MİLLİ EĞİTİM DERGİSİ

Sayı 163

Yaz 2004


EDİTÖR' DEN...

Ali KARAÇALI*
Millî Eğitim
’i uluslararası hakemli bir dergi olarak yeniden yapılandıracağımızı, 163. sayıdan itibaren bu ilkeler doğrultusunda yayımlayacağımızı ilan etmiştik. Bu sayıyla birlikte bu hedeflerimizi gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Ana eğilimi ve bağlamı yine eğitim bilimleri olmak üzere Millî Eğitim’i sosyal bilimlerin her alanına açmaya çalıştığımızı dolayısıyla sosyal bilimler ile uğraşan akademisyenlerin, araştırmacıların çalışmalarını dergimizin sayfalarında görmek istediğimizi bir kez daha tekrar edelim.

*

Uluslararası hakemli dergi standartlarına uygun olarak, makalelerin Türkçe ve İngilizce özetlerini, anahtar kelimelerini de yayımlamaya başladık. Bundan böyle dergimize çalışma gönderecek yazarların, bu hususları ayrıntılı bir şekilde açıklayan “Millî Eğitim Dergisi Yayın İlkeleri”ne dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz.

*

Bir önceki sayımızda da duyurduğumuz gibi, akademik dergi, bilimsel toplantı gibi üniversitelerde yapılan her tür çalışmaya sayfalarımızda yer vererek Bakanlığımız ile kurumlar ve üniversiteler arası iletişim, diyalog ve işbirliği kültürünü yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu yöndeki bilgi, tecrübe ve görüşlerinizi bizlerle paylaşmanızı; bu hedefleri gerçekleştirmek doğrultusunda Millî Eğitim dergisinin çabalarına katkıda bulunmanızı bekliyoruz.

*

Bir sonraki sayımızda buluşmak umuduyla...

 

From Editor

We already have announced that we will restructure National Education to be an international, peer-reviewed journal. Also, we have noted that we will continue publishing the journal in accordance with these principles beginning with Issue 163. We are very happy that we reached our goals with the current issue. Although the primary focus and the context of the journal are still mainly educational sciences, we are currently trying to open it to all areas of social sciences. Therefore, we wish to receive studies on these fields to be published in the journal.

*

In accordance with international journal publishing standards, we began to publish both the Turkish and English abstracts and keywords of articles. Again, we wish to remind authors of paying attention to “Publication Principles of the Journal of National Education”.

*

As we announced in the previous issue we are willing to publish all kinds of activities at universities such as publishing academic journals and organizing scientific meetings. We believe that this will improve the relationship, dialog and cooperation between our Ministry and universities as well as other institutions. Therefore, we hope to share your knowledge, experiences and views through your contributions to the Journal of National Education.

*

Hope to meet you in the next issue...

 


 

 

 

İçindekiler...

 

© T.C. MEB Yayımlar Dairesi Başkanlığı
Teknikokullar, ANKARA
Tel. (312) 2128145
Fax (312) 2124668
med@meb.gov.tr

 

[ yukarı ]

Arşiv