Page 3 - E- Bülten
P. 3

DHGM E-Bülten                                     01-15 Kasım 2022

   Müzemizde Sergilenen Sancak, Kültür Bakanlığı Uzmanları

   Tarafından Restore Ediliyor.Bakanlığımız 75. Yıl Cumhuriyet
   Eğitim Müzesi’nde bulunan sancağın restorasyonuyla

   ilgili Kültür Bakanlığına yapılan talep sonucunda
   görevlendirilen sanat Tarihçi ve Restoratör - Konservatör

   Sema Kürekci ile Restoratör – Konservatör Rahmet
   Ersoy 31.10.2022 tarihinde Müzemizde çalışmalara

   başlamışlardır. 19. yüzyıl sonlarına ait olduğu bilinen ve

   Atatürk tarafından Kurtuluş Savaşı sonrasında savaşa
   katılan öğretmen ve öğrencilerin anısına Atatürk Lisesi’ne

   hediye edilen sancağın restorasyon işlemlerine başlamadan
   önce materyalin belgeleme ve lif analizi yapılarak nasıl bir

   çalışma yapılacağı belirlenmiş, gerekli malzemelerin

   temini sağlanmış ve çalışma ortamı oluşturulmuştur.
   Uzmanlarca gerekli hassasiyet ve titizlikle yapılacak

   çalışma sonucunda sancağımız ziyaretçilerimiz tarafından
   yeniden görülebilecektir.


                            -2-
  https://dhgm.meb.gov.tr/                                   Twtter: meb_dhgm
   1   2   3   4   5   6   7   8