MİLLÎ EĞİTİM
EĞİTİM-SANAT-KÜLTÜR
 
3 AYDA BİR YAYINLANIR
OCAK,ŞUBAT,MART 2000
Sayı:145
ISSN 1301-7669
 
Milli Eğitim Bakanlığı Adına Sahibi
Yayımlar Dairesi Başkanı
Dr. Bekir TURGUT
 
Yazı İşleri Müdürü
Cemil Kamil ELBEG
 
Teknik Sorumlu
Ethem BARAN
 
Haberleşme ve Koordinasyon
Sedef AKKAPLAN
 
Yayın Kurulu
Prof. Dr. Cihat ÖZÖNDER, Prof. Dr. Mustafa TAN,
Prof. Dr. Refik TURAN, Prof. Dr. Cemil KURNAZ
Doç. Dr. Tayyip DUMAN, Ali KARAÇALI
 
Yönetim Merkezi
Yayımlar Dairesi Başkanlığı
Teknik Okullar ANKARA
e-mail:yayim@meb.gov.tr
http://www.meb-yayimlar.gov.tr
Tel:(0 312) 213 45 04-213 65 12
Fax: 0 (312) 212 46 68
 
Gönderilen yazılar yayınlansın veya yayınlanmasın iade edilmez. Yazıların muhtevasından yazarları sorumludur. Millî Eğitim adı anılmadan alıntı yapılamaz. Yayımlanmak üzere gelen yazılar alan uzmanı hakemler tarafından incelenmektedir.
 
Dizgi
Millî Eğitim Basımevi-ANKARA
 
Baskı
Millî Eğitim Basımevi-ANKARA
 
Millî Eğitim Bakanlığı Yayımlar Dairesi Başkanlığı'nın 09.03.1998 gün ve 1408 sayılı oluru ile 10.000 adet basılmıştır.
 
MİLLî EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI:
SÜRELİ YAYINLAR DİZİSİ:
İÇİNDEKİLER
 
Eğitimin önemi Artarak Sürecektir / Dr. Bekir TURGUT
 
Kritik Durumlarda Öğretmen Davranışları-II / Mustafa ERGÜN-Tayyip DUMAN
 
Çocuklarda Kaygı ve Bunu Etkileyen Etmenler / Fatma ALİSİNANOĞLU-İlkay ULUTAŞ
 
Hizmet İçi Eğitimde Yeni Yaklaşımlar / Ahmet SABAN
 
Günümüz Coğrafya Öğretiminde Öğrenci Aktivitelerinin Bilgi Üretimine Dönüştürülmesinde Olgular, Kavramlar ve Genellemelerin Sistematik Kullanımının Sağlanması / İsmail TAŞLI
 
İlkğretimde Öğretmen-Öğrenci Etkileşimine Sınıf Yönetimi Kurallarının Etkisi / Muharrem ÖK-Osman GÖDE-Vesile ALKAN
 
Konuşma Eğitimi / Mehmet KILIÇ
 
İnsan Hakları Eğitimine Temel Yaklaşımlar / Yasemin KARAMAN KEPENEKCİ
 
Din Eğitiminde Öğrencinin Düşünmeye Yönlendirilmesi / Aşkın ASAN
 
Yüksek Öğretim Gençliğinin Problemleri / Ayşe KORKMAZ
 
Dil Öğretiminde İstek ve Kararlılığın Akademik Başarıyla İlişkisi / Adem TURANLI
 
Öğrencilerde Tarih Düşüncesinin Gelişimi: Tarih Derslerinde Öğrenme ve Anlama / Dursun DİLEK
 
Öğretmenlerin Doğrudan Gözlem Yoluyla İşbirlikli Öğretimi Gerçekleştirmesi / Evrim ÜSTÜNLÜOĞLU
 
İlkğretim Okullarına Sınıf Öğretmeni Olarak Atanan Branş Öğretmenlerinin Meslekle İlgili Sorunları / Filiz ÇETİN-Şaban ÇETİN
 
II. Meşrutiyet Döneminde Ahlak Öğretimi ve Baha Tevfik'in "Yeni Ahlak"ı / Faruk ÖZTÜRK
 
Toplam Kalite Yönetimi Kuramının Eğitim Yönetimine Katkıları / Halil TAŞ
 
Kitaba Sevdalandığım Yer / Feridettin ATATUĞ
Line
 
 
Line