Page 5 - E- Bülten
P. 5

DHGM E-Bülten                                     16-31 Ekim 2022
     Genel Müdürlüğümüz

     Ta ıma H zmetler Da re

     Ba kanlığının "Ta ımalı


     Eğ t m Mevzuatı, İhale

     Uygulamaları ve Ta ımalı

     Eğ t m Modülü Kullanım

     Sem ner " 17-21 Ek m 2022

     tar hler arasında Esk eh r

     Öğretmenev nde

     gerçekle t r ld .


                               -4-
    https://dhgm.meb.gov.tr/                               Tw tter: meb_dhgm
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10