Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

"MEB İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayı" Genel Müdürlüğümüz koordinesinde 15-18 Mart 2022 tarihleri arasında Başkent Öğretmenevinde gerçekleştirildi.Sayın Bakan Yardımcımız Petek AŞKAR'ın açılışını yaptığı "MEB İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayı" Genel Müdürlüğümüz koordinesinde 15-18 Mart 2022 tarihleri arasında Başkent Öğretmenevinde Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinden, akademisyenlerden ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından ilgili uzmanların katılımı ile gerçekleştirildi.

Çalıştay kapsamında "İklim değişikliği ve iklim değişikliğinin çevre, toplum ve halk sağlığı üzerine etkileri", "Enerji verimliliği ve enerji tasarrufu", "Su kaynaklarının korunması ve su tasarrufu", "Hava, su ve toprak kirliliği", "Geri dönüşüm ve sıfır atık", "İklim değişikliği sonucunda olunabilecek afetler ve bu afetlere karşı alınabilecek önlemler" şeklinde belirlenen konu başlıklarına çözüm önerileri için değerlendirmeler yapıldı. 

Genel Müdürümüz Sayın Levent ÖZİL, Çalıştay da yaptığı konuşmada; "İklim değişikliği, uluslararası gündemin önceliklerinde yer alan, ülkemizin son dönemde üzerinde durduğu en önemli konularından biridir. İklim değişikliğinin çevresel, sosyal ve ekonomik sonuçlara neden olacağı bilinmektedir. Su döngüsü, besin zinciri ve çevrenin doğal dengesi bozulmakta, insan hayatı olumsuz etkilenmektedir.

Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli, küresel iklim değişikliğinin ana nedeninin insan faaliyetleri sonucunda sera gazı emisyonlarındaki artış olduğunu ortaya koymuştur. Bu artışa bağlı olarak ortaya çıkan su kaynaklarındaki azalma ve kirlilik, buzulların erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi, seller, kuraklık ve orman yangınları iklim değişikliğinin gelecekte daha da şiddetli olacağının göstergesidir.

Ülkemizin coğrafi konumuna bakıldığında, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri açısından risk altında olduğu görülmektedir. Bu riski ortadan kaldırmak, en aza indirmek veya uyum sağlamak yapılması gereken öncelikli çalışmalar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bakanlığımız iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin farkındadır ve bu konudaki çalışmalarına hız vererek devam etmektedir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak, bu kültürle çocuklarımızı yetiştirmek ana hedeflerimizdendir." dedi.

İklim değişikliğine karşı farkındalık oluşturmak için Bakanlığımız Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA)'da öğretmenlerimize seminer programlarımız uygulamaya konulduğunu dile getiren Sayın ÖZİL "Ayrıca, öğrencilerimiz içinde "Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği Dersi" öğretim programlarında yerini almıştır.  2018 yılından bu güne kadar okullarımızda öğrencilerimize sıfır atık yaklaşımını benimsetmek ve çevreye karşı farkındalıklarını artırmak amacı ile Sıfır Atık Projesi'ni uyguluyoruz. Böylece çocuklarımızın tüketim alışkanlıklarının olumlu yönde değişmesi açısından kendilerini yetiştirmelerine yardımcı oluyoruz.

Bakanlığımız olarak "Temiz Okul Temiz Enerji", "Çevre Dostu 1000 Okul" gibi çeşitli projelerimizle temiz bir çevre ve sağlıklı bir yaşam için eğitim adına katkı sunmaya devam ediyoruz. Projelerimizin başarılı sonuçlarını görmek bizler için gurur vesilesi olmaktadır.

Bütün çalışmalarımızın yanında bugünden itibaren  'Milli Eğitim Bakanlığı İklim Değişikliği Eylem Planı'nı hazırlamak için çok nitelikli bir gurupla bir aradayız. Paydaşlarımızla beraber neler yapabileceğimizi, hangi sorunları çözebileceğimizi görmek, uygun çözümlere ulaşmak ve ülkemizin iklim değişikliği politikalarına eğitimle destek sunmak istiyoruz." diye konuştu.

Çalıştay da İklimden başlayarak sağlığa, suya, havaya, toprağa, enerjiye ve afetlere kadar geniş bir bakış açısıyla iklim değişikliği sorununun ele alınacağını, Bakanlığımızın okul ve kurumlarında farkındalık yaratarak eylem planlarının oluşturulacağını ve hazırlanacak eylem planının yol gösterici olacağını kaydetti.

 

 

Atatürk Bulvarı No98 3. Kat C Blok Bakanlıklar/ANKARA - 0 312 413 26 80/81

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.