MİLLİ EĞİTİM DERGİSİ

Sayı 162

Bahar 2004


TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE BİR UYGULAMA SAHASI OLARAK BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALARIN KUTLAMA ETKİNLİKLERİ

Ali GÖÇER*

 

Giriş:

Bilgi toplumunda toplum içinde bütün bireylerin en önemli becerileri ögrenmeyi ögrenmeleridir. Ögrenmeyi ögrenme, en yalın haliyle mevcut bilgileri kullanarak yeni durumlar için gerekli bilgiyi kendi kendine üretebilmek demektir (büyükbas2000). Bundan da önemlisi edinilen bu bilgileri yeri ve zamanı gelince kullanmak, gereken davranısları gösterebilmektir.

Okullarımızın görevleri arasında önemli bir yer tutan ders dısı etkinlikler ögretmenin bireysel tesebbüsleri ile renklenen, ögrencide ilgi ve istek uyandıran ve en önemlisi ögrenciye sorumluk almasını, görevi yerine getirmesini ve basarının haklı sevincini yasamasını saglayan etkinliklerdir. Ögretmenlerin rehberliginde ögrencilerin bilgi edinmelerine, edinilen bilgilerin davranısa dönüstürülmesine önemli fırsatlar yaratan belirli günler ve haftaların kutlama etkinlikleri süreklilik arz eden, farklı bilgi, beceri ve davranıslar gerektiren egitim etkinlikleridir. Bu bakımdan ögrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarmaları ve çesitlendirmeleri için önemli bir uygulama alanıdır.

Hemen hemen her hafta okullarımızda bu etkinliklere yer verilmektedir. Gerek sınıf düzeyinde gerekse okulca kutlanacak “Belirli Günler ve Haftalar”; egitsel kol toplantıları, dramatize çalısmaları, müzikal etkinlikler, söz koruları, sportif müsabakalar, satranç karsılasmaları, sınıflar yada okullar arası bilgi yarısmaları ve çesitli beceri yarısmaları... vb. gibi ders dısı etkinliklerden biri, belki de en önemlisidir. Belirli Günler ve Haftalar kapsamında ele alınıp islenecek bir etkinligi diger ders dısı etkinliklerle zenginlestirmek, onlarla uyumlu bir biçimde kutlama programına almak, kutlanılacak olan günün amacına uygun hareket etmis olmanın yanında, ögrencilerin farklı yeteneklerini ortaya koyup gelistirmeleri için önemli fırsatlar sunmaktadır.

Baskalarının olumlu tepkiler vermesine yol açabilecek ve olumsuz tepkileri önleyebilecek becerilere sahip olmak birey için oldukça önemlidir. insan, baskalarıyla etkilesimi mümkün kılacak sosyal açıdan kabul edilebilir olan davranıslara genel olarak sosyal beceri olarak adlandırılmaktadır. Sosyal beceriler bireyin yasamında önemli bir role sahiptir, çünkü diger insanlarla iletisimde bulunmayı kolaylastırıcı önemli bir özelliktir. (Yüksel, 2000)

Okulun egitsel islevi artırılarak sosyal ve kültürel egitime agırlık vermek ögrencide ileri davranıs modelleri olusturmanın en önemli yoludur. Ders dısı egitim etkinlikleriyle ögrencilerde ifade ve beceri yönünden gelisme saglamasına uygun ortamı hazırlamanın en etkili yolu onların belirli günler ve haftaların kutlama etkinliklerinde görev almalarını saglamaktır.

Durum

ilkögretim Kurumları Yönetmeligi’nin 11. maddesinde: “Egitici çalısmalar zorunlu olup ögretmenin gözetimi ve rehberliginde ‘ilkokul, Ortaokul, Lise ve Dengi Okullar Egitici Çalısmalar Yönetmeligi’ne göre yürütülür. Salonu bulunmayan okullarda  büyük dersliklerden biri egitim ve ögretimi aksatmamak kaydı ile bu isler için kullanılabilir. Okul salonunun sosyal ve egitici etkinlikler yönünden çok amaçlı olarak kullanılması için belli hedef ve davranıslar sıralanmıstır. Bunların birkaçı asagıda sıralanmıstır:

•    Kendine ve baskalarına güvenebilme

•    Kendini anlayabilme, yeteneklerini gelistirebilme ve toplum yararına kullanabilme,

•    Ferdi girisimde bulunup, bunun basarılı bir sekilde sürdürebilme,

•    Kendi görüslerini baskalarına etkili bir sekilde anlatabilme,

•    Sosyal iliskilerinde anlayıslı, saygılı ve ölçülü olabilme,

•    Gurupça verilen görevleri tamamlamak için isteki çalısabilme ve guruba karsı sorumlu olma,

•    Çevresindeki sorunlarla ilgilenme, bunların çözümü için projeler gelistirme ve yürütme....

Zikredilen hedef ve davranısları istenilen ölçüde gerçeklestirebilmek için okullarda –birçok imkansızlık ve engellere ragmen- gerekli gayret gösterilmektedir. Bu amaçla gerçeklestirilecek etkinlikler okul idaresinin bilgisi dahilinde, Millî Egitim Bakanlıgı’nın hazırlamıs oldugu “Egitici Çalısmalar Yönetmeligi” dogrultusunda ve ögretmenin bireysel çalısma ve yaratıcılıgıyla gelistirip uygulamaya koyacagı yeni tekniklerle yürütülmektedir. Ancak bu gün okullarımızdaki çalısmalara baktıgımızda su acı tablo ile karsılasmaktayız: Gerek okul idareleri ve ögretmenler gerekse ögrenciler ve aileleri okuldaki bu egitim çalısmalarına önem vermemekte, ezbere dayalı ögretime gösterdikleri itinayı bu egitim etkinliklerine göstermemekte ve ikinci Plâna itmektedirler. Halbuki, bu etkinlikler ögretim programlarına uygun bir sekilde yürütüldügünde derslerin islenisindeki eksikleri tamamlayan, ögretilenleri pekistiren, ögrencilerin aktif bir sekilde rol almalarını saglayan ve ögrenilenlerin ögrenci belleginde uzun müddet kalmasını (kalıcı ögrenme) saglayan önemli etkinliklerdir. Dahası, bu etkinlikler sayesinde ögrenci günlük hayatında lüzumlu olan davranısları kazanabilecek, meramını en iyi bir sekilde dile getirerek iletisimini saglayabilecektir. Bu etkinliklerin sürekli olması da bu kazanımlar için önemli bir fırsat olarak görülmelidir. Bu baglamda ögrencilere davranıs kazandırmaya yönelik faaliyetlere egitim-ögretim çalısmalarının her asamasında yer verilmesi; ögrencilerin bulunması gereken seviyeyi yakalayabilmesi ve gelecege hazırlanmasında azımsanmayacak bir öneme sahiptir.

Dünün egitimcileri ve okulları üzerinde ne kadar durulmussa, bugünün ögrencilerine de o kadar önem verip onları merkeze alarak egitim çalısmalarımıza yön vermeliyiz. Böyle davrandıgımızda ne geçmise ait pismanlık içinde oluruz nede gelecege ait kaygılar tasırız.

Ögrencilerin edindikleri davranısları sosyal aktivitelerde gösterme imkânı buldukça yeni davranıslar sergilemeye istek ve cesareti artacaktır. 2002-2003 egitim yılında 7. sınıf ögrencilerime sordugum “Sosyal Aktivitelere Katılmanın Egitim Açısından Önemi Nedir?” soruya aldıgım cevapları sizlerle paylasmak istiyorum. Fatma Kaya “Etkinligin Etkisi” baslıklı yazısında sunlara deginiyor. “Herkesin bildigi gibi sosyal faaliyetlere katılmak ögrenci basarısında etkilidir. Ögrencide görev alma istek ve cesareti olusturur.....” Sevda Dönmez. “bir ögrenci ögretmene bir soruyu sormaktan kaçınıyorsa böyle etkinliklere katılmalı, kendine olan kuskusunu atmalı, kendine olan güvenini ortaya çıkarmalıdır. Etkinliklerde kendi kendine bir seyler basaran ögrenci içindeki güven kıvılcımını ortaya çıkarıp okulda aldıgı görevleri yerine getirebilir.” Aysegül Teke ise; “Sosyal etkinliklere katılınca içimizde güven, cesaret, bir isi basarmanın mutlulugunu hissederim. Bu bende pozitif etki yaratır ve her iste aynı istek ve güveni duyarım...sosyal etkinliklere katılmak ögrenci basarısı açısından önemlidir...”

Durum böyle olunca okullarda her ögrencinin egitici çalısmaların yer almasının içinde yer almasının saglanması gerekir. Bunun için egitsel kol faaliyetleri ve belirli günler ve haftaların kutlama etkinlikleri bulunmaz birer fırsattır.

 

Yöntem

“Egitici çalısmalar okullarda egitsel kollar adıyla bilinen dersler dısında egitimin amaçları dogrultusunda, ögrencilerin ilgi, ihtiyaç ve kisiligini gelistirmek amacıyla yapılan plânlı etkinliklerdir” (binbasıoglu, 1986). Okulda bu etkinliklerin gerçeklestirilmesi idarecilerin ilgi ve destekleriyle ögretmenin istek ve gayretine baglıdır. “Yönetici, ders dısı etkinliklere, hiç degilse, derslere verilen önem kadar, önem vermek gerektiginin bilincine varmıs olmalıdır. Yönetici ve onun yardımcıları, bu konuyu ne kadar benimser, bu konuda ne kadar anlayıslı olursa, basarı oranı da o kadar yüksek olacaktır. Bu nedenle, çalısma ortamını iyi hazırlamak gerekir” (Binbasıoglu, 2000). Hazırlanan ortamı en iyi biçimde degerlendirmek ve azami yarar saglamak için ögretmenin yogun bir çalısma temposu yakalaması gerekir. Mevcut imkanları kullanarak ögrencilerin edinmeleri gereken bilgi ve kazanmaları amaçlanan becerileri saglayıcı etkinlikleri, kendi yaratıcılıgı ve gelistirecegi tekniklerle ögretmenin gerçeklestirmesi gerekmektedir. “Ögretmen, ögrencilerin gerek bireysel olarak, gerekse kümece yapacakları etkinliklerde onlara rehberlik yapacaktır. Aslında eski okul ile yeni okul arasındaki en önemli ayrım da budur. Bu nedenle, ögretmen, ders dısı etkinliklerdeki ödevini, temel ödevlerden saymalıdır. Her ögretmen, rehberligini yapacagı ders dısı etkinliklere özel bir ilgi duymalıdır. Böyle olmazsa isler bir angarya gibi görülür. Bu çalısmaları yürüten ögretmenlerin önce demokratik tutum ve davranıslar içinde bulunması ve ögrencilerine de bu bakımlardan örnek olması gerekir (Binbasıoglu, 2000). Bu baglamda her ögretmen yaptıgı her hareketi, attıgı her adımı suurlu yapmak durumundadır. Ögretmenler etkinliklerin bizzat yürütücüsü olmaktan çok ögrencileri yönlendiren, onlara bu çalısmalarında rehberlik eden bir konumda olmalıdır. Özellikle ögretmenin ögrencilerine ve onların görüslerine deger vermesi ve bunu hissettirmesi, yasaklayıcı tutum yerine ikna edici ve samimi olması ögrencilerde amaçladıgı davranıs degisiklerini çok daha kısa sürede gerçeklestigini görecektir.Çünkü böyle davranan ögretmeni ögrenci sevecek, onun istediklerini yapmaktan zevk alacaktır.

Bilgin yayıcısı ögretmen, ögretme etkinliklerinin düzenleyicisi ögretmene; sınıfta tek karar veren kisi durumundaki ögretmen, diger ögretmenlerle ve ögrencilerle birlikte tarar veren kisi durumundaki ögretmene; kontrol edici ögretmen, düzenleyici, ögrencinin ihtiyaçlarına egilen kisi (Can, 1997) niteliklerine sahip olan ögretmenler sosyal faaliyetlerde basarıyı yakalamada önemli artılara sahiptir. Etkinligi gerçeklestirecek olan ögretmen belirli günler ve haftaların kutlama zamanından 15-20 gün önce yürütmekte oldugu egitsel kol toplantısında ögrencilere duyurur. Egitsel kollarda her sınıf ve subeden ögrenci bulunmaktadır. Bu ögrenciler kol ögretmeninden aldıkları bilgileri kendi sınıflarına duyurmakla görevlidirler. Böylelikle kutlanılacak olan belirli günler ve haftaların tüm okul ögrencileri tarafından bilinmesi saglanmıs olur. Ayrıca duvar gazetesinin duyuru kösesinde de gerekli açıklamalara yer verilir.

ilkögretim 1. sınıftan 8. sınıfa kadar böyle bir etkinlikte görev almak isteyen ögrenciler buldukları her fırsatta görev almak istediklerini ögretmenlerine bildirirler. Ögretmene ulasamayan ögrenciler de bu isteklerini sınıflarında bulunan görevli arkadasları vasıtasıyla ulastırabilirler.

Bu ögrenciler ya ögretmenlerinin söyledigi kaynaklardan ya da kütüphanelerden arastırma yaparak o hafta islenecek belirli günler ve haftalarla ilgili yazı, siir, güzel söz, piyes, monolog, dramatize edilebilecek fıkra...vb. doküman temin edip okula getireceklerdir. Ögretmen yürütmekte oldugu egitsel kol çalısmalarıyla birlikte ve duyuracagı bir tarihte toplantı yaparak görev almada istekli olan bu ögrencilerin hazırlıklarını kontrol eder. Programda yer alacak çalısmaları tespit ederek görevlendirmede bulunur.

Hazırlanan programın sunuculugunu yapmak üzere bir kız bir erkek olmak üzere iki ögrenci belirler. Artık isleri kendisi yürütmekten çok rehberlik ederek ögrencilerin yürütmelerine imkân saglar. Kutlanacak olan belirli gün ya da haftanın bu hazırlıkları program sunulmadan önce yapılarak provalarla gözden geçirilir. Gerekli düzenlemeler yapılır. Ögrencilerin çalısmalarından dolayı taktir edilerek yüreklendirilmesi kendilerine güvenmeleri ve görevlerini en iyi biçimde gerçeklestirmeleri için önemli ve gereklidir. Hazırlıkları yapılan etkinlik günü gelince tüm okul ögrencilerinin izleyebilecegi bir ortamda sunulur. Sahne ve ses düzeneginin olması, program içerisinde bir piyesin sunulması, kostümler.... izleyen ve sunan ögrencilerin olaya odaklanmaları açısından önemlidir.

Belirli Gün Ya Da Haftanın Kutlama Etkinliginde Dikkat Edilecek Diger Noktalar;

•    Her belirli günler ve haftaların kutlanmasının bir program dahilinde yürütülmesi,

•    Programda ögrencilerin farklı alanlardaki bilgi, birikim ve çalısmalarını sunmalarına imkân tanınması (siir okuma, piyeste rol alma, sunuculuk....),

•    Belirli günler ve haftalarla ilgili yarısmaların(resim, siir, kompozisyon...) düzenlenmesi,

•    Gün ya da hafta ile ilgili kısa bir film, program izlettirilmesi,

•    Gezi düzenlenmesi(Halk kütüphanesi, tiyatro, müze...),

•    Belirli günler ve haftalar ile ilgili çalısmaların okul ya da sınıflardaki Aylık Duvar Gazetesi’nde yayımlanması,

•    Gün ya da hafta ile ilgili ulusal/yerel basından seçilen resim ve yazıların yayınlanması,

•    Gün ya da hafta ile ilgili münazara çalısmalarının düzenlenmesi....

Bir Uygulama Örnegi: “Kütüphaneler Haftası”

•    Kitaplık kolu üyeleri ile toplantı düzenlenmesi; ögrenci kutlama komitesinin seçimi, görev dagılımı (sunucu, konusma yapacak, siir okuyacak, piyeste görev alacaklar...),

•    Yapılacak etkinliklerin bölümlerinin tespiti,

•    Yapılacak çalısmanın tüm okul ögrencilerine (katılmalarını saglamak için) duyurusunun yapılması,

•    Katılımlar göz önünde tutularak programın olusturulması; görev alacakların tespiti,

•    Programın sunulması,

•    Program sonunda yarısmalarda dereceye girenlere ödüllerin verilmesi...

Bütünleyici Çalısmalar

Çalısmaların ve dereceye giren eserlerin Ayıl Duvar Gazetesi’nde yayımlanması,

Kütüphanelere gezi düzenlenmesi,

Kütüphane ve kitap konulu piyes sunulması; film,program... izlettirilmesi,

Münazara çalısmaları (Çok gezen mi, çok okuyan mı iyi bilir?)

Kazanımlar

Dört temel becerinin gelistirilmesi yönünden bakıldıgında bir belirli gün ya da haftanın kutlama etkinligi çerçevesinde, ögrencilerin azımsanamayacak ölçüde kazanımları oldugu görülür. Anlama (okuma ve dinleme) ile anlatma (konusma ve yazma) becerilerinin kazandırılması bakımından önemli bir fırsattır. Bir egitim-ögretim yılı boyunca gerçeklestirilen belirli gün yada haftaların kutlama etkinliklerinin yirminin üzerinde olması, bu çalısmaların dört temel becerinin gelistirilmesi ve Türkçe egitimine bir uygulama alanı niteligi tasıması açısından yadsınamayacak öneme sahiptir. Bunun için bu etkinliklere gereken önem verilmeli; dilimizin ögretilmesi için essiz uygulama alanı oldugu unutulmamalıdır.

Okuma becerisi ve bu beceriyi gelistirecek çalısmalar açısından bakıldıgında belirli gün ve haftaların kutlama etkinliklerinde görev almak isteyen ögrencinin bilgi toplama amacıyla yöredeki kütüphanelere gitme, arastırma yapma ve en önemlisi okuma alıskanlıgı edinmede önemli bir yere sahiptir. Bir ögrencinin kaynak kitaplardan yararlanma alıskanlıgı kazanması azımsanmayacak bir egitim etkinligidir. Derledigi bilgileri programda aktarmak için söylenen hazırlık döneminde sesli/sessiz okuma çalısmaları yaparak hazırlanır. Bir topluluga elindeki metni okuması, ögrencilerin ileride metne baglı kalmadan karsısındaki topluluga yapacagı konusmanın alt yapısını olusturmak demektir. Dolayısı ile okuma ile konusma becerisi birbirini bütünleyen becerilerdir. Bu becerileri gelistirecek etkinliklere her ögrencinin mutlaka katılması saglanmalı, bunun için ögrenciler tesvik edilmelidir. Meramını anlatabilme bizim toplumumuzda istenilen seviyede degildir. Bir meselesini halletmeyi, bir istegini dile getirmeyi göz önüne aldıgımızda toplumumuzdaki bireylerin zorlandıklarına sahit olmaktayız. Bunun sebebi ilkögretimde ögrencilerin sınıf ya da okul arkadaslarının karsısına geçerek bir konuda düsüncelerini açıklaması bir konusma yapmamıs olmasıdır.

Ögrencilerin kendilerine verilen görevi ya da konusmayı degisik kaynaklardan yararlanarak hazırlaması onun yazma becerisini gelistirecek en önemli çalısmalıdır. Kutlanacak belirli gün ya da hafta ile ilgili bir kompozisyon yazma, bir siir yazma ögrencilerde görmek istenen önemli davranıslar arasındadır. Bu sekilde etkinliklere katılan ögrencilerin edinmis oldukları öz güven sayesinde ögrenim hayatlarının ileriki asamalarında çok daha önemli çalısmalar içerisinde olacakları, basarıdan basarıya kosacakları beklenen bir asamalarında çok daha önemli çalısmalar içerisinde olacakları, basarıdan basarıya kosacakları beklenen bir durumdur. Arkadasları tarafından hazırlanan bir programı dinlemek, bir piyesi izlemek tüm okul ögrencilerinin dinleme ve izleme becerisi kazanmaları için önemli fırsatlar kazanmaları için önemli fırsatlar sunmaktadır. Kutlanmakta olan belirli gün ya da hafta ile ilgili konusmayı dinlemek, konusmacının jest ve mimiklerini gözlemek, sunulan piyesi dikkatini dagıtmadan izlemek ögrencilerde bu alıskanlıkları olusturmada önemli bir asamadır.

Ögrencilere Kazandırılacak Diger Davranıslar

i.        Ögrencilerin sorumluluk alma ve yerine getirme alıskanlıkları kazanması,

ii.       Birlikte çalısma, gurup içinde görev alma ve çalısma alıskanlıgı kazanma,

iii.      Toplumsal görev ve sorumluluk bilincinin gelismesi,

iv.      Çalısmalar sonunda öz güven duygusu gelisir, medenî cesaretler artar,

v.       Hak arama, karsısındakinin hakkına saygılı olma alıskanlıgını kazanma,

vi.      Çevrelerindeki insanlarla iyi iletisim içerisinde olma,

vii.     Sahip oldukları yeteneklerini kesfeder ilerletmenin çabası içerisine girme...

viii.    Bilgiyi arayan, bulan, hayatında kullanan birey niteligine kavusma,

ix.      Özgür düsünen, sorgulayan, yeni fikirler üreten düsünce yapısını sahip olma,

x.       Etrafındaki kisilere ve onların fikirlerine saygı duyma,

xi.      Kendine güvenme; karsılastıkları sorunları çözebileceklerine inanma,

xii.     iyimser, hosgörülü ve içten davranıslar sergileme.....

Sonuç ve öneriler:

Ders dısı etkinlerin en önemlilerinden biri olan belirli günler ve haftaların kutlama etkinliklerine gereken önem verilmeli ve etkinliklere mümkün oldugu kadar fazla ögrencinin katılımı saglanmalıdır. Bu tür çalısmaların, edinilen bilgilerin davranısa dönüs(türül)mesinde önemli bir uygulama alanı oldugu unutulmamalıdır.

Ögrencilerin bireysel farklılıklarının ortaya çıkarılması, meslekî kisiliklerin gelistirilmesi, edinilen bilgilerin davranısa dönüstürülmesi ve bunların kalıcılıgının saglanması için bu egitim etkinliklerine gereken önem verilmelidir.

Ögrencilere bu etkinliklerde görev almakla kazanımlarının neler olacagı sezdirilmelidir.

Etkinlikte görev alan her ögrencinin taltif edici sözlerle cesaretlendirilmeleri gerekir.

Belirli günler ve haftaların kutlama etkinlikleri, Türkçe derslerinde hedeflenen amaçlar dogrultusunda bilgilendirmeye imkan tanıdıgı gibi ögrenilen bilgilerin günlük hayatta kullanılmasına (bilginin davranısa dönüstürülmesine) de önemli katkıları olan bir egzersiz çalısmasıdır. Bu açıdan bakıldıgında bu etkinlikler hedef davranısların kazandırılması için uygun bir zemin ve bir prova çalısmasıdır.

Ögretmen, ögrencileri kütüphanelere göndererek islenecek belirli günler ve haftalarla ilgili yazı, siir, güzel söz, piyes, monolog, dramatize edilebilecek fıkra...vb. doküman teminine yönlendirilesi, ögrencilerde arastırma yeteneginin olusmasına zemin hazırlayacaktır.

ilkögretimden baslayarak egitim kurumlarının her asamasında uygulamaya yönelik egitime agırlık verilmeli ve bunda ögrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Kollektif çalısmanın önemi kavratılmalıdır. Özellikle ilkögretim 1. kademesindeki ögrencilerin isbirlikli ögrenme (gurup çalısması) ile “ben” anlayısından “biz” ruhunu yakalamalarına uygun ortam hazırlanmalıdır.

Bir sosyal etkinliklerde görev almıs ve bunu yerine getirmis ögrencilerin bu etkinliklere istegini artırmak için ödül sisteminin iyi islemesi saglanmalıdır.

Ögrencilere mutlaka arastırma görevi verilmeli, çalısmaların kontrolü yapılmalıdır.

Kazandırılacak davranıslar ve bunların günlük hayatta ne ise yaradıgı ögrencilere kavratılmalıdır.

Ögrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri dogrultusunda yönlendirmeye agırlık verilmeli; bunun 8. sınıftan sonra degil de 5. sınıftan sonra yapmanın sartları olusturulmalıdır.

Ögrencilere hosgörü kavramını bizzat davranıslarda tanıtmalı, onların yaptıkları yanlıslıkların yanında gösterdikleri basarılarına da deginerek iltifat edilmelidir.

Çok büyük oranda olan okul çagındaki genç nüfuzumuzun nitelikli bireyler olarak yetistirilmesi için fırsat esitligi saglanmalıdır.

Bu gün okullar bilgi aktarma fonksiyonunun yerine bilgiye ulasmanın yollarını kavratma islevini devreye sokarsa ögrencilerimizde istenilen ileri davranıs modelleri daha kolay olusturulabilir. Bunu gerçeklestirmenin en etkili yolu ve ortamı da ögrencilere sorumluluk verip uygulamalarına imkan saglamaktır. Bu da egitsel çalısma ve sosyal etkinliklerle olmaktadır.

Okullarımızda ögrencilerin bos zamanlarını en iyi biçimde degerlendirmeleri için sosyal faaliyetler düzenlenmeli, her ögrencinin bu faaliyetin içinde yer alması saglanmalıdır.

Sosyal faaliyetlerde ögrenciler görevlendirilirken 1. kademe (1-5); 2. kademe (6-8) ayrımı yapmadan bütün ögrenciler fırsat esitliginden yararlanmalıdır.

Özel yetenek gerektiren faaliyetlerde görevlendirilecek ögrencilerin seçimi ögretmenler arasındaki etkilesim ve bilgilendirmenin ısıgında yapılmalıdır.

ilkögretim müfettislerinin yaptıgı denetimlerde yapılan sosyal faaliyetlerin de göz önünde bulundurulması, ögrencide gözlemlenen davranıs degisiklerinin farkına varılarak taktir edilmesi bundan sonraki etkinliklerin artırılmasında büyük önem tasımaktadır.

Ayrıca bu tür sosyal faaliyetleri yürüten ya da yürütmekle görevlendirilen ögretmenlerin çalısmaları taktir edilmekle birlikte onları tesvik edecek ek ders ücreti uygulamasına geçilmelidir.


KAYNAKÇA

ı Yüksel, Dr. Galip Ögretmenlerin Sahip olmaları gereken Davranıslar olarak Sosyal Beceri Millî Egitim, Ocak-Mark-2000 S.145, s.6-10

ıı Can, Yrd. Doç. Dr. Niyazi Egitim Ögretimde Etkili Ögretmen ve Yöneticinin Nitelikleri Türkiye Sosyal Arastırmalar Dergisi Kasım- 1997 , S.:3, s.1-17

ııı Büyükbas Nihat Okulların yeni islevi “Ögrenmeyi Ögrenme” Millî Egitim Dergisi –Ocak-Mart 2000, S.145, s.63-65

ıv Millî Egitim Bakanlıgı ilkögretim Kurumları Yönetmeligi, Millî Egitim Basımevi-istanbul 1993, s10

v Binbasıoglu, Cavit Ders Dısı Etkinliklerin Niteligi, önem ve Degeri Çagdas Egitim, fiubat-1986, s.28

vı Binbasıoglu Cavit Okulda Ders Dısı Etkinlikler Ögretmen Kitapları Dizisi MEB yay. ist-2000

 

 

 


*    Formatör Türkçe Ögretmeni; AtatürkÜniv. Sos.Bil.Enst. Türkçe Ögretmenligi Doktora Ögrencisi.

 

 

İçindekiler...

 

© T.C. MEB Yayımlar Dairesi Başkanlığı
Teknikokullar, ANKARA
Tel. (312) 2128145
Fax (312) 2124668
med@meb.gov.tr

 

[ yukarı ]

Arşiv