Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Türkiye Genelindeki Tüm Okullarda Eş Zamanlı Deprem Tatbikatı Yapıldı.

Türkiye Genelindeki Tüm Okullarda Eş Zamanlı Deprem Tatbikatı Yapıldı.

Sayın Bakanımız Mahmut ÖZER ve Sayın İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU'nun katılımıyla Genel Müdürlüğümüz ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) işbirliğinde ülkemiz genelindeki tüm okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı yapıldı.

81 İl Valiliklerinin yerelde koordine ettiği, 04.03.2022 tarihinde Saat:11.30'da yapılan tatbikata Genel Müdürlüğümüz İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığının illerimizde oluşturduğu MEB Arama ve Kurtarma Birimi Ekibi (MEB AKUB) üyeleri etkin katılım sağladı.

Ankara'da Yenimahalle Haydar Aliyev Ortaokulunda yapılan tatbikatta öğrencilerin tahliye edilmesine eşlik ederek toplanma alanına geçen Bakanımız Mahmut ÖZER ve İçişleri Bakanımız Süleyman SOYLU aynı zamanda diğer illerde gerçekleştirilen tatbikatı okulun bahçesine kurulan ekranlardan izledi.

Okul Bahçesinde Sayın Bakanlarımız günün anlamına ve gündeme ilişkin açıklamalar yaparak öğrenciler ile görüştüler. Bakanımız Mahmut ÖZER ve İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığı arasında Afet ve Acil Durum İşbirliği Protokolü'nü imzaladı.

Programa İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail ÇATAKLI, Millî Eğitim Bakan Yardımcıları Sadri ŞENSOY, Petek AŞKAR, Nazif YILMAZ, Ankara Valisi Vasip ŞAHİN, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus SEZER, Genel Müdürümüz Levent ÖZİL katıldı.

Ülkemizin dünya üzerindeki coğrafi konumundan kaynaklanan jeo-stratejik önemi ile doğal afetler bakımından riskli bölgede yer almasından kaynaklı yaşanabilecek afetler, salgın hastalıklar, küresel iklim değişikliği, savaş, asimetrik tehdit, deprem, sel, çığ, heyelan (kütle hareketi) ve yangın felaketi gibi oluşabilecek durumların can ve mal kaybına yol açmaması ya da daha az hasarla süreci yönetmek için mutlaka afet ve acil durum öncesinde hazırlıklar ve tatbikatlar yapılmaktadır.

Okullarımızda muhtemel afet ve acil durumlar için koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması, afet ve acil durum planlarına uygun bir biçimde süreçlerin hassasiyetle yönetilmesi için her yıl 01/07 Mart tarihlerinde Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında tatbikatlar yapılmaktadır.

04-03-202204-03-202204-03-202204-03-202204-03-2022

 

 

Afet ve Acil Durum Eğitimi Hizmetlerine İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında yapılan çalışmalar;

Bakanlığımız personeline "Afetlerde Arama, Kurtarma ve Tahliye Eğitici Eğitimi Kursları" düzenlenerek, Temel Afet Bilinci Eğitimi verilerek eğiticilerin yetiştirilmesi sağlanmıştır. Acil Durum Farkındalık Eğitim programları ile öğretmen, çalışan, öğrenci ve velilerimize yönelik bilinçlendirme eğitimleri düzenlenmiştir.

Taşra Teşkilatında Düzenlenen Afet ve Acil Durum Eğitimleri

Yıllar

Arama, Kurtarma ve Tahliye Eğitimi

Yangınla Mücadele Eğitimi

İlk Yardımcı Eğitimi

2018

18.494

64.550

24.310

2019

58.524

82.116

24.013

2020

25.153

110.196

23.774

Okullarımızda AFAD ile koordineli olarak 01-07 Mart Deprem Haftası'nda tahliye tatbikatları ve 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü'nde diğer afet türlerine ilişkin tatbikatlar düzenlenmiştir.

Taşra Teşkilatında Düzenlenen Acil Durum Tatbikatları

Yıllar

Personel Tahliyesi Tatbikat Sayısı

Personel Tahliyesi Tatbikatına Katılan Öğrenci ve Personel Sayısı

İkaz/Alarm Tatbikat Sayısı

İkaz/Alarm Tatbikatına Katılan Öğrenci ve Personel Sayısı

2018

49.755

10.856.145

66.940

10.941.553

2019

48.902

11.634.837

48.983

11.177.034

2020

62.098

7.890.342

51.836

7.840.221

 

Bakanlığımızın 2021/13 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Genelgesi hazırlanmıştır. Genelge ile Bakanlığımızın Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP) kapsamındaki yükümlülükleri de belirtilmiştir.

Ülkemizde meydana gelebilecek acil durum, afet ve olağan dışı durumlarda müdahale ekiplerine etkin ve hızlı destek sağlamak amacıyla Bakanlık merkez ve il millî eğitim müdürlüklerinde, eğitimli ve donanımlı Millî Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi Ekipleri (MEB AKUB Ekipleri) oluşturulmuştur. Her il millî eğitim müdürlüğünde Genelge kapsamında işleri yürütmek amacıyla MEB AKUB Ekip liderleri görevlendirilmiştir. Oluşturulan ekiplerin kıyafet renk ve modeli belirlenerek teknik şartnameleri oluşturulmuştur.

Her il bünyesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi kapsamında yapılacak faaliyet ve çalışmalar il millî eğitim müdürlüklerince iş planı hazırlanarak belirlenmiştir.

09-13.05.2022 tarihlerinde Aksaray ilinde uygulamalı ve senaryolu tatbikat yapılması planlanmış ve hizmet içi eğitim planına dâhil edilmiştir.

AFAD ile Genel Müdürlüğümüz uzmanları arasında iş birliği protokolü hazırlanarak Bakanlığımız birimlerinin görüşüne sunularak görüşler doğrultusunda AFAD ile koordineli olarak protokol metni Sayın Bakanlarımızın imzası ile 04.03.2022 tarihi itibarı ile yürürlüğe girmiştir.

İş Birliği Protokol ile Yapılması Planlanan Çalışmalar;

·       Afet farkındalık eğitimleri ile afet ve acil durum yönetimi faaliyetlerine ilişkin iş birliği çerçevesini genişletmek,

·       Ülke düzeyinde afet ve acil durum farkındalığının arttırılarak afet risklerinin azaltılması başta olmak üzere afet öncesi, sırası ve sonrasında yürütülecek çalışmalarda taraflar arasında yapılacak iş birliği ve koordinasyonu arttırmak,

·       Temel Afet Bilinci Eğitimleri düzenleyerek toplumu bilinçlendirmek,

·       AFAD gönüllülük sisteminin yaygınlaştırılmasını sağlamak,

·       2022 yılını afet tatbikat yılı olarak belirleyen AFAD ile koordineli olarak İstanbul ilinin her ilçesinde aynı anda kapsamlı tahliye tatbikatları düzenlemek,

·       Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP) kapsamında illerde yapılması gerekli çalışmaları gerçekleştirmek, MEB AKUB Ekiplerine AFAD tarafında özel ihtisas gerektiren eğitimlerin verilmesini sağlamak,

·       Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenleyerek toplumu bilinçlendirmek,

·       Afete hazır okul yarışmaları düzenleyerek okulları belgelendirmek,

·       Ülke genelinde öğrencilere yönelik yarışmalar düzenleyerek afet bilincini arttırmak,

·       Öğrencileri dijital ortamın zararlarından uzaklaştırarak, doğayı sevme, doğal beceriler geliştirme ve acil durumlarda güvenli davranışlar kazanması amacıyla, okullarda oluşturulan afete hazırlık kulübü, çevre koruma kulübü, sağlık ve güvenlik kulübü gibi kulüplerin etkin ve faydalı faaliyetler gerçekleştirmesine katkı sağlamak üzere işbirliği tesis edilmektedir.

Atatürk Bulvarı No98 3. Kat C Blok Bakanlıklar/ANKARA - 0 312 413 26 80/81

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.