Page 2 - E- Bülten
P. 2

DHGM E-Bülten                                    01-15 Ekim 2022

                            İhale ve Taşımalı Eğitim mevzuatında yapılan
                            değişiklikler ile Taşımalı Öğrenci Modülünde

                            gerçekleştirilen düzenlemeler hakkında taşrada
                            teşkilatında görev yapan taşımadan sorumlu şef

                            ve memurlara yönelik Van, Kayseri, Tokat ve
                            Adıyaman illerinde seminerler düzenlenmiş olup

                            semirlerin sonuncusu 17-21 Ekim 2022 tarihleri
                            arasında Eskişehir ilimizde gerçekleştiriliyor.                             -1-
  https://dhgm.meb.gov.tr/                                   Tw tter: meb_dhgm
   1   2   3   4   5   6   7