MİLLİ EĞİTİM DERGİSİ

Sayı 149

Ocak, Şubat, Mart 2001


Milli Eğitim Dergisi Yazım Esasları

 

 

 

1.Metin, sayfanın tekyüzüne, soldan 4cm, sağdan 3cm, aşağıdan ve yukarıdan 2cm boşluk bırakılarak A4 kâğıda Times New Roman (TR) 10 punto ile yazılmalıdır. Yazı ile birlikte PC için Word, Macintosh için Word veya Quarkxpress programında hazırlanmış bir disket teslim edilmelidir. Yazının uzunluğu 3.000 kelimeyi geçmemelidir.

 

2. Türkçe imlâ kurallarına uyulmalı, cümleler açık ve anlaşılır olmalı, dilimize yerleşmemiş kelimeler ile çok az kullanılan kelimelerden kaçınılmalıdır.

 

3. Bütün şekiller ve resimlere metin içinde birbirini izleyen numaralar verilmelidir.

 

4. Yazarlar, yazılarını sunarken başka bir yerde yayınlanmadığını/yayınlanmacağını ayrı bir yazı ile belirtmelidirler.

 

5-Başlığın bulunduğu sayfa: Başlık kısa ve konu hakkında bilgi verici olmalıdır. Başlığın bulunduğu sayfada;

a)Makalenin başlığı,

b)Yazar(/lar)ın ad(/lar)ı-soyad(/lar)ı,

c) Bağlı bulundukları kurum, üniversite, fakülte, bölüm adı ve adresleri bulunmalıdır.

 

6. Dipnotlar sayfa salonda verilmelidir. dipnot numaraları metin içinde atıf veya alıntı yapılan yerde parantez içine alınarak verilmelidir. (1), (2)... gibi. Sayfa altında ana metinden bir çizgi ile ayrılmalıdır. Dipnotta adı geçen eser ilk defa veriliyorsa; eserin künyesi tam olarak verilmelidir. Aynı kaynaktan ikinci defa alıntı yapıldığında, araya başka kaynaklar girdiyse, yazarın soyadı, a.g.e. (adı geçen eser) ve s. (sayfa) kısaltması kullanılmalıdır.

 

Kitaplar

a) Yazar(/lar)ın ad(/lar)ı-soyad(/lar)ı

b) Kitabın adı (Altı dizilecek)

c) Cilt numarası (Kitap iki ya da daha fazla ciltten (oluşuyorsa)

d) Yayınevinin adı, yayınlandığı yer, yayınlandığı tarih, sayfa numarası

 

Örnek

Yahya Akyüz. Türk Eğitim Tarihi-Başlangıçtan 1999'a, (Genişletilmiş 7. Baskı), İstanbul ALFA Yayınlan, İstanbul, 1999, s.329.

 

Makaleler

a) Yazarın adı ve soyadı

b) "Makalenin Başlığı" (Tırnak içinde olacak)

c) Derginin adı (Altı çizilecek)

d) Cilt numara

e)Sayı

f) Yayınlandığı ay ve yıl

g) Başlangıç ve bitiş sayfa numarası

 

Örnek

S. Hayri Bolay. "Mehmet Âkif’in Çocuğa Bakışı", Milli Eğitim Dergisi, Sayı:70, (Ekim-Kasım-Aralık 1986), s. 38-42.

 

Tezler

a) Yazarın adı ve soyadı

b) Tezin adı (Tırnak içinde olacak)

c) Tezin türü (Yüksek lisans, Doktora)

d) Çalışmanın yapıldığı kuruluşun adı

e) Çalışmanın yapılılığı yıl, sayfa numarası

 

Örnek

İhsan Kurt. "Türk Atasözlerine Psikolojik Bir Yaklaşım", (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1989), s. 12.

 

 

İçindekiler...

o        Geleceğimizin Teminatı Dilimizdir

o        Mustafa Necati’nin Türk Eğitiminin Gelişimine Katkıları

o        Atatürkçü Düşüncede Eğitim Sistemi ve Boyutları

o        Sınıf Öğretmenlerinin Kendi Meslekî Gelişimleriyle İlgili Görüşleri,Beklentileri ve Önerileri

o        İdeal Öğretmen Üzerine Bir Araştırma

o        Eylem Boyutuyla İlkokuma-Yazma ve Ezberleme

o        Bilişim Teknolojisi Işığı Altında Matematik Eğitiminin Değerlendirilmesi

o        Lise Öğrencilerinin Işık Hakkındaki Yanlış Kavramları

o        Avrupa Birliği Eğitim Programları “Sokrates Programı”

o        Öğretmen Yetiştirmede Ankara Yüksek Öğretmen Okulu Uygulaması

o        Sanat Eğitiminde Yaratıcılık

o        Cumhuriyetin Kuruluşundan Plânlı Döneme Kadar Eğitimin Finansmanı:1923-1960

o        Yazım Esasları

© T.C. MEB Yayımlar Dairesi Başkanlığı
Teknikokullar, ANKARA
Tel. (312) 2128145
Fax (312) 2124668
med@meb.gov.tr

[ yukarı ]

Arşiv