MİLLİ EĞİTİM DERGİSİ

Sayı 164

Güz  2004


EDİTÖR' DEN...

Ali KARAÇALIDeğerli okuyucularımız, 

Elinizdeki Güz sayısıyla 2004 yılının son Millî Eğitim dergisini yayımlamış bulunuyoruz.

Yılda dört sayı olarak yayımladığımız Millî Eğitim 2005 yılı içerisinde de eğitim ve sosyal bilimler ana eksenindeki akademik yolculuğunu sürdürecek; her sayısıyla kendi yolunu açmaya, genişletmeye ve derinleştirmeye devam edecektir.

2004 yılı, Türk eğitim sistemi için, önemli eğitim uygulamalarının ve yeni projelerin hayata geçirildiği, köklü değişikliklerin başlatıldığı atılım yılı oldu. Yeni öğretim programlarının hazırlanması ve pilot uygulamanın başlatılması, eğitimde teknoloji kullanımının yaygınlaştırılarak sürdürülmesi, e-devlet uygulamasıyla ilgili çalışmalar, öğretmen yeterliklerinin belirlenmesi çalışmalarına hız verilmesi, AB’ye uyum süreciyle ilgili çalışmalar, okuma kültürü ve alışkanlığının geliştirilmesiyle ilgili yapılan etkinlikler ve bu çerçevede orta öğretim öğrencilerine önerilen 100 Eser projesi bunlardan bazıları.

Biz de dergi olarak, eğitim gündemimizi yakından izlemeye, olabildiği ölçüde eğitim gündeminde yer alan  konulara ilişkin makalelere öncelik vermeye özen gösterdik. Bu sayımızda da bu düşünceyle okuma kültürü ve alışkanlığı ile  öğretmen yeterliklerine ilişkin makalelere öncelikle yer verdik.

Daha önceki sayılarda da belirttiğimiz gibi dergimiz, ülkemizin eğitimle ilgili uygulamalarının tartışıldığı, kuramsal bilgi birikiminin eğitim kamuoyuna sunulduğu bir alan olmanın yanında  farklı kültürel ve entelektüel birikimlere de yer vermeyi; okuyucularını, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarınca gerçekleştirilen bilimsel toplantı, sempozyum vb. etkinliklerden, yayımlanan kitap ve dergilerden  haberdar etmeyi de hedeflemektedir.

Bu çerçevede son aylarda yapılan bilimsel toplantılardan Türk Dil Kurumu tarafından Ankara Başkent Öğretmen Evi’nde gerçekleştirilen V. Uluslararası Türk Dil Kurultayı; Gazi Üniversitesi Türk Halkbilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü ile UNESCO Türkiye Millî Komisyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen “Mitten Meddaha Türk Halk Anlatıları” Uluslararası Sempozyumu ve Kırıkkale Üniversitesinde gerçekleştirilen I. Ulusal Sosyal Bilimler Sempozyumu bu sayımızda tanıtılmıştır.

Okuyucularımızdan, dergimize  bu anlamda da katkı vermelerini, okudukları kitaplar, izledikleri dergiler, katıldıkları  ya da düzenledikleri bilimsel etkinliklerle ilgili yazı  göndermelerini bekliyoruz.

Dergimizin 2005 yılı yayın programında bazı özel konuların ele alındığı dosyalara yer vermeyi planlıyoruz. “AB Sürecinde Eğitim” ve “Edebiyat Eğitimi” ele alınacak dosya konularından ikisi.

Yeni yılın ilk sayısında buluşmak umuduyla.
 

From Editor

Dear Readers,

Here we are publishing the last issue of National Education Journal with this 2004 Autumn Issue.

The National Education that we are publishing four issues in a year will continue to its academic journey in the context of education and social sciences in 2005. And the Journal will continue to open, broaden and deepen its road.

For Turkish Education System, 2004 is the enterprise year in which important educational applications and new projects were applied, and rooted changes were started. Those are some examples of applications: Preparation of new instruction programs and starting pilot application, continue of technology using in education, studies related with e-state, promoting the study of teacher proficiencies, studies about adaptation process to EU, activities about development of reading culture and habit and lastly 100 works project for secondary education.

We tried to follow our education agenda, to publish articles about education. So we published articles in this issue firstly about both reading culture and habit and teacher proficiencies.

As we indicated last issues, the Journal aims being an area in which the educational applications of our country are being criticized, theoretical knowledge are being presented. Also the Journal aims at presenting different cultural and intellectual accumulations and informing scientific meetings, symposiums, activities applied by universities or civil societies and new books and journals.

In this context, those activities applied last months were introduced: V. International Turkish Language Congress by Turkish Language Institution in Baflkent Ankara Teacher House; International Symposium of “Turkish People Narratives From Myth to Meddah” by cooperation of Gazi University Turkish Folklore Research and Application Center, Research and Education General Directory of Ministry of Culture and Tourism and UNESCO Turkish National Commission; and I. National Social Sciences Symposium by K›r›kkale University.

We are waiting contributions and writings from readers about books, journals, and scientific activities.

We are planning new files about some special subjects in the year of 2005 publication program. These two files subjects will be presented: “Education in EU Process” and “Literature Education”.

Hope to meet you in the first issue of New Year.

 


 

 

 

İçindekiler...

 

© T.C. MEB Yayımlar Dairesi Başkanlığı
Teknikokullar, ANKARA
Tel. (312) 2128145
Fax (312) 2124668
med@meb.gov.tr

 

[ yukarı ]

Arşiv