Page 9 - E- Bülten
P. 9

DHGM E-Bülten                                     01-15 Eylül 2022


                                         MÜZEDEN
                                         MÜZEDEN                                        KİRMENCİ KADIN

                                        Alaaddin KOÇAK


      Tablonun ressamı aynı zamanda eğ t mc olan Alaadd n KOÇAK, 1942 yılında Ankara’nın
   Beypazarı İlçes nde doğdu. Hasanoğlan Atatürk Öğretmen Okulu öğrenc s yken s yah beyaz gravür
   çalı ması Varlık Derg s ’ne kapak olan Koçak, 1961-1962 yılları arasında Safranbolu’da lkokul
   öğretmenl ğ yapmı ve 1962 yılında deal olan Gaz Eğ t m Enst tüsü Res m-İ bölümüne g rerek 1965
   yılında Res m Öğretmen olarak atanmı tır. 1967 yılında Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galer s ’nde lk
   k  sel serg s n açmı çe tl resm ve özel kurumlarda 25 eser bulunmakta olup, 1964-1977 yılları
   arasında Devlet Serg s ne aralıksız katılmı tır. 1992 yılında emekl olmu tur.


      Ressamın, 75. Yıl Cumhur yet Eğ t m Müzem zde bulunan tablosunda; ba ındak tülbent a ağıya
   doğru nen k rmen (yün, keten, kenev r, pamuk g b l  hammaddeler büküp p yapmaya yarayan b r
   ucu çengell tahta araç) kullanan ya lı b r kadın cepheden tasv r ed lm t r. Tabloda K rmenc Kadını
   üstten ve b r kenardan ç geometr k desenlerle süslenm  b r bordür çevrelemekte, üst sağ kö ede ay
   yıldız mot f yer almaktadır.                             -8-
  https://dhgm.meb.gov.tr/                                   Tw tter: meb_dhgm
   4   5   6   7   8   9   10