MİLLÎ EĞİTİM
EĞİTİM-SANAT-KÜLTÜR
 
3 AYDA BİR YAYINLANIR
TEMMUZ, AĞUSTOS, EYLUL 2001
Sayı:151
ISSN 1301-7669
 
Milli Eğitim Bakanlığı Adına Sahibi
Yayımlar Dairesi Başkanı
Ali ÇAKIROĞLU
 
Yazı İşleri Müdürü
Cemil Kamil ELBEG
 
Yayın Sorumlusu
Ethem BARAN
 
Haberleşme ve Koordinasyon
Sedef AKKAPLAN
 
Yayın Kurulu
Prof. Dr. Cihat ÖZÖNDER, Prof. Dr. Mustafa TAN,
Prof. Dr. Refik TURAN, Prof. Dr. Cemil KURNAZ
Doç. Dr. Tayyip DUMAN, Ali KARAÇALI
 
Yönetim Merkezi
Yayımlar Dairesi Başkanlığı
Teknik Okullar ANKARA
e-mail:med@meb.gov.tr
http://www.meb-yayimlar.gov.tr
Tel:(0 312) 213 45 04-213 65 12
Fax: 0 (312) 212 46 68
 
Dizgi
Millî Eğitim Basımevi-ANKARA
 
Baskı
Millî Eğitim Basımevi-ANKARA
 
MİLLî EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI: 3581
SÜRELİ YAYINLAR DİZİSİ:138
İÇİNDEKİLER
 
Çocuk Hakları Sözleşmesinin Temel İlkeleri Işığında Çocuğun Eğitim Hakkı / Emine AKYÜZ
 
Çocuk Hakları, Çalışan Çocuklar ve Eğitim Sorunları / Nuray SENEMOĞLU
 
Çocuk Hakları Çerçevesinde Çocuk İhmal ve İstismarı / Neriman ARAL-Figen GÜRSOY
 
Üç-Dört Yaş Grubu Çocukların "Fotoğraf ve Çizimlerdeki İnsanların Bakış Yönlerini" Algılamaları ve Görsel Dikkatin İncelenmesi/ Duyan MAĞDEN- Semra ŞAHİN- Yasemin ÇETİNKAYA
 
Okulöncesi Dönemde Yaratıcılık Eğitimi ve Desteklenmesi / Esra ÖMEROĞLU - Ayşe TURLA
 
Çocuk Hakları Açısından Türkiye'de Çocuk Olgusu / İsmail DOĞAN
 
Çocuk Eğitiminin Önemi (Ehemmiyet-i Terbiye-i Sıbyan) / İbrahim CILGA
 
Tasarlanmış Çocuk Hakları: Ankara Çocuk Oyun Alanları / Ela TEKKAYA
 
Erken Çocukluk Döneminde Eğitim ve Türkiye'de Erken Çocukluk Eğitiminin Durumu / Nurcan KOÇAK
 
Çocuğun Şiddetten Korunma Hakkı / Figen ŞAHİN - Ufuk BEYAZOVA
 
Okulöncesi Öğretmenlerinin Fiziksel Şartlar, Program, Yöntem, Teknik, sınıf ve Davranış Yönetimi Sorunlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi / Ayşe TURLA - Fatma Tezel ŞAHİN - Neslihan AVCI
 
Çocuk Gelişiminde Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Yeri ve Önemi / Adalet KANDIR
 
Çocuğun Güvenliği Bağlamında Çocuk-Suç İlişkisi ve Çocuk Polisi / Murat GÜLLER
 
Çocuk Hakları ve Eğitim / Aynur CİLGA
 
XIX. Yüzyıl Çocuk Dergiciliği ve Eğitsel İşlevleri Üzerine / Hüseyin ŞİMŞEK
 
Çocukların Hakları / Gülgün MÜFTÜ
 
İkinci Uluslar Arası Eğitimde Çocuk Hakları Konferansı / Hülya ARAS - Filiz BİRİNCİ - Fatma ÖZDEMİR ULUÇ
 
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
 
Yazım Esasları
Line
 
 
Line