Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi
Üç Ayda Bir Yayımlanır
ISSN-1302-5600
°
Millî Eğitim Bakanlığı Adına Sahibi
Şadi KESKİN
Yayımlar Dairesi Başkan V.
°
Yayın Yönetmeni - Yazı İşleri Müdürü
Selâmi YALÇIN
°
Yayın Kurulu
Prof. Dr. Ramazan KAPLAN
Prof. Dr. Ahmet İNAM
Prof. Dr. Hasan BACANLI
Prof. Dr. Yüksel KAVAK
Yard. Doç. Dr. M. Kayahan ÖZGÜL
°
Ön İnceleme Kurulu
Celal ASLAN
Dinçer EŞİTGİN
Turgut BAĞRIAÇIK
°
Redaksiyon-Düzelti
Celal ASLAN
Dinçer EŞİTGİN
Turgut BAĞRIAÇIK
°
İngilizce Danışmanı
Dr. Sıtkı YILDIZ
°
Haberleşme
Çetin ELMAS
Turgut BAĞRIAÇIK
°
Tasarım
Hakkı USLU
°
Dizgi
Devlet Kitapları Müdürlüğü
°
Yazışma Adresi
MEB Yayımlar Dairesi Başkanlığı Teknikokullar/ANKARA
e-mail: med@meb.gov.tr
web: http://yayim@meb.gov.tr
Tel: (0312) 212 81 45 - 213 65 12
Fax: (0312) 212 81 48
°
İlkeler
-Gönderilen yazılar yayınlansın veya yayınlanmasın, iade edilmez.
-Yazıların içeriğinden yazarları sorumludur.
-Yayın Kurulu, gönderilen yazıları yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir.
-Millî Eğitim adı anılmadan alıntı yapılamaz.
-Millî Eğitim hakemli bir dergidir.
°
Abonelik Koşulları
Derginin yıllık abone bedeli
20 YTL dir. Abonelik için yıllık abone bedelinin Millî Eğitim Basımevi Müdürlüğünün Ziraat Bankası Bahçekapı-İSTANBUL şubesindeki 93851 no'lu hesabına yatırılarak makbuzun ve açık adresin Yayımlar Dairesi Başkanlığı Teknikokullar/ANKARA adresine gönderilmesi gerekmektedir.
°
Millî Eğitim Bakanlığı Yayımlar Dairesi Başkanlığının 16/12/2003 tarih ve 9794 sayılı oluru ile 5.00 adet basılmıştır.
°
Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları: 4014
Süreli Yayınlar Dizisi: 196

 

İÇİNDEKİLER
Editör
BİLİMSEL ETKİNLİKLER VE KİTAP
© 2005 T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Yayımlar Dairesi Başkanlığı
URL: http://yayim.meb.gov.tr
Yorum, öneri ve yazılarınız için;
E-Posta: med@meb.gov.tr