Page 11 - E- Bülten
P. 11

DHGM E-Bülten                                     15-31 Aralık 2022


 TS EN ISO 9001 ve 45001 Kal te belgelend rme sürec  zleme ve değerlend rme faal yetler Genel
 Müdürlüğümüz İşyer Sağlık ve Güvenl k B r m m z n akred te ed lm ş ek pler nce yapılmaktadır.

                             -10-
  https://dhgm.meb.gov.tr/                                   Twtter: meb_dhgm
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16