Page 7 - E- Bülten
P. 7

DHGM E-Bülten                                      01-15 Ekim 2022                                  Prof. Dr. Gıyasett n

                                  AYTA ’ın katılı le 620


                                  personel m ze ''Adab-ı

                                  Mua eret ve Protokol

                                  Kuralları Eğ t m ''

                                  çevr m ç olarak

                                  gerçekle t r ld .           Dr. Ceyhun UÇUK'un

     katılımı le öğretmenev ve

       ak am sanat okullarında

      görev yapmakta olan a çı


          ve a çı yardımcılarına

            yönel k yen l kç b r

        anlayı la ''Tabak Sunum

             Tekn kler '' eğ t m

       çevr m ç gerçekle t r ld .


                            -6-
   https://dhgm.meb.gov.tr/                                Tw tter: meb_dhgm
   2   3   4   5   6   7   8   9   10