Page 4 - E- Bülten
P. 4

DHGM E-Bülten                                     01-15 Eylül 2022

     Genel Müdürümüz Sayın Levent ÖZİL’ n katılımıyla, ''2022-2023 Eğ t m Öğret m Yılı Öğrenc

           Ta ıma Uygulaması'' değerlend rme toplantısı çevr m ç gerçekle t r ld .

          Her şey öğrencilerimiz için...


                             -3-
  https://dhgm.meb.gov.tr/                                   Tw tter: meb_dhgm
   1   2   3   4   5   6   7   8   9