Page 6 - E- Bülten
P. 6

DHGM E-Bülten                                     15-31 Aralık 2022


 DHGM Akadem kapsamında 21 Aralık 2022 Çarşamba günü 550 Bakanlık

 personel m z n katılımıyla ''Ofis Sağlığı ve Ergonom s  Eğ t m '' çevr m ç
 gerçekleşt r lm şt r.


                             -5-
  https://dhgm.meb.gov.tr/                                   Twtter: meb_dhgm
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11