Görevleri

  1. Bakanlığın ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda merkezî sistemle yürütülen resmî ve özel sınavlara ait iş ve işlemlerini doğrudan veya Bakanlığın diğer birimleri ile iş birliği hâlinde yapmak veya yaptırmak,

  2. Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Meslekî ve Teknik Açık Öğretim Okulunun yurt içi ve yurt dışı öğrenci hizmetlerini Bakanlığın diğer birimleri ile iş birliği hâlinde gerçekleştirmek,

  3. Bakanlığa sunulan taslak ders kitapları ve eğitim araçlarını Bakanlığın diğer birimleri ile iş birliği hâlinde incelemek incelettirmek,

  4. Bakanlıkça yapılan resmî ve özel sınavların, taslak ders kitapları ve eğitim araçlarını inceleme ve diğer faaliyet alanları ile ilgili üretilen iş ve hizmetler karşılığı alınan ücretlere ilişkin tahsilat iş ve işlemlerini yapmak,

  5. İşletmenin faaliyet alanı ile doğrudan ilgili olan mal ve hizmet alımı ödeme iş ve işlemlerini yapmak,

  6. Bakanlığın kendi görev alanı çerçevesindeki alımların ve fiyatlandırılabilir nitelikteki mal ve hizmetlerin satışlarını yapmak,

  7. Genel Müdür ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Personel & İletişim

İşletme Müdürü

:

Önder Kahraman Demirci

Sekreter

:

Sevda BEZAZ

Telefon

:

0312 419 20 41-419 20 71

Faks

:

0 312 419 20 14

Adres

:

Atatürk Bulvarı Milli Müdafaa Cd.No:6 Kat:6 Kızılay/ANKARA

Saymanlık

Adı ve Soyadı Görevi Tel
Misbah KEKLİK Muhasebe Yetkilisi(Sayman) 0312 419 20 41/413 42 02

Tahakkuk Servisi

Adı ve Soyadı Görevi Tel
Şuayip YALÇIN Şef 0312 413 42 62
Ömer YORULMAZ Şef 0312 413 42 48
Bekir ÇAĞLAR V.H.K.İ. 0312 413 42 10
GÖNÜL KAYMAK İşçi 0312 413 42 05
Gülseren AYDOĞDU İşçi 0312 413 42 08
Zübeyde KARLUKAÇ İşçi 0312 413 42 08

Taşınır Servisi

Adı ve Soyadı Görevi Tel
Çimen GÜLTEKİN Şef 0312 413 42 61
Bahattin AKBABA Şef 0312 413 42 47
Hasan BALOĞLU V.H.K.İ 0312 413 42 61

Muhasebe Servisi

Adı ve Soyadı Görevi Tel
Süleyman ORTASULAK Şef 0312 413 42 49
Ali YILMAZ V.H.K.İ. 0312 413 42 09
Neslihan Yalçın GÜNAL İşçi 0312 413 42 11

Personel Servisi

Adı ve Soyadı Görevi Tel
Fatma KOÇYİĞİT Şef 0312 413 42 45
Aziz ULUĞ V.H.K.İ. 0312 413 42 45

İşçi Servisi

Adı ve Soyadı Görevi Tel
Erdil KÜÇÜKFIRAT Şef 0312 413 42 08
Haydar KIYMAZ Şef 0312 413 42 12
Sami ALTINSOY İşçi 0312 413 42 12

Arşiv Servisi

Adı ve Soyadı Görevi Tel
Hakan DEMİR Şef 0312 413 42 14
Yakup TEKİN Şef 0312 413 26 73
Abdurrahman CEYLAN Bilgisayar İşletmeni 0312 413 42 15
Bekir ERDOĞAN DAĞITICI 0312 413 42 46
Zafer ERDOĞAN İşçi 0312 413 42 46
Rıfat BALCI İşçi 0312 413 42 46

Satın Alma Servisi

Adı ve Soyadı Görevi Tel
Nurcan TEMİZ Teknisyen 0312 413 42 04
Özlem ÖZTÜRK Şef 0312 413 42 57
Tuğba MURAT Şef 0312 413 42 57

Mevzuat

Kanunlar

Tüzük

Yönetmelik

Yönerge

Tebliğ

Genelge ve Özelgeler

Duyurular

Sıkça Sorulan Sorular

ÜCRET İADELERİ İLE İLGİLİ SORULAR

Merkezi sistem ve protokollü sınavlara ilişkin yanlış yatırılan ücretlerin iadeleri nasıl yapılmaktadır?

AÇIK LİSE VE MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSELERİ:

Açık lise ve Mesleki açık öğretim liselerine ait Eğitim Öğretim dönemlerinin başında ‘’İlk kayıt, Kayıt yenileme, ve Ek sınavlar ‘’ için yanlış modül yada link kullanan Açık lise öğrencilerinin bu üç işlemi Kendi arasında karıştırarak yanlış yatırdığında veya öğrenci olmadığı halde öğrenci adına bu işlemleri yaparken yanlışlıkla kendi T.C. Numarasını kullanarak işlem yapan vatandaşlarımızın bu işlemleri geçersiz sayılmakta olup ‘’SEHVEN’’ Yatırmış oldukları bu Ücretlerin İadesi dilekçe ile yada şahsen başvuru yapmaksızın ‘’Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi ’nin; 41-(a) maddesinde yer alan ‘’ Başvurusu /sınavı geçersiz sayılan,sınava girmeyen,sınava alınmayan Yada sınavdan çıkarılan,adayların/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari sebeple sınava girememesi durumunda sınavın ait olduğu yıl içinde Genel Müdürlük tarafından ücret iadesi yapılır.’’hükmü gereği ki; bu hükümler diğer iadesi yapılan sınavlar içinde geçerli olduğundan, Her senenin sonuna doğru iade çalışmaları başlatılarak ilgili seneye ait Bakanlığımız hesabına ‘’SEHVEN’’ yatırılan bu ücretler, işlem yapılan T.C. Numaraları adına T.C. Ziraat Bankasına belirli aralıklarla gönderilerek ülke genelinde ödenmiş olur. Ücret iadesinin muhatabı olan vatandaşlarımız yada Açık Lise öğrencilerimiz Ülke genelinde Ziraat Bankası Şubelerine ait gişelerden banka görevlisine Ücret İadesi alacağının olduğunu ifade edip ‘’Merkezi Ödemeler Ekranından MEB Ücret iadeleri ekranını’’ açtırarak TC Numarası ile sorgulama yaptırdığında Banka görevlisi ücret iadesine dair ödeme işlemini gerçekleştirecektir.

AÇIK İLK ÖĞRETİM:

Bu yaygın Eğitim için de ‘’SEHVEN’’ yatırılan Ücretler yukarıdaki hükümler doğrultusunda iade edilir. MTSAS (MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI) TEOG SINAVLARI - BİLSEM SINAVLARI – VEHBİ KOÇ SEVİYE TESPİT SINAVLARI BAKANLIĞIMIZIN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÜCRET İADESİ OLAN BAZI PROTOKOL SINAVLARI BAKANLIĞIMIZIN DİĞER KURUMLAR İÇİN YAPMIŞ OLDUĞU BAZI PROTOKOL SINAVLARI Gibi sınavlara ait ‘’SEHVEN’’ yatırılan ücretlerin iadesi yukardaki hükümler doğrultusunda Sınavın gerçekleştiği tarihten 3 yada 4 ay sonra aynı şekilde iadesi yapılır.

E-SINAV – (ELEKTRONİK RANDEVULU SINAV ) – VE – MESLEKİ TEKNİK SINAVLARI

Adına İşlem yapılan kişiden, ilgili ücreti istediğine dair üzerinde T.C Numara ve iletişim numarası olan bir dilekçe yazılıp arkalı önlü kimlik fotokopisi ve varsa ilgili bankamatik dekontunu ekleyerek MEB Döner Sermaye İşletmesine ait ( 0 312 419 20 14 ) numaralı faksa göndermesi karşılığında, ilgili sınav tarihinden 3 - 4 ay sonra yukarıdaki hükümler doğrultusunda aynı şekilde iadesi yapılır.

Not: 2017 yılı itibari ile yapılan her ücret iadeleri; ilgili kişilerin işlem yaparken sisteme girdikleri cep telefonlarına mesaj yolu ile bildirilecektir.

Sorular İçin: 0 312 413 42 14 – FAX: 0 312 419 20 14

Sınav ücretlerinin hangi bankalara ne şekilde yatırılması gerekmektedir?

M.E.B.’ın düzenlemiş olduğu tüm sınav ücretlerinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O ve Türkiye Halk Bankası aracılığı ile “merkezi sistem tahsilatları ekranlarından”, ATM’lerden, internet bankacılığı üzerinden başvuruda bulunulacak adayın TC kimlik numarası ve başvuracağı sınavın adına yatırılması gerekmektedir. Hiçbir şekilde havale ya da eft yoluyla sınav ücreti tahsilatı yapılmamaktadır.

Başka kurum adına sehven yatırılan ücretlerin geri ödemesi nasıl yapılmaktadır?

Kurumumuzun yalnızca kendi hesaplarına ya da Kurumumuzun düzenlemiş olduğu sınavlar adına yatırılan ücretler üzerinde sorumluluğu ve yükümlülüğü vardır; diğer Kurumların düzenlemiş olduğu sınavlara yatırılan ücretler için sınavı yapan kuruma başvurulması gerekmektedir.

Sınav tahsilatlarında Bankalara herhangi bir işlem ücreti yatırılmakta mıdır?

Kurumumuz ve bankalar arasında yapılan protokol gereği hiçbir sınav tahsilatlarında T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O ve Türkiye Halkbankası tarafından sınav ücreti dışında ek ücret talep edilmeyecektir.

Sınavlarda görev alan personele ödenen ücretler arasındaki fark nerden kaynaklanıyor?

Bakanlığımızca yapılan Merkezi Sistem Sınavlarında görev alan personelin görev ücretleri 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda ödenmektedir. Açık Öğretim Okulları, SBS ve Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavlarında görev alan Bina Yöneticisi, Bina Yönetici Yardımcısı, Salon Başkanı ve gözetmenlere ise MEB Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararı doğrultusunda ödeme yapılmaktadır.

IBAN HATASI İLE İLGİLİ SORULAR

Merkezi sistem ve protokollü sınavlarda görev alıp IBAN hatası nedeniyle ücret alamayan kişilerle ilgili ne tür işlem yapılması gerekmektedir?

Merkezi Sistem Sınavlarında görev alan personelin ödeme işlemlerinde sıkıntı yaşanmaması için kişilere ait IBAN numaralarının MEBBİS üzerinden güncellenmesi gerekmektedir. IBAN hatası nedeniyle ücret alamayan personelin, bulundukları il milli eğitim müdürlüklerine başvurması gerekmektedir. Ödemeler il milli eğitim Müdürlüklerinin “ Merkezi Sistem Ücret Tahakkuk Programında” giriş yapmalarını müteakip İşletmemizce başlatılacaktır. Sorular için: 0(312) 417 50 70-4249

FAZLA MESAİ İLE İLGİLİ SORULAR