Page 2 - E- Bülten
P. 2

DHGM E-Bülten                                      01-15 Eylül 2022

    Genel Müdürümüz Sayın Levent ÖZİL; Çorum, Amasya ve TOKAT

     ller m zde okullarımızı z yaret ederek uyum eğ t m kapsamında

    öğrenc ve öğretmenler m zle bulu tu. İl ve okul yönet c ler yle b r
    araya gelerek yen eğ t m öğret m dönem hazırlıklarına l k n

     st arelerde bulundu. Konya İl m zde düzenlenen İlköğret m Haftası

    ve 2022-2023 Eğ t m-Öğret m Yılı açılı ı törenler ne katıldı.


                             -1-
  https://dhgm.meb.gov.tr/                                   Tw tter: meb_dhgm
   1   2   3   4   5   6   7