Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Genel Müdür Ayhan, Başkent Öğretmenevi´ nde gerçekleştirilen Döner Sermaye İşletmeleri istişare toplantısına katıldı.

Genel Müdür Ayhan, Başkent Öğretmenevi´ nde gerçekleştirilen  Döner Sermaye İşletmeleri istişare toplantısına katıldı.

          Genel Müdürümüz Sayın Salih Ayhan, bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunan Mesleki Ve Teknik Ortaöğretim okul ve kurumlarındaki görevli müdürler, teknik müdür yardımcıları, alan şefleri ile saymanların katıldığı toplantının kapanışına iştirak etti. Toplantının kapanış konuşmasını yapan Sayın Ayhan:

        "Bilindiği üzere, okul ve kurumlarımız bünyesinde döner sermaye işletmelerimiz  “3423 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Meslekî ve Teknik Öğretim Okulları Döner Sermayesi Hakkında Kanun” kapsamında kurulmaktadır.  Bu Kanunun genel ve madde gerekçelerinde özetle; “…bu okullara mütedavil sermaye verilmesindeki maksat; amelî tedrisat programlarının tatbiki içindir, meslek okullarına verilen mütedavil sermayelerden maksat, talebenin bir sene zarfında program mucibince yapmak mecburiyetinde oldukları ameli işlerin iptidai maddelerini Devlet bütçesine yük olmadan temin etmektir.”    “mütedavil sermaye hesabına bu okulların atölyelerine sipariş alınması bir gaye değil, temrin malzemesi temin etmek üzere her yıl bütçesinden tahsisat sarf edilmeksizin ameli tedrisat programlarının tatbik edilebilmesi için bir vasıtadır. Binaenaleyh hariçten sipariş alınmasında, ne sermayenin nemalandırılması, ne de bir kâr temini gibi doğrudan doğruya istihdaf edilen bir maksat mevzubahis değildir. Bu bakımdan, bu atölyelerde yapılan işlerin ticari bir mahiyeti yoktur.”  denilmek suretiyle, döner sermayelerin amaç ve faaliyetlerinin, çalışanlara fayda sağlamak veya finansal bir hareketliliğin izlenmesi değil, uygulamalı meslek eğitimden başka bir şey değildir.

          Bu nedenle, okul ve kurumlarımız bünyesindeki döner sermaye işletmelerinin mesleki eğitimin bir enstrümanı olarak görüyoruz ve Valiliklere döner sermayeli okullara öncelikle sipariş açılmasına dair 01/03/2017 tarihinde bir yazı gönderdik. Bu yazımızla, okullarımızın cirosunun artacağını ümit ediyoruz.

          2006 yılında 3423 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle çıkarılan yönetmelik, günümüz şartlarına uyarlanması gerekmektedir. Bu toplantıdan çıkacak görüş ve önerilerde dikkate alınarak, uygulamada yaşanan sıkıntıların çözüme kavuşturulması amaçlanmaktadır. Çünkü, zaman içinde meslekî eğitimdeki değişim ve gelişmelerde bunu elzem hale getirmiştir. Ayrıca, yıllar içinde yazılan görüş yazıları ve genelgelerde dikkate alınarak sadeleştirme yapılması, mevzuatın anlaşılır ve uygulanabilirliğini artırmak için önemlidir.

       Bakanlığımızca yapılan yetki devri kapsamında,Maliye Bakanlığınca hazırlanan kamudaki tüm döner sermaye işletmelerinin bütçe, muhasebe, harcama, gelir ve taşınır işlemlerini kapsayan “Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi”ne 2012 yılında geçilmiştir. Zaman zaman sıkıntılar yaşansa da kamudaki döner sermaye işletmelerinin tek çatı altında toplanması önemlidir ve faydalı olmuştur.

    

        Bakanlığımız büyük bir dönüşüm ve değişim yaşamaktadır. Özellikle mesleki ve teknik eğitimde çok büyük atılımlar olmaktadır. Bununla beraber Meslek Liselerinde ara eleman değil, ana eleman yetiştirmemiz lazımdır. Bakanlığımızın bu yönde hazırlamakta olduğu bir program bulunmaktadır. Bu programların taşrada bulunan okullarımızda amacına hizmet edecek şekilde uygulanması büyük önem arz etmektedir. Taşrada çalışan yöneticiler, alınan kararları, verilen talimatları ciddiyetle uygulamadığı veya kulak ardı ettiği zaman, yapılan çalışma ve alınan kararların bir ehemmiyeti kalmamaktadır. 

     

          Okul yöneticileri ve çalışanları olarak göstereceğiniz gayret ve hassasiyet ile yol alınabilecek, güzel sonuçlar ortaya çıkacaktır." diye konuştu.

 

          Burada yapılan çalışmanın,  döner sermayelerimiz için faydalı olmasını temenni eden Genel Müdür Ayhan katılımcılara gayretlerinden dolayı teşekkür ederek, konuşmasını sonlandırdı.

 

22-03-201722-03-201722-03-201722-03-201722-03-2017

Atatürk Bulvarı No98 3. Kat C Blok Bakanlıklar/ANKARA - 0 312 413 26 80/81

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.