Page 7 - E- Bülten
P. 7

DHGM E-Bülten                                     01-15 Eylül 2022


   “İhale Uygulamaları ve Modül Kullanım Semineri”


               Van İlimizde Gerçekleştirildi.
       Genel Müdürlüğümüz Ta ıma H zmetler Da re Ba kanlığı ''İhale
    Uygulamaları ve Modül Kullanım Sem ner '' 12-16 Eylül 2022 tar hler

    arasında 19 lden ta ıma h zmetler nden sorumlu ef ve memurların

    katılımı le Van Evl ya Çeleb MTAL Uygulama Otel nde gerçekle t r ld .


                               -6-

  https://dhgm.meb.gov.tr/                                   Tw tter: meb_dhgm
   2   3   4   5   6   7   8   9   10