Page 12 - E- Bülten
P. 12

DHGM E-Bülten                                     15-31 Aralık 2022


  Ülkem zde meydana geleb lecek afet ve ac l durumlarda müdahale ek pler ne etk n ve hızlı destek sağlamak
  amacıyla faal yetler n sürdüren MEB-AKUB    Arama ve Kurtarma ek pler m z n eğ t mler devam ed yor.

                             -11-
  https://dhgm.meb.gov.tr/                                   Twtter: meb_dhgm
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16