Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

18-21 Şubat 2015 tarihleri arasında Afyonkarahisar da Genel Müdürlüğümüzce Okuma Kültürü ve Z-Kütüphane Çalıştayı gerçekleştirilmiştir

18-21 Şubat 2015 tarihleri arasında Afyonkarahisar da Genel Müdürlüğümüzce Okuma Kültürü ve Z-Kütüphane Çalıştayı gerçekleştirilmiştir

Okuma kültürünün kuşkusuz en önemli ortamı, içinde bir kütüphane bulunan okuldur. Hem aile ve okul arkadaşları, hem de öğretmenleri ile yoğun sosyal ilişkilerin yaşandığı okul dönemi, aynı zamanda çocuğun toplumsallaştığı ve kişiliğini kazandığı bir dönemdir. Bu dönem yaşamın ileri evreleri için çok belirleyici olduğundan çocuğun bu çağlarda okuyacağı kitapların seçimi, önerilmesi, okuma ortamları gibi konular daha da önem kazanır.

Kütüphane gerçekte eğitim misyonu yanında okuma kültürünün geliştirilmesi ve kişisel araştırmanın çok küçük yaşlarda başlatılmasına önayak olan bir kurumdur ve yaşı küçük okuyucuları eğitmek, eğlendirmek gibi amaçlarını eğitim kurumlan ile yakın işbirliği yaparak geliştirmeye çalışmalıdır. Eğitimciler de kitaplara yönelik kültürel etkinlikler düzenleyerek çocukların okuma alışkanlığını ve kültür düzeyini geliştirmek için aynı amaçlara erişmeye çalışırlar.

       Zenginleştirilmiş Kütüphaneler Projesi (Z-Kütüphane) çalışmalarına 2011 yılında başlanmıştır. Bu kütüphanelerle okulların öğrenciler ve yetişkinler için birer “hayat boyu öğrenme merkezi” ve eğlenme-dinlenme etkinliklerine imkân veren “yaşayan güvenli alanlar” haline dönüştürülmesi amaçlanmıştır. Bunun yanında öğrencilerin modern çağın gerisinde kalmamaları ve ülke genelinde bilgiye ulaşmada eşit fırsatların oluşturulması amacıyla uygulamaya konan projede ilkokul, ortaokul ve liselerde z-kütüphane kurulumları devam etmektedir.

       Z-Kütüphanelerin etkin kullanılmasıyla;

       -Öğrencilere bilgi edinme, anlama, hayal kurma ve eğlenme amacıyla bilgiyi kullanma ve yaratıcılığı sağlama deneyimlerini oluşturacak fırsatlar sunmak,

       -Okullarda sosyal ve kültürel olayların farkında olmayı ve bunlara önem vermeyi sağlayan faaliyetler düzenlemek,

       -Öğrencilerin bilgiye erişim özgürlüğünün gerekliliğini benimsetmek,

       -Ülkemiz için hedeflenen ekonomik kalkınmayla birlikte kültürel kalkınmanın sağlanabilmesi adına beşeri ve entelektüel sermayeye yatırım yapılması amaçlarına ulaşılması öngörülmektedir.

       Kurulan z-kütüphaneler, klasik kütüphane anlayışından farklı özelliklere sahip bulunmaktadır.   Bu kütüphaneler fiziki şartları ve teknolojik alt yapıları ile kütüphanecilik anlayışına çağdaş bir seviye kazandıracak ve kütüphane hizmetlerinin niteliğini artıracaktır.

 

       Okuma Kültürü ve Z-Kütüphane Çalıştayı ile ilgili paydaşlarla (kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, meslek birlikleri, üniversiteler, yurtdışından örgütler) zenginleştirilmiş kütüphane projemizi geniş bir perspektifte müzakere etmek ve detaylı bir ihtiyaç analizi ortaya koymak hedeflenmiştir. 

 

Okuma Kültürü ve Z-Kütüphane Çalıştayı Program Kitapçığı

 

                        

                       

 

Atatürk Bulvarı No98 3. Kat C Blok Bakanlıklar/ANKARA - 0 312 413 26 80/81

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.