MİLLÎ EĞİTİM
EĞİTİM-KÜLTÜR-SANAT
 
3 AYDA BİR YAYINLANIR
KIŞ-BAHAR/2002
Sayı:155-156
ISSN 1301-7669
 
Milli Eğitim Bakanlığı Adına Sahibi
Yayımlar Dairesi Başkan V.
Ali ÇAKIROĞLU
 
Yazı İşleri Müdürü
Ali KARAÇALI
Süreli Yayınlar Şubesi Müdürü

 
Yayın Kurulu
Prof. Dr. Cihat ÖZÖNDER
Prof. Dr. Mustafa TAN

Prof. Dr. Refik TURAN
Prof. Dr. Cemil KURNAZ
Prof. Dr. Tayyip DUMAN

İletişim

Ethem BARAN
Çetin ELMAS

Grafik-Tasarım
Hakkı USLU

Kapak Resmi
Kadriye Şule ERDEM

Dizgi
Reyhan İLKER

Düzelti
Rukiye MEMİŞ
Çetin ELMAS

Baskı
Milli Eğitim Basımevi

Yazışma Adresi
MEB Yayımlar Dairesi Başkanlığı
Teknik Okullar ANKARA
e-mail:med@meb.gov.tr
http://www.meb-yayimlar.gov.tr
Tel:(0 312) 213 45 04-213 65 12
Fax: 0 (312) 212 46 68
 
İlkeler
-Gönderilen yazılar yayınlansın veya yayınlanmasın, iade edilmez.
-Yazıların içeriğinden yazarları sorumludur.
-Yayın Kurulu, gönderilen yazıları yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir.
-Milli Eğitim adı anılmadan alıntı yapılamaz.
-Milli Eğitim hakemli bir dergidir.
 
 

Abonelik Koşulları
Derginin yıllık abonelik bedeli 8.000.000 TL. dir. Abonelik için yıllık abone bedelinin Milli Eğitim Basımevi Müdürlüğünin Ziraat Bankası Bahçekapı İstanbul Şubesi'ndeki 93851 no'lu hesabına yatırılarak makbuzun ve açık adresin Yayımlar Dairesi Başkanlığı Teknikokullar / ANKARA adresine gönderilmesi gerekmektedir.

MİLLî EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI: 3774

SÜRELİ YAYINLAR DİZİSİ:160
İÇİNDEKİLER
 
Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Kurumlarındaki Gelişmeler / İ. Yaşar KAZU - Cihad DEMİRLİ
 
Öğretmen Yetiştirmede Mesleki Rehberliğin Yeri ve Önemi / Sırrı AKBABA
 
Mesleki ve Teknik Eğitim Finansmanı (Fransa, Finlandiya, Danimarka ve Türkiye Örneği) / Şaban ÇETİN
 
İngiltere ve Türkiye Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması / Ömer Cem Karacaoğlu - Burcu ÇABUK
 
Yabancı Dil Eğitiminde Öğrenen Özerkliği / İ. Hakkı MİRCİ - Özcan DEMİREL
 
Değişim Sürecinde Eğitim Yönetimi / Niyazi CAN
 
Avrupa Birliğinde Eğitim programları / Filiz ÇETİN
 
Avrupa Birliğinde Yaşam Boyu Öğrenme / Oktay AKBAŞ- Soner M. ÖZDEMİR
 
Yaşam Boyu Öğrenmede Motivasyonun Önemi / Jale ÇOLAKOĞLU
 
Ergenin Kişilik Geliiminde Ebeveynin Rolü / Yücel ÖKSÜZ
 
Liderlik Anlayışımız / Yurdanur ATLIOĞLU-Abdullah ŞAHİN
 
Liderler İçin Sosyal ve Duyusal Öğrenme / Cihan GÜLTEN
 
Öğretimin Yaygınlaşması ve Kanaatlerin Sorgulanması / Ali Osman ÖZCAN
 
Sınıf Yönetimi Açısından Etkili Öğretmen Davranışları / Ali Rıza TERZİ
 
Eğitimde Karara Katılma / İbrahim KOCABAŞ-Mehmet GÖKBAŞ
 
Okul Müdürlerinin Bilgisayar Kullanma Becerileri / Mustafa ÇELİKTEN
 
İlköğretim Okullarında Doğru ve Güzel Yazı Yazma Çalışmaları / Fethi TURAN

 
Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi ve Temel Unsurları / Kadir ÇETİN

Hani /Tacettin KANDEMİR

Şiirler / Türkey KORKMAZ

Tarih Biliminin Tarihçesi Çerçevesinde; Çeşitli Tarih felsefeleri, Postmodern söylem ve Küresel Bağlamda 'Tarih'in Konumu / Tahir Erdoğan ŞAHİN

Gideceğim Senden - Uğruna / Fazlı ÇOBAN

Bendeki Sen / İdris ÖZLER

Okul Öncesi Eğitimin Okul Olgunluğu Üzerine Etkisinin İncelenmesi / Zeliha YAZICI

Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türk Eğitiminin Planlaması / Gökhan TUZCU

Vitaminsiz Aşkların Öyküsü / Makbule SEBNİ

Gül Bahçesinde Sümbül Şöleni / Muhammed ÇİTGEZ

Line
Line