MİLLÎ EĞİTİM
EĞİTİM-SANAT-KÜLTÜR
 
3 AYDA BİR YAYINLANIR
OCAK, ŞUBAT, MART 2001
Sayı:149
ISSN 1301-7669
 
Milli Eğitim Bakanlığı Adına Sahibi
Yayımlar Dairesi Başkanı
Dr. Bekir TURGUT
 
Yazı İşleri Müdürü
Cemil Kamil ELBEG
 
Yayın Sorumlusu
Ethem BARAN
 
Haberleşme ve Koordinasyon
Sedef AKKAPLAN
 
Yayın Kurulu
Prof. Dr. Cihat ÖZÖNDER, Prof. Dr. Mustafa TAN,
Prof. Dr. Refik TURAN, Prof. Dr. Cemil KURNAZ
Doç. Dr. Tayyip DUMAN, Ali KARAÇALI
 
Yönetim Merkezi
Yayımlar Dairesi Başkanlığı
Teknik Okullar ANKARA
e-mail:med@meb.gov.tr
http://www.meb-yayimlar.gov.tr
Tel:(0 312) 213 45 04-213 65 12
Fax: 0 (312) 212 46 68
 
Dizgi
Millî Eğitim Basımevi-ANKARA
 
Baskı
Millî Eğitim Basımevi-ANKARA
 
MİLLî EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI: 3571
SÜRELİ YAYINLAR DİZİSİ:135
İÇİNDEKİLER
 
Geleceğimizin Teminatı Dilimizdir / Dr. Bekir TURGUT
 
Mustafa Necati'nin Türk Eğitiminin Gelişimine Katkıları / İsmail GÜVEN
 
Atatürkçü Düşüncede Eğitim Sistemi ve Boyutları / Ahmet ÇOBAN
 
Sınıf Öğretmenlerinin Kendi Mesleki Gelişimleriyle İlgili Görüşleri, Beklentileri ve Önerileri / Suleyman Sadi SEFEROĞLU
 
İdeal Öğretmen Üzerine Bir Araştırma / Şaban ÇETİN
 
Eylem Boyutuyla İlkokuma-Yazma ve Ezberleme / Aysel FERAH
 
Bilişim Teknolojisi Işığı Altında Matematik Eğitiminin Değerlendirilmesi / Adnan BAKİ
 
Lise Öğrencilerinin Işık Hakkındaki Yanlış Kavramları / Erdoğan BÜYÜKKASAP - Bahattin DÜZGÜN - Mehmet ERTUĞRUL
 
Avrupa Birliği Eğitim Programları "Sokrates Programı" / Tayyip DUMAN
 
Öğretmen Yetiştirmede Ankara Yüksek Öğretmen Okulu Uygulaması / Yücel GELİŞLİ
 
Sanat Eğitiminde Yaratıcılık / Ayhan DİKİCİ
 
Cumhuriyetin Kuruluşundan Planlı Döneme Kadar Eğitimin Finansmanı:1923-1960 / Kasım KARAKÜTÜK
 
Yazım Esasları
Line
 
 
Line