaralı faksa ya da görüntüsünü mebdose@meb.gov.tr adresine göndermeniz gerekmektedir.

 • Yanlışlıkla sınav itiraz ücreti yatırdım ücretimi geri alabilir miyim?

  MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesi’nde sadece yanlış yatırılan ya da yatırılıp da başvurusu yapılmayan ödemelerin iadesi düzenlenmiştir. İtiraz ücretlerine ilişkin bir iade düzenlemesi bulunmamaktadır. Dolayısıyla sınav yönergesine aykırı olarak bir iade yapılması mümkün değildir. 

 • Açık Öğretim Okulları kayıt yenileme ücretini ödedim engelli/tutuklu/şehit veya gazi yakını öğrenciyim, ücretimi geri alabilir miyim?

  Açık Öğretim Okulları kayıt yenileme Kılavuzu’nda “Kimlerden Kayıt Yenileme Sınav Ücreti Alınmaz?” başlığı altında belirtilen şartlardan en az birini taşıyan adaylardan kayıt yenileme ücreti alınmaz. Ancak bu öğrencilerin önceki dönemlere ait ödedikleri ücretler MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesi hükümleri gereği iade edilememektedir.

 • Yanlışlıkla Açık Öğretim Okulu kayıt yenileme ücreti yatırdım mezun oldum veya ücretimi yatırdım başvuru yapmadım ücretimi geri alabilir miyim?

  Açık Öğretim Okullarının kayıtlı öğrencisi iseniz kayıt ücretinizi yatırdığınız an aktif öğrenci durumuna geçirilirsiniz. İlgili bulunduğunuz halk eğitim merkezine müracaat ederek öğrencilik durumunuzu silik veya pasif duruma geçirirseniz ücretiniz bu döneme ait sınavların bitimini takiben iade edilir.

Talep ve Ödenek İşlemleri

 • Ödenek takip modülü nedir?

  Ödenek takip modülü il/ilçe milli eğitim müdürlükleri ve okulların ihtiyaçlarının bakanlığa bildirdikleri ekonomide şeffaflığı sağlamak üzere geliştirilmiş web tabanlı uygulamadır.

 • Kurumlar Ödenek Takip Modülünden hangi ihtiyaçları girebilir?

  Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlar 03.07 makine teçhizat bakım onarım ve 06.01 donatım ödeneklerini, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ise her tür ödenek taleplerini bu sistem üzerinden girebilirler.

 • Ödenek Takip Modülünde ihtiyaçlara ait ödenek nasıl talep edilir?

  Ödenek takip modülünden kurumun ihtiyacına göre ekonomik kod seçilmeli alt faaliyetler bildirilmeli istenen belgeler sisteme yüklenerek o ihtiyaca ait ödenek talebi kaydedilmelidir.

 • Yolluk bildiriminde talep edilen evraklar nelerdir?

  Yolluk bildirim formu, görev onayı, varsa konaklama faturası, rayiçten fazla ise ulaşım gideri belgesi

 • E-talep modülü nedir?

  Okul ve kurumların (İl-İlçe milli eğitim müdürlükleri hariç) ihtiyaçlarını Bakanlığa bildirdikleri web tabanlı uygulamadır.

 • E-talep modülünden neler talep edilebilir?

  Bu modül üzerinden okul ve kurumlar yalnızca donatım ihtiyaçlarına ait veri girişi yapabilmektedir.

 • E-talep modülü üzerinden hangi tarihlerde ihtiyaç girişi yapılmaktadır?

  Okul ve kurumlar ihtiyaçlarını e-talep modülüne ocak- şubat aylarında Bakanlıkça belirlenen tarihler arasında girebilmektedir.

 • E-talep modülü üzerinden ihtiyacımıza ait talepler girildikten sonra ne yapmalıyız?

  İlgili öğretim daireleri donatım taleplerini bütçe ve ödenek serbestisi durumuna göre değerlendirip karşılamaktadır.

 • Bakanlığımıza bağlı her tür ve kademedeki resmi okullar Derslik Donatın ve Laboratuvar malzemeleri ihtiyaçlarını nasıl talep etmektedirler?

  Söz konusu talepler öncelikle Genel Müdürlüğümüz Mali Hizmetler Daire Başkanlığına iletilir, Başkanlığın uygun görüşü ile tahsis işlemleri yapılır.

 • Tahsis yapılan Derslik ve Laboratuvar malzemeleri ne zaman ve nasıl teslim alınır?

  Tahsisi yapılan malzemelerin resmi yazısı ulaşan okul müdürlükleri, Bakanlığımıza bağlı Ders Aletleri Yapım Merkezi ile (daha önceden bildirilen irtibat numarası ile ) iletişime geçmeleri gerekmektedir. Ne zaman ve nasıl teslim alınacağı kendilerine bildirilecektir.

 • İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri resmi ve kayıtlı taşıtların ödeneklerini (sigorta, muayene, bakım- onarım, yakıt) nasıl talep edeceklerdir?

  Kurumlar resmi ve kayıtlı taşıtları ile ilgili ödenek ihtiyaçlarını MEBBİS Ödenek takip modülünde bulunan ‘’Taşıt işlemleri’’ bölümüne girerek talep edeceklerdir.

Taşıma Hizmetleri - Okul Servis Araçları

 • Yönetmelik'teki geçici maddelere (Taşıtlarda aranacak; koltuk sensörü, emniyet kemeri, kamera ve beyaz cam özellikleri ile taşıma işinde çalışan şoförlerin alacağı mesleki yeterlilik belgesi) ilişkin erteleme yapılacakmı?

  12.09.2020 tarihli ve 31242 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile; Yönetmeliğin Geçici 1’inci maddesi ve Geçici 2’nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanması ileri tarihe ertelenmiştir.

 • Pandemi sürecince Okul servis araçlarının taşıma kapasiteleri nedir?

  Özel servis araçlarının taşıma faaliyetleri Okul Servis Araçları Yönetmeği hükümlerince; İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda, Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin “Çeşitli Hükümler” başlıklı 15’inci maddesinin birinci fıkrasında; ” Bu Yönetmeliğin uygulamasında Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yetki ve görevleri dışında kalan hususlarda tereddütleri gidermeye, usul ve esasları belirlemeye İçişleri Bakanlığı yetkilidir.” hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı tarafından konu ile ilgili henüz yayımlanmış bir genelge bulunmamakla birlikte, illerdeki pandeminin yayılım hızına göre İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından farklı tedbir kararları alınabilmektedir.

 • Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında taşıma hizmetini yürüten yüklenicilerin sözleşme hükümlerince yatırmış oldukları kesin teminat taraflarına iade edilecek mi?

  Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmelik kapsamında  öğrenci taşıma hizmeti sunan yükleniciler ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre sözleşme imzalanmakta ve sözleşmenin uygulanması aşamasındaki iş ve işlemler anılan Kanun hükümlerine göre yürütülmektedir. Bu çerçevede, taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi amacıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 43’üncü maddesi uyarınca alınan kesin teminatın iadesi 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 13’üncü maddesinde yer verilen hükümlere göre yapılabilmektedir.

  Covid-19 salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine etkisine ilişkin olarak 02.04.2020 tarihli ve 31087 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre gerçekleştirilen ihaleler sonucu imzalanan sözleşmelerin, sözleşmenin tarafı olan idareler tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alındıktan sonra 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Mücbir sebepler” başlıklı 10’uncu maddesine göre değerlendirilebileceği belirtilmiştir.

  Bu bağlamda, Covid-19 salgını nedeniyle okullara ara verilmesi nedeniyle öğrenci taşıma ve yemek hizmeti alımı sözleşmelerinin, sözleşme süresi dolmadan mücbir sebeplere bağlı olarak yaptırımsız şekilde (kesin teminat iade edilerek) feshedilebilmesi, yüklenici tarafından süresi içerisinde idareye yapılacak fesih başvurusunun Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygun görülmesi durumunda mümkün olabilecektir. 

 • Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında çalışmakta olan yüklenicilerin, sözleşme süreleri uzatılacak mı?

  Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmelik kapsamında  öğrenci taşıma hizmeti sunan yükleniciler ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre sözleşme imzalanmakta ve sözleşmenin uygulanması aşamasındaki iş ve işlemler anılan Kanun hükümlerine göre yürütülmektedir.

  Covid-19 salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine etkisine ilişkin olarak 02.04.2020 tarih ve 31087 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre gerçekleştirilen ihaleler sonucu imzalanan sözleşmeler kapsamında, yükleniciler tarafından 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun "Mücbir sebepler" başlıklı 10'uncu maddesi çerçevesinde süre uzatımı talebinde bulunulması durumunda söz konusu başvuruların sözleşmenin tarafı olan idareler tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşüne göre değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

  Bu bağlamda, Covid-19 salgını sonucu okullara ara verilmesi nedeniyle, bahsi geçen Yönetmelik kapsamında imzalanan öğrenci taşıma hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında süre uzatımı verilebilmesi, yüklenici tarafından süresi içerisinde idareye yapılacak "süre uzatımı" talepli başvuruların Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygun görülmesi durumunda mümkün olabilecektir. 

 • Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında çalışan yüklenicilere, Covid-19 salgını nedeniyle taşıma hizmeti verilmeyen süreler için ücret ödemesi yapılacak mı?

  Bilindiği üzere taşımalı eğitim kapsamında öğrenci taşıma hizmeti sunan yükleniciler ile 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere göre sözleşme imzalanmakta ve yüklenicilere yapılan ödemeler ilgili sözleşme hükümlerine göre fiilen çalışan gün üzerinden yapılmaktadır. Bu bakımdan, çalışmayan günler için yürürlükteki mevzuat uyarınca ödeme yapılması mümkün bulunmamaktadır.

  Ancak tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen (Koronavirüs) salgın nedeniyle içinden geçmekte olduğumuz olağanüstü ekonomik koşulların etkilerinin hafifletilmesi ve giderilmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından “ Ekonomik İstikrar Kalkanı” programı açıklanmıştır.

  Bu çerçevede söz konusu ekonomik program kapsamında Bakanlığımız ile yüklenici arasında imzalanan sözleşmenin tabi olduğu mevzuatta bir değişiklik yapılması durumunda  bundan sonraki süreçte ilgili mevzuata göre hareket edilecektir.

 • Covid-19 salgını sebebiyle okulların kapalı olduğu süre zarfında veliler tarafından servis araçlarına ödeme yapılacak mı?

  Özel servis araçlarının taşıma uygulaması Okul Servis Araçları Yönetmeği hükümlerince yürütülmekte olup Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 3. maddesinin (m) bendinde “Taşımacıyı tespit komisyonu: Her yıl ilgili okul müdürünün başkanlığında, okul aile birliği başkanı, öğretmenler kurulu toplantısında belirlenecek bir öğretmen (bir asıl, bir yedek üye), öğrencisi servisle taşınan veliler arasından okul idaresinin belirleyeceği iki velinin (iki asıl, iki yedek üye) ve varsa okul eğitim vakfı yönetim kurulunca belirlenecek bir temsilcinin katılımıyla oluşturulacak komisyonu, ifade eder.” hükmü yer almaktadır.

  Söz konusu Yönetmeliğin “Okul servis araçlarının çalıştırılması” başlıklı 8. Maddesinin birinci fıkrasında “Okul servis araçlarının çalıştırılması taşımacıyı tespit komisyonunun kararı ile yapılır. Okul servis araçlarının çalıştırılması faaliyetinin bir eğitim öğretim yılını kapsayacak şekilde yapılması esastır. Ancak taşıma hizmetinin kalitesinin artırılması ve maliyet avantajı sağlanması amacıyla, faaliyet azami üç eğitim öğretim yılını aşmayacak şekilde yaptırılabilir.” hükmü ile ikinci fıkrasında “Taşımacıyı tespit komisyonunun kararları mahalli mülki idare amirlerinin onayı ile yürürlüğe girer.”  ifadesi ve dördüncü fıkrasında “Veliler, istemeleri halinde çocuklarını bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması kaydıyla herhangi bir taşımacı ile anlaşarak da taşıtabilirler. Bu hakkın kullanılması halinde taşımacı; bu Yönetmelikte istenen belge ve bilgileri okul yönetimine bildirir. Okul yönetimi bu bilgi ve belgeleri incelenmek üzere il ve ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderir. Bu şekildeki taşımaya mülki idare amirliklerinin onayı ile izin verilebilir. İlgililerine/yararlananlara okul alanının kullandırılmasında farklı muamelede bulunulamaz.” hükümlerine yer verilmiştir.

  Bu kapsamda Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin 8. Maddesinin altıncı fıkrası doğrultusunda hazırlanan Okul Servis Araçlarının Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca okul servis ücretlerinin ödenmesinde kamu kaynağı kullanılmamakta olup ilgili Usul ve Esasların “Sözleşmeler” başlıklı 10. Maddesinin birinci fıkrasında “Okul servis araçlarının çalıştırılması işleri (EK-2)’deki sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler taşımacıyı tespit komisyonu tarafından hazırlanır ve komisyon başkanı ile komisyonca işi yapmasına karar verilen istekli tarafından imzalanır. Sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.” hükmünce söz konusu ücretlerin ödenip ödenmemesi hususu ilgili okul idaresi ile ilgili okul taşımacıyı tespit komisyonunun sorumluluğundadır. 

 • Ara tatiller için ödeme yapılacak mı?

  30/05/2018 tarihli ve 10581842 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren “Okul Servis Araçlarının Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esasların” ekinde yer alan ek-2 okul servis araçları sözleşmesinin “Ücret” başlıklı 6’ncı maddesi (c ) fıkrasında; “Yarıyıl tatillerinde ücret talep edilmez.” hükmü yer almaktadır. Ayrıca, yüklenici tarafından hizmet sunulmaması halinde ücret talep edilmemesi gerekmektedir.

 • Tahditli plaka zorunluluğu hakkında bilgi verirmisiniz.

  Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde; ”Taşımanın tamamının veya bir kısmının bir büyükşehir belediyesi/belediye sınırları içerisinde gerçekleşmesi halinde; şehir içinde izlenecek güzergâh için ilgili büyükşehir belediyesinden/belediyeden özel izin belgesi almakla, yükümlüdürler.“ hükmü yer almaktadır. Ancak, Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinin 16 ‘ncı maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendinde;  ”Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin ilkokul, ortaokul, imam-hatip ortaokulu öğrencilerinin taşınmasında, (c) bendinin ise öğrenci taşıma uygulaması kapsamında ihale edilen tüm taşıma hizmetlerinde, taşımacıdan/yükleniciden istenmesi zorunlu değildir. Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında hükme bağlanan yetki belgelerine ilişkin ise aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi hükmü uygulanır.” hükmü ile değişiklik yapılmıştır.

 • Okul Servis Araçlarındaki şoför yaş sınırı nedir?

  Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde;” 26 yaşından gün almış ve 66 yaşından gün almamış olmak,” hükmü yer almaktadır.

 • Öğrenci taşıma uygulaması kapsamı dışındaki diğer öğrenciler için de öğle yemeği hizmeti verilecek mi?

  Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinin "Yemek hizmetleri" başlıklı 20’nci maddesinin 1’inci fıkrasında; "(Değişik:RG-18/1/2020-31012) Taşıma uygulaması kapsamında taşınan özel eğitim öğrenci/kursiyerleri dışındaki ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine öğle yemeği verilir. İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine taşıma yoluyla eğitim kapsamında öğle yemeği verilen okullarda açılan özel eğitim sınıflarına devam eden öğrenciler de bu hizmetten yararlandırılır. Yemekler, Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre temin edilir.” hükmü yer almaktadır.

 • Rehber personel ücretlerini nasıl ödeniyor?

  İş sözleşmeleri; öğrenci taşıma işi uhdesinde kalan yüklenici firma ile kurum arasında yapıldığından ödemeler, Bakanlığımızca sözleşme yapılan firma hesabına gönderilmektedir.

 • Özel eğitim taşıma ile ilköğretim ve ortaöğretim yemek ödenekleri ne zaman banka hesaplarına aktarılır?

  Söz konusu ödenekler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan Bakanlığımız hesabına aktarıldığı tarihten itibaren ilgili banka hesaplarına zaman geçirmeksizin gönderilmektedir.

 • Toplu taşıma hizmeti bulunan yerleşim yerindeki öğrencileri de öğrenci taşıma uygulaması kapsamına alınabilir mi?

  Bakanlığımız Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde; “Öğrencisi taşınan yerleşim birimi: Öğrenci taşıma uygulaması kapsamına alınan büyükşehir statüsündeki illerde belde, köy veya köy altı yerleşim yerlerinden mahalle statüsü kazanan ve toplu taşıma hizmeti verilmeyen yerleşim birimlerini; büyükşehir statüsü dışındaki illerde ise belde, köy ve köy altı yerleşim yerleri ile daha önce köy statüsünde olup belediye sınırları içerisine alınan, toplu taşıma hizmeti verilmeyen yerleşim birimlerini, ifade eder.” hükmü gereğince toplu taşıma hizmeti bulunan yerleşim yerindeki öğrenciler öğrenci taşıma uygulaması kapsamına alınmamaktadır.

 • Okul servis araç yaşının 12 yaşından büyük olabilir mi?

  Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde;” Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları oniki yaşından büyük olmayacaktır. Taşıtların yaşı fabrikasınca imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanacaktır.” hükmü yer almaktadır. Ancak aynı Yönetmeliğin Geçiş hükmü başlıklı Geçici 3’üncü maddesinde; 2019 ve 2020 yılları itibarıyla on iki yaşını bitirecek ve okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda, muayeneden geçmiş olması kaydıyla 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendindeki şart 1/7/2021 tarihine kadar aranmaz.” hükmü yer almaktadır.

 • Okul Servis Araçlarındaki rehber personel yaş ve mezuniyet şartı nedir?

  Danıştay 8'inci Dairesi 2009/8738 esas sayılı ve 2011/2453 sayılı kararı ile 17/09/2009 gün ve 27352 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4'üncü maddesinde yer alan rehber personel yaşının 20 ve en az ilköğretim mezunu olmasına ilişkin hüküm iptal edildiğinden, 25/10/2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin taşıma işlerinde çalışanların şartları, görev ve sorumlulukları başlıklı 9. maddesi 2. fıkrası (a) bendi "22 yaşını doldurmuş ve en az lise mezunu olmak," hükmü uygulanmaktadır.

GENEL

 • Öğrencilere verilen ücretsiz ders kitaplarının ilgili eğitim- -öğretim yılı sonunda neden okullar tarafından toplanmıyor ve bir sonraki eğitim - öğretim yılında bu kitaplar neden tekrar kullanılmıyor?

  Ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının geri toplanarak yeniden dağıtılması; derslerin öğretim programlarının geliştirilerek güncellenmesi, takım kitaplarda öğrenci çalışma kitaplarının bir yıllık kullanmayı gerektirmesi, yıpranan kaybolan kitapların yerine yenileri verileceğinden öğrencilerin bir bölümüne yeni bir bölümüne eski kitap verilmesinin pedagojik olmaması gibi sebeplerle ders kitapları her yıl yeniden basılarak öğrenci ve öğretmenlerimizin hizmetine sunulmaktadır.

  Ayrıca; Bu ders kitapları okullar tarafından il/ilçe millî eğitim müdürlükleri koordinesinde ilgili eğitim- - öğretim yılı sonunda toplanılarak geri dönüşüme kazandırılmaktadır.

 • Bakanlığımız 413 2680, 413 2681 ve 413 1838 numaralı hatları defalarca armama rağmen neden açan olmuyor/ulaşamıyorum?

  Zaman zaman yaşanan iş yoğunluğundan ötürü Bakanlığımız santrali sıkça aranmaktadır. Sanal santral özelliği nedeniyle aranılan numaranın diğer çağrıları cevaplıyor olması durumunda bile karşı tarafta meşgul sinyali alınamamaktadır. Bu durumda karşı tarafta "telefon çalıyor" ama bakılmıyor algısı oluşmaktadır. Bakanlığımız sanal santral sisteminde bütün numaralara doğrudan ulaşma imkânı bulunmaktadır. Bakanlığımız genelinde bulunan numaralara http://www.meb.gov.tr adresinde üst menüde yer alan İletişim menüsündeki Merkez Teşkilatı Telefon rehberi linkinden ulaşılabilir.

Atatürk Bulvarı No98 3. Kat C Blok Bakanlıklar/ANKARA - 0 312 413 26 80/81

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.