Görevleri

  1. Bakanlığın ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda merkezî sistemle yürütülen resmî ve özel sınavlara ait iş ve işlemlerini doğrudan veya Bakanlığın diğer birimleri ile iş birliği hâlinde yapmak veya yaptırmak,
  2. Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Meslekî ve Teknik Açık Öğretim Okulunun yurt içi ve yurt dışı öğrenci hizmetlerini Bakanlığın diğer birimleri ile iş birliği hâlinde gerçekleştirmek,
  3. Bakanlığa sunulan taslak ders kitapları ve eğitim araçlarını Bakanlığın diğer birimleri ile iş birliği hâlinde incelemek incelettirmek,
  4. Bakanlıkça yapılan resmî ve özel sınavların, taslak ders kitapları ve eğitim araçlarını inceleme ve diğer faaliyet alanları ile ilgili üretilen iş ve hizmetler karşılığı alınan ücretlere ilişkin tahsilat iş ve işlemlerini yapmak,
  5. İşletmenin faaliyet alanı ile doğrudan ilgili olan mal ve hizmet alımı ödeme iş ve işlemlerini yapmak,
  6. Bakanlığın kendi görev alanı çerçevesindeki alımların ve fiyatlandırılabilir nitelikteki mal ve hizmetlerin satışlarını yapmak,
  7. Genel Müdür ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Personel & İletişimİşletme Müdürü Makamı:

Sekreter

:

Sevda BEZAZ

Telefon

:

0312 419 20 41-419 20 71

Telefon

:

0312 413 42 03

Faks

:

0 312 419 20 14

Adres

:

Atatürk Bulvarı Milli Müdafaa Cd.No:6 Kat:6 Kızılay/ANKARA

E-Posta

:

mebdose@meb.gov.tr

Saymanlık

Adı ve Soyadı Görevi Tel
Misbah KEKLİK Muhasebe Yetkilisi(Sayman) 0312 419 20 41/413 42 02

Birim Koordinatörü

Adı ve Soyadı Görevi Tel
Önder Kahraman Demirci Şef 0312 413 26 74

Tahakkuk Servisi

Adı ve Soyadı Görevi Tel
Şuayip YALÇIN Şef 0312 413 42 62
Ömer YORULMAZ Şef 0312 413 42 48
GÖNÜL KAYNAK Şef 0312 413 42 62
Gülseren AYDOĞDU İşçi 0312 413 42 08
Zübeyde KARLUKAÇ İşçi 0312 413 42 08
Bahattin AKBABA Şef 0312 413 42 48

Taşınır Servisi

Adı ve Soyadı Görevi Tel
Çimen GÜLTEKİN Şef 0312 413 42 61
Özlem ÖZTÜRK Şef 0312 413 42 57
Hasan BALOĞLU V.H.K.İ 0312 413 42 61

Muhasebe Servisi

Adı ve Soyadı Görevi Tel
Süleyman ORTASULAK Şef 0312 413 42 49
Ali YILMAZ V.H.K.İ. 0312 413 42 09
Neslihan Yalçın GÜNAL İşçi 0312 413 42 11

Personel Servisi

Adı ve Soyadı Görevi Tel
Fatma KOÇYİĞİT Şef 0312 413 42 45
Perihan ŞAHİN Şef 0312 413 42 04
Hülya ÖZTEMEL Teknisyen 0312 413 42 05

İşçi Servisi

Adı ve Soyadı Görevi Tel
Erdil KÜÇÜKFIRAT Şef 0312 413 42 08
Sami ALTINSOY İşçi 0312 413 42 12
Nurcan TEMİZ Teknisyen 0312 413 42 12

Bilgi İşlem Servisi

Adı ve Soyadı Görevi Tel
Uğur KAYIHAN ŞEF 0312 413 42 11

Arşiv Servisi

Adı ve Soyadı Görevi Tel
Aslan KARAÇOBAN E.Uzmanı 0312 413 42 15
Yakup TEKİN Şef 0312 413 26 73
Bekir ERDOĞAN DAĞITICI 0312 413 42 46
Nihat ACIMIK V.H.K.İ. 0312 413 42 15
Hakan DEMİR V.H.K.İ. 0312 413 42 14

Mevzuat

Kanunlar

Tüzük

Yönetmelik

Yönerge

Tebliğ

Genelge ve Özelgeler

Genel Görüş Yazıları

Diğer

Duyurular

Sıkça Sorulan Sorular

ÜCRET İADELERİ İLE İLGİLİ SORULAR

Merkezi sistem ve protokollü sınavlara ilişkin yanlış yatırılan ücretlerin iadeleri nasıl yapılmaktadır?

Bakanlığımız tarafından Merkezi Sistemle yapılan sınavlara sehven yatırılan ücretlerin ilgi Yönergenin 28. Maddesinde yer alan “Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, adayların/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari sebeple sınava girememesi durumunda sınavın ait olduğu yıl içinde Genel Müdürlük tarafından ücret iadesi yapılır.” hükmü gereği iade işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamdaki ücret iadeleri herhangi bir başvuruya gerek kalmadan sınav gerçekleştirildikten 1 ay sonra yalnızca T.C Ziraat Bankası “Merkezi Ödemeler Ekranından” adayların TC Kimlik Numaraları ile yapılmaktadır. E-Sınav (elektronik sınav) ücret iadeleri süreci dilekçe ve dekont fotokopisi ile MEB Döner Sermaye İşletmesine müracaat edildikten sonra başlamaktadır. Dilekçede TC Kimlik Numarası belirtilmesi zorunludur. Sorular İçin: 0(312) 417 50 70-4214 ve 4252

Sınav ücretlerinin hangi bankalara ne şekilde yatırılması gerekmektedir?

M.E.B.’ın düzenlemiş olduğu tüm sınav ücretlerinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O ve Türkiye Halk Bankası aracılığı ile “merkezi sistem tahsilatları ekranlarından”, ATM’lerden, internet bankacılığı üzerinden başvuruda bulunulacak adayın TC kimlik numarası ve başvuracağı sınavın adına yatırılması gerekmektedir. Hiçbir şekilde havale ya da eft yoluyla sınav ücreti tahsilatı yapılmamaktadır.

Başka kurum adına sehven yatırılan ücretlerin geri ödemesi nasıl yapılmaktadır?

Kurumumuzun yalnızca kendi hesaplarına ya da Kurumumuzun düzenlemiş olduğu sınavlar adına yatırılan ücretler üzerinde sorumluluğu ve yükümlülüğü vardır; diğer Kurumların düzenlemiş olduğu sınavlara yatırılan ücretler için sınavı yapan kuruma başvurulması gerekmektedir.

Sınav tahsilatlarında Bankalara herhangi bir işlem ücreti yatırılmakta mıdır?

Kurumumuz ve bankalar arasında yapılan protokol gereği hiçbir sınav tahsilatlarında T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O ve Türkiye Halkbankası tarafından sınav ücreti dışında ek ücret talep edilmeyecektir.

Sınavlarda görev alan personele ödenen ücretler arasındaki fark nerden kaynaklanıyor?

Bakanlığımızca yapılan Merkezi Sistem Sınavlarında görev alan personelin görev ücretleri 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda ödenmektedir. Açık Öğretim Okulları, SBS ve Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavlarında görev alan Bina Yöneticisi, Bina Yönetici Yardımcısı, Salon Başkanı ve gözetmenlere ise MEB Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararı doğrultusunda ödeme yapılmaktadır.

IBAN HATASI İLE İLGİLİ SORULAR

Merkezi sistem ve protokollü sınavlarda görev alıp IBAN hatası nedeniyle ücret alamayan kişilerle ilgili ne tür işlem yapılması gerekmektedir?

Merkezi Sistem Sınavlarında görev alan personelin ödeme işlemlerinde sıkıntı yaşanmaması için kişilere ait IBAN numaralarının MEBBİS üzerinden güncellenmesi gerekmektedir. IBAN hatası nedeniyle ücret alamayan personelin, bulundukları il milli eğitim müdürlüklerine başvurması gerekmektedir. Ödemeler il milli eğitim Müdürlüklerinin “ Merkezi Sistem Ücret Tahakkuk Programında” giriş yapmalarını müteakip İşletmemizce başlatılacaktır. Sorular için: 0(312) 417 50 70-4249

FAZLA MESAİ İLE İLGİLİ SORULAR

Genel Müdür Grup Başkanlıkları Teşkilat Şeması Görevleri Tarihçesi Misyon, Vizyon
Eğitim Araçları ve Yayımlar Grup Başkanlığı Sosyal Tesisler ve İşletmeler Grup Başkanlığı İdari İşler Grup Başkanlığı Satın Alma Grup Başkanlığı Genel Evrak ve Taşınır Grup Başkanlığı
Arşiv & Müzeler Depolarımız Devlet Kitapları Döner Sermaye İşletmesi Ders Aletleri Yapım Metrkezi Döner Sermaye İşletmesi Öğretmenevleri Şura Salonu
Ankara 1. Akşam Sanat Okulu İstanbul 1. Akşam Sanat Okulu
Ankara Atatürk Eğitim Müzesi Ankara 75.Yıl Cumhuriyet Eğitim Müzesi Milli Eğitim Bakanlığı Arşiv Kütüphanesi