Page 8 - E- Bülten
P. 8

DHGM E-Bülten                                     16-31 Ekim 2022

           İlk Yardım Bilmeyen Kalmasın
                      Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün 81

                       İlde bulunan İlk Yardım Eğitim Merkezleri,
                        2022 yılında yeni açılan 62 donanımlı ek

                       sınıfıyla gücüne güç katarak sınıf sayısını

                                168'e yükseltmiştir.                               -7-
  https://dhgm.meb.gov.tr/                                   Tw tter: meb_dhgm
   3   4   5   6   7   8   9   10   11