MİLLÎ EĞİTİM
EĞİTİM-SANAT-KÜLTÜR
 
3 AYDA BİR YAYINLANIR
NİSAN, MAYIS, HAZİRAN 2000
Sayı:146
ISSN 1301-7669
 
Milli Eğitim Bakanlığı Adına Sahibi
Yayımlar Dairesi Başkanı
Dr. Bekir TURGUT
 
Yazı İşleri Müdürü
Cemil Kamil ELBEG
 
Teknik Sorumlu
Ethem BARAN
 
Haberleşme ve Koordinasyon
Sedef AKKAPLAN
 
Yayın Kurulu
Prof. Dr. Cihat ÖZÖNDER, Prof. Dr. Mustafa TAN,
Prof. Dr. Refik TURAN, Prof. Dr. Cemil KURNAZ
Doç. Dr. Tayyip DUMAN, Ali KARAÇALI
 
Yönetim Merkezi
Yayımlar Dairesi Başkanlığı
Teknik Okullar ANKARA
e-mail:yayim@meb.gov.tr
http://www.meb-yayimlar.gov.tr
Tel:(0 312) 213 45 04-213 65 12
Fax: 0 (312) 212 46 68
 
Dizgi
Millî Eğitim Basımevi-ANKARA
 
Baskı
Millî Eğitim Basımevi-ANKARA
 
MİLLî EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI: 3452
SÜRELİ YAYINLAR DİZİSİ:124
İÇİNDEKİLER
 
Tatil ve Etkinlikleri / Dr. Bekir TURGUT
 
İlköğretimde Teknoloji Eğitimi / Feyzi ULUĞ
 
Millî Eğitim Personeline Yönelik Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerine Genel Bir Bakış / Necati BAĞCI-Selma ŞİMŞEK
 
Okulda İnsan Kaynakları Yönetimi / Semra ÜNAL
 
Eğitimde Örgütsel Yenileşme ve Karara Katılma / Servet ÖZDEMİR-Necati CEMALOĞLU
 
4306 Sayılı 8 Yıllık Kesintisiz Temel Eğitim Kanununun Çıraklık Eğitimine Etkileri / Günay GÜRER-Hasan GÖKKAYA-Ulvi ŞEKER
 
Yabancı Dil Öğretmenlerinin Öğrenmeyi Kolaylaştırıcılığını Ölçen Ölçme Aracının Geliştirilmesi / Zeki KAYA
 
Atatürkçü Düşünce Sisteminde Kadın ve Eğitimi / Ahmet ÇOBAN
 
Etkili Öğrenme: Öğrenme Stratejileri / Güzin SÜBAŞI
 
Yazı Öğretimi / Hayati AKYOL
 
Cumhuriyet Dönemi İlköğretim Programları ve Belli Başlı Özellikleri / Mehmet ARSLAN
 
Dün Bugün Bağlamında Yabancı Dil Öğretim Amaçlarına Disiplinler Arası Bir Yaklaşım / Yusuf BUDAK
 
Veli-Öğretmen Görüşmeleri İle İlgili Bir Çalışma / Dilara DEMİRBULAK
 
Anadolu Öğretmen Liselerinin Kuruluşu ve Gelişimi / Yücel GELİŞLİ
 
İlkokul Birinci Sınıfta Okuma Öğretiminde Amaçlar Meselesi / Aysel FERAH
 
Türk Eğitim Sisteminin Kırsal Bölgedeki Sorunları ve Çözüm Önerileri / Cihangir ŞEKERCİ
 
Sosyal Bilgiler Dersinin Demokratik Tutum Geliştirmedeki Rolü / Halil İbrahim SAĞLAM
 
Yabancı Dil Eğitimi Hususunda Felsefî Bir Yaklaşım / Mehmet ÖNAL
 
Kitap ve Kütüphane / Feridettin ATATUĞ
Line
 
 
Line