Page 8 - E- Bülten
P. 8

DHGM E-Bülten                                     15-31 Aralık 2022 Genel Müdürlüğümüz İşyer Sağlık ve Güvenl k Da re Başkanlığının "Afet ve Ac l
 Durum Yönet m  Çalıştayı" 27-29 Aralık tar hler nde Başkent Öğretmenev nde
 gerçekleşt r l yor.


                             -7-
  https://dhgm.meb.gov.tr/                                   Twtter: meb_dhgm
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13