Page 6 - E- Bülten
P. 6

DHGM E-Bülten                                     16-31 Ekim 2022

               4.Afet & Dirençlilik Kongresi       AFAD ve Esk eh r Tekn k Ün vers tes nce düzenlenen "4.Afet &
    D rençl l k Kongres " n n ''Afet Eğ t m ve Farkındalık'' oturumunda Genel

    Müdürlüğümüz İ yer Sağlık ve Güvenl k Da re Ba kanlığınca,

    Bakanlığımızın faal yetler  le lg l b lg lend rme sunumu yapıldı.
                               -5-

  https://dhgm.meb.gov.tr/                                   Tw tter: meb_dhgm
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11