Page 6 - E- Bülten
P. 6

DHGM E-Bülten                                     01-15 Eylül 2022


        Bilinçli Yapılan İlk Yardım


                 Hayat Kurtarır.
                                  81 ilden 82 mesul müdürün

                                  katılımı ile "İlk Yardım

                                  Eğitim Merkezlerinin
                                  Kapasitesinin Geliştirilmesi

                                  Ve İlk Yardım Eğitim

                                  Kalitesinin Arttırılması
                                  Semineri" Mersin Hizmetiçi

                                  Eğitim Enstitüsü ve Akşam

                                  Sanat Okulunda
                                  gerçekleştirildi.

                                      Bakanlık personelimiz

                                      için "İlk Yardım"
                                      eğitimlerimiz devam

                                      ediyor.

   https://dhgm.meb.gov.tr/               -5-                Tw tter: meb_dhgm
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10