Page 4 - E- Bülten
P. 4

DHGM E-Bülten                                    01-15 Ekim 2022

          13 Ek m Dünya Afet R skler n n Azaltılması Günü

      etk nl kler kapsamında; ller m zde MEB AKUB ek pler m z

      ve AFAD  b rl ğ  le deprem, tahl ye ve yangın tatb katları

                       gerçekle t r lm t r.
                               -3-

  https://dhgm.meb.gov.tr/                                   Tw tter: meb_dhgm
   1   2   3   4   5   6   7   8   9