Page 7 - E- Bülten
P. 7

DHGM E-Bülten                                       16-31 Ekim 2022

                    Genel Müdürlüğümüz Satın

                     Alma Da re Ba kanlığının

                    "Elektron k Kamu Alımları

                     Platformunda Elektron k

                   Ortamda Satın Alma İ lemler "

                     Sem ner 24-28.10.2022
                    tar hler arasında Yen Foça

                   H zmet ç Eğ t m Enst tüsünde

                        gerçekle t r ld .


                            -6-
   https://dhgm.meb.gov.tr/                                Tw tter: meb_dhgm
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11