Page 8 - E- Bülten
P. 8

DHGM E-Bülten                                     01-15 Eylül 2022

     TAMBURİ’NİN
     PABUÇLARI


     ISBN: 978-975-11-6033-1

     Yayınevi: MEB

     En:13

     Boy:19

     Sayfa Sayısı 52

     Yazar: Osman KARATAŞ


    Tambur Efend ’n n pabuçları


    yüzünden ya adığı traj kom k olayları
    anlatan “TAMBURİ’NİN PABUÇLARI”


    p yes Osman KARATA ’ın kalem nden
    MEB Kültür Yayınları’nda

      KADI: Ben d nl yor musun Tambur ?
      TAMBURİ: D nl yorum efend m.

      KADI: Sen varlıklı b r ne benz yorsun. Üzer ne yen b r eyler al. Allah, verd ğ n metler

      kullarının üzer nde görmek ster. Tamam mı?

      TAMBURİ: (H ç duymak stemez.) G deb l r m y m efend m?
      KADI: G deb l rs n z.

      TAMBURİ: (Pabuçlarına bakarak.) Be para etmezs n z, on para ödett n z. Be para

      etmezs n z, on para ödett n z! Ke ke yen s n alsaydım, ke ke!.. (Yürür.) Ben s ze

      yapacağımı b l yorum! Ben s ze yapacağımı b l yorum! Ben s ze yapacağımı b l yorum!..
      KADI: Ne yapacaksın onlara Tambur ?

      TAMBURİ: (B rb rler ne vurarak.) Ben onlara yapacağımı b l yorum! Ben onlara

      yapacağımı b l yorum! (Pabuçları döverek çıkarken.) Be para etmezs n z, on para

      ödett n z. Be para... “
                               -7-
   https://dhgm.meb.gov.tr/                               Tw tter: meb_dhgm
   3   4   5   6   7   8   9   10